la_multi_ani_romania.jpgpost_consiliere.jpgpsihoped.jpgcata.jpg3_decembrie_03.jpgcnfp.jpgfii_si_tu_psihoped.jpgZIPD_03.jpg

Admitere 2017 - Rezultate Finale

 

Sesiunea IULIE

Afișat 31 iulie 2017, ora 14:48 / Reactualizat 20 septembrie 2017ora --:--

 

Sesiunea SEPTEMBRIE 

Afișat 20 septembrie 2017, ora --:-- 


 

 

 

 

 

 

Etape intermediare 

 

 

 

 

 

 

NIVEL LICENȚĂ

Afișat 18 septembrie 2017

 

NIVEL MASTERAT

 

Afișat 18 septembrie 2017

 


 

NIVEL LICENȚĂ

Afișat 13 septembrie 2017, ora 14:26

Informații suplimentare

În perioada 14 și 15 septembrie 2017 are loc etapa de confirmarea a locurilor ocupate prin concurs (parter, Secretar Iuliana Berinde), între orele 9-13 (orar casierie 9-13).

Acte necesare pentru confirmarea locului, nivel licenţă

 • Diploma de bacalaureat însoţită de foaia matricolă de la liceu sau diploma echivalentă cu aceasta, însoţită de foaia matricolă de la liceu (în original + 3 copii). Candidaţii care sunt deja studenţi la buget la altă facultate în anul universitar 2017-2018 vor depune în loc de documentele originale copii legalizate însoţite de adeverinţă eliberată de facultate, în care să se menţioneze că au actele în original la dosar.
 • Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate
 • copie carte de identitate
 • chitanța care dovedește achitarea primei rate de școlarizare (pentru studenții la taxă)
 • Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că nu suferă de boli cronice cu risc pentru colectivitate
 • Două fotografii 3/4 color
 • Adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare)
 • Diploma obţinută la Olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale
 • Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta (în original), pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu universitar, care doresc să urmeze o a doua specializare

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să încheie un contract de şcolarizare cu facultatea şi să achite prima rată a taxei de şcolarizare (a IV-a parte). Pentru plata integrală a taxei de şcolarizare în momentul confirmării se acordă o reducere de 10%.

 

NIVEL MASTERAT

Afișat 13 septembrie 2017, ora 14:27

În perioada 14 și 15 are loc etapa de confirmare a locurilor ocupate prin concurs (parter, Secretar Roxana Drăgan sau Secretar Iulia Stan), între orele 9-13 (orar casierie 9-13).

 


 

NIVEL LICENȚĂ

Afișat 11 septembrie 2017, ora 09:03

Rezultatele Examenului scris pentru Admiterea la Specializarea Psihopedagogie Specială cu frecvență și învățământ la distanță, sesiunea septembrie  2017.

Contestaţiile se depun la Secreteriatul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Str. Sindicatelor nr. 7, sala 2 - parter, în zilele de 11 și 12 septembrie 2017, în intervalul 9-12!

 


 

NIVEL MASTERAT

Afișat 8 septembrie 2017

 

Candidați vor putea încărca prezentările în format power point (opțional) de la ora 8:00 la 8:50! Fișierele cu prezentările powerpoint vor avea forma ”nume prenume”! Fiecare candidat va prezenta comisiei un exempler tipărit al proiectului de cercetare (maxim 10 pagini).


 

NIVEL LICENȚĂ

Afișat 07 septembrie 2017

În vederea participării la concursul de Admitere la Specializarea Psihopedagogie Specială Sesiunea SEPTEMBRIE 2017 este necesară prezenţa la examenul de Admitere. În cazul neparticipării dvs. la acest examen, NU veţi fi luat în evidenţă pentru ocuparea locurilor.

Examenul de Admitere va avea loc în data de 08 SEPTEMBRIE 2017, de la ora 10 şi se va desfăşura în Clădirea PEDAGOGICA, Str. Sindicatelor nr. 7, Cluj-Napoca, CLUJ.

Pentru buna desfăşurare a examenului, vă aducem la cunoştinţă câteva reguli generale:

 • candidatii sunt rugati sa fie prezenti cu o ora inainte de inceperea examenului scris;
 • intrarea în sală a candidatilor se face cu începere de la ora 09.30, în ordine alfabetică;
 • la intrarea în sala de examen candidatul va prezenta Cartea de Identitate / Paşaportul pentru identificare;
 • candidaţii vor avea un instrument de scris cu pastă albastră, apa/suc şi şerveţele;
 • nu este permisă menţinerea deschisă a telefoanelor mobile şi/sau folosirea acestora pe durata de desfăşurare a examenului;
 • durata de desfăşurare a examenului este de 2 ore.

Nota finală de admitere la Specializarea Psihopedagogie Specială este formată din 50% media examenului de Bacalaureat şi 50% nota obţinută la Examenul de Admitere.

