Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale

Lucrările Sesiunii de Comunicări Științifice PAŞI prin INCLUZIUNE - Cluj-Napoca, 4 decembrie 2013

 

Bun venit la Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale

Departamentul de Psihopedagogie Specială are bucuria să sărbătorească și în acest an, 2013, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, alături de persoanele cu dizabilități, părinți ai copiilor cu nevoi educaționale speciale,specialiști din domeniul educației speciale și incluzive, reprezentanți ai diverselor asociații și ONG-uri, studenți ai specializării psihopedagogie specială și ai altor specializări din cadrul UBB.

Raportul privind dizabilitatea a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS, 2011) afirmă că peste un miliard de persoane, aproximativ 15% din populația planetei trăiește cu o dizabilitate, iar 150 de milioane dintre aceștia sunt copii de vârstă școlară. Majoritatea acestor copii nu beneficiază de oportunități educaționale și nu își finalizează nici măcar educația primară. În aceeași direcție, ultimul Raport Global UNESCO (2013) consideră că persoanele cu dizabilități întâmpină nenumărate bariere privind accesul la informație, educație și lipsa oportunităților profesionale. Tema Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități din anul 2013 este “Break Barriers, Open Doors: for an inclusive society and development for all” - “Spargeți barierele, Deschideți Porțile: pentru o societate incluzivă și dezvoltarea tuturor”. Principiile Organizației Națiunilor Unite care stau la baza sărbătoririi Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități din acest an sunt: (1). INCLUDE (Include); (2). ORGANIZEAZĂ (Organize); (3). Sărbătorește (Celebrate) și (4).ACȚIONEAZĂ (Take action).

În această zi, Departamentul de Psihopedagogie Specială intenţionează să sensibilizeze publicul larg, precum și decidenții cu privire la nevoile educaționale ale copiilor cu dizabilități prin prezentarea rezultatelor studiului intitulat CARTEA ALBĂ A PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE şi să reflecte și să dezbată dimensiunea specială și incluzivă a educației pentru copiii cu nevoi speciale în cadrul simpozionului PAȘI PRIN INCLUZIUNE.

Vă mulțumim că ați ales să fim azi și cred că nu doar azi, mai APROAPE de persoanele cu dizabilități pentru a Sparge barierele și a Deschide porțile în mod autentic, constructiv și lipsit de ipocrizie.

Avem convingerea că ceea ce spunea Stephen Hawking în 1984 rămâne valabil și azi: “Dacă suferi de o dizabilitate, cel mai probabil nu e vina ta, dar nici nu trebuie să dai vina pe restul lumii sau să te aștepți sa îi fie milă de tine. Orice om trebuie sa aibă o atitudine pozitivă și trebuie să se plaseze în cea mai bună situație disponibilă pentru el, la un moment dat…’’

(Handicapped People and Science, ScienceDigest 92, Nr. 9, septembrie 1984

 

Cu consideraţie,
Conf. univ. dr. Adrian Rosan
Director Departamentul de Psihopedagogie Specială

* * *

 

Scurt istoric al Departamentului de Psihopedagogie Specială şi al programului de studiu

Învăţământul superior în domeniile psihologiei şi pedagogiei a existat la Universitatea din Cluj încă de la întemeierea ei în 1919, fiind inclus în curriculumul "Facultăţii de Litere şi Filosofie" până în anul 1947. Florian Ştefănescu Goangă a pus bazele primei şcoli româneşti de psihologie, iar Onisifor Ghibu şi Vladimir Ghidionescu bazele şcolii de pedagogie clujene. Sub coordonarea profesorului Florian Ştefănescu Goangă, între 1935 şi 1940 s-au desfăşurat cursuri de perfecţionare pentru cadrele didactice care desfăşurau activităţi didactice cu copii care prezentau diferite deficienţe. continuare

Programe de studiu nivel licenţă

Există în prezent două tipuri de programe de studiu la nivel de licenţă cu durata de 3 ani pe sistemul Bologna: învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ deschis la distanţă.

continuare

 

Profilul profesional al absolventului

Absolvenţii specializării psihopedagogie specială, ca profesori psihopedagogi şi profesori logopezi au un larg evantai de posibilităţi. continuare

 

Programe de studiu nivel masterat

Departamentul de Psihopedagogie Specială derulează două programe de studiu la nivel master, ambele acreditate ARACIS. continuare

 

Laboratoare de cercetare

Departamentul de Psihopedagogie Specială are un potențial autentic de cercetare care este stimulat pe termen scurt, mediu și lung prin modul de organizare a direcțiilor de cercetare și proiectele inițiate, derulate sau în curs de desfăşurare cu partenerii naționali și internaționali. Potențialul de cercetare al departamentului este susținut de pregătirea științifică a cadrelor didactice, de experiența internațională a acestora, de vârstă ( media de vârstă aprox. 36 de ani), precum și de domeniile specifice de competențe cu valențe inter și multidisciplinare.

În vederea realizării obiectivelor direcțiilor de cercetare ale departamentului la ora actuală avem trei laboratoare de cercetare care sunt prezentate în continuare: Laboratorul de Cercetări Interdisciplinare Comportamentale Aplicate, Laboratorul de Cercetare Psihopedagogică a Dificultăților de Învățare, Laboratorul de Cercetare în Domeniul Limbajului și Comunicării.

Laborator de cercetări interdisciplinare comportamentale aplicate continuare

Laborator de cercetare în domeniul limbajului și a comunicării continuare

Laborator de cercetare psihopedagogică a dificultăților de învățare continuare

Centrul de Asistenţă în Domeniul Tehnologiilor de Acces pentru Persoane cu Deficienţe de vedere  continuare

 

* * *

 

Lucrările Sesiunii de Comunicări Științifice PAŞI prin INCLUZIUNE - Cluj-Napoca, 4 decembrie 2013

Studiu privind Educația Specială și Incluzivă - Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale - Adrian ROŞAN, Laura-Elena RUNCEANU, Carmen COSTEA-BĂRLUŢIU, Marian PĂDURE, Carolina BODEA-HAŢEGAN, Cristina BĂLAŞ-BACONSCHI, Andrea HATHAZI

Managementul în serviciile educaționale - Laura Crina IONESCU

Repere ştiinţifice pentru optimizarea educaţiei specializate şi integrate/incluzive - Vasile Liviu PREDA

Provocări și perspective ale educației integrate din Romania: Planul de intervenție personalizat - Carmen David, Anca Maier

Motivarea personalului din învățământul special - Luminița Adriana VÂRVA, Viorica Marinca FELDRIHAN

Aspecte de drept comparat în domeniul incluziunii sociale - Alexandru SAVA

Traseul educațional și opțiunile profesionale: un pas spre integrare - Lorena VAETISI

Calitatea vieții la persoanele cu dizabilități, analiza mediului existențial și intervenții psihosociale - Iulian PAH

Şcolarizarea copiilor cu autism: centre, şcoli speciale sau şcoli normale? - Cristina BĂLAŞ-BACONSCHI

Socializarea copiilor cu dizabilități în învățământul de masă - Constanța GRAMA

Factori facilitatori ai incluziunii şcolare la copiii cu sindrom Down - Andrea HATHAZI

Scale ale comunicării sociale timpurii - Vasile Liviu PREDA

Comportamentul adaptativ – element cheie în măsurarea competenței personale în domeniul dizabilităților intelectuale - Adrian ROŞAN

Evaluarea memoriei pentru expresii faciale la copiii cu dizabilități intelectuale - Adriana CÂNDEA

Modalităţi de evaluare a dezvoltării sugarului și copilului mic: implicații pentru identificarea riscului și intervenția în copilăria timpurie - Carmen COSTEA-BĂRLUȚIU

Art Terapia ca metodă de intervenție la adulții cu dizabilități intelectuale - Anca (ILIEŞ) MERCEA

IAC în mediul special și inclusiv pentru persoane cu deficiențe de vedere: de la Braille la touch screen - Marian PĂDURE

Cursuri accesibile pentru studenți cu deficiențe de vedere - Marian PĂDURE, Mircea BUCUR

Utilizarea afișajelor Braille în educaţie - Aurel PĂTRU

Diagrame tactile pentru educaţia elevilor cu deficiență de vedere. Reguli de realizare şi studii de caz - Paul FOGARASSY-NESZLY

Implicațiile activităților non-formale în educația elevilor cu deficiențe vizuale - Eugenia Claudia GOGA

Noi modalităţi de abordare a terapiei limbajului. Aplicaţii iOS şi ANDROID - Dorina Anca TALAȘ

Implicațiile tipurilor de limbaj în dezvoltarea mentală a copiilor cu deficiență de auz - Ionela Raluca NECHIT

Procesarea fonologică - delimitări teoretice şi aspecte practice - Carolina BODEA-HAŢEGAN

Rolul interpretului de limbaj mimico-gestual în procesul de integrare al persoanelor cu deficiențe de auz şi cu surdocecitate - Ioana TUFAR

Dificultăţile de învăţare – o problemă de actualitate a sistemelor educaţionale contemporane - Florentin Remus MOGONEA, Florentina MOGONEA

Strategii pentru realizarea transferului - Maria Cristina TRUȚĂ

Metode interactive în predarea matematicii la copii cu dificultăţi de învăţare - Monica NECHITA, Carolina STANCIU

Efectele interacțiunii asistate de animale (câini de terapie) asupra îmbunătățirii abilităților socio-emoționale ale copiilor diagnosticați cu autism - Alina Simona RUSU, Andreea GRIGORE

Modalităţi de optimizare a scrisului la elevii cu ADHD - Oana PREDA

Managementul disciplinei elevilor şi a situaţiilor conflictuale - Radu Vasile PREDA

Training-ul Mindfulness şi meditaţia la copiii şi adulţii cu ADHD - Dana CRISTOLȚAN

Relația dintre stres și mecanismele de coping la persoanele cu hipercolsterolemie - Sever MUREȘAN

 

* * *

 

 

vizita pagina noastra de facebook

 

 

 

Departamentul de Psihopedagogie Specială

 

 

ISBN 978-973-0-15757-4

PPS 2013