Candidaţii vor primi un fragment adaptat din presa scrisă în care este prezentată situaţia unei/unor persoane cu dizabilităţi din România. Fragmentul poate să vizeze unul din următoarele domenii: educaţie, acces la servicii, timp liber, profesionalizare, atitudini şi discriminare.  Pornind de la materialul ce va fi oferit spre analiza va trebui sa elaboraţi un text de tip argumentativ în care să vă exprimaţi şi să vă motivaţi poziţia în minimum 2 pagini şi maximum 4 pagini, luând în considerare urmatoarele criteriile:

 • exprimarea clară a poziţiei;
 • prezentarea în mod logic a ideilor care susţin poziţia;
 • respectarea structurii unui text de tip argumentativ.

 

 


REZULATE FINALE Sesiunea IULIE 2017

Afișat 31 iulie 2017, ora 14:48

 


 

NIVEL LICENȚĂ

Afișat 27 iulie 2017, ora 08:33

 • Lista candidaților ADMIȘI după prima etapă de confirmări/redistribuiri - ZI BUGET
 • Lista candidaților ADMIȘI după prima etapă de confirmări/redistribuiri - ZI TAXĂ
 • Lista candidaților ADMIȘI după prima etapă de confirmări/redistribuiri - ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ
 • Lista candidaților - RESPINȘI

Informații suplimentare

În zilele de 27 și 28 iulie 2017 va avea loc cea de-a doua etapă de confirmări a locurilor ocupate prin redistribuire, în Sala TODORAN (Sala 6 parter, Secretar Iuliana Berinde), între orele 9-13 (orar casierie 9-13).

 

NIVEL MASTERAT

Afișat 27 iulie 2017, ora 08:33

 • Lista candidaților ADMIȘI după prima etapă de confirmări/redistribuiri la Masteratul de Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive - ZI BUGET
 • Lista candidaților ADMIȘI după prima etapă de confirmări/redistribuiri la Masteratul de Masterat Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive - ZI TAXĂ
 • Lista candidaților la Masteratul de Masterat Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive - RESPINȘI

 

 • Lista candidaților ADMIȘI după prima etapă de confirmări/redistribuiri la Masteratul de Terapia limbajului și audiologie educațională - ZI BUGET
 • Lista candidaților ADMIȘI după prima etapă de confirmări/redistribuiri la Masteratul de Terapia limbajului și audiologie educațională - ZI TAXĂ

În zilele de 27 și 28 iulie 2017 va avea loc cea de-a doua etapă de confirmări a locurilor ocupate prin redistribuire, în Sala 2 (secretariat, parter, Secretar Roxana Drăgan sau Secretar Iulia Stan), între orele 9-13 (orar casierie 9-13).

 

 


 

NIVEL LICENȚĂ

Afișat 21 iulie 2017, ora 15:42

Informații suplimentare

În perioada 24, 25, 26 iulie 2017 va avea loc confirmarea locurilor și depunerea cererilor de redistribuire, în Sala TODORAN (Sala 6 parter, Secretar Iuliana Berinde), între orele 9-13 (orar casierie 9-13).

Acte necesare pentru confirmarea locului, nivel licenţă

 • Diploma de bacalaureat însoţită de foaia matricolă de la liceu sau diploma echivalentă cu aceasta, însoţită de foaia matricolă de la liceu (în original + 3 copii). Candidaţii care sunt deja studenţi la buget la altă facultate în anul universitar 2017-2018 vor depune în loc de documentele originale copii legalizate însoţite de adeverinţă eliberată de facultate, în care să se menţioneze că au actele în original la dosar.
 • Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate
 • copie carte de identitate
 • chitanța care dovedește achitarea primei rate de școlarizare (pentru studenții la taxă)
 • Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că nu suferă de boli cronice cu risc pentru colectivitate
 • Două fotografii 3/4 color
 • Adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare)
 • Diploma obţinută la Olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale
 • Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta (în original), pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu universitar, care doresc să urmeze o a doua specializare

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să încheie un contract de şcolarizare cu facultatea şi să achite prima rată a taxei de şcolarizare (a IV-a parte). Pentru plata integrală a taxei de şcolarizare în momentul confirmării se acordă o reducere de 10%.

 

NIVEL MASTERAT

Afișat 21 iulie 2017, ora 15:42

În perioada 24, 25, 26 iulie 2017 va avea loc perioada de confirmare a locurilor ocupate prin concurs, în Sala 2 (secretariat, parter, Secretar Roxana Drăgan sau Secretar Iulia Stan), între orele 9-13 (orar casierie 9-13).

 


 

NIVEL LICENȚĂ

Afișat 19 iulie 2017, ora 09:03

Rezultatele Examenului scris pentru Admiterea la Specializarea Psihopedagogie Specială cu frecvență și învățământ la distanță, sesiunea iulie 2017.

Contestaţiile se depun la Secreteriatul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Str. Sindicatelor nr. 7, sala 2 - parter, în zilele de 19 și 20 iulie 2017, în intervalul 9-12!

 


 

NIVEL MASTERAT

Afișat 17 iulie 2017, ora 16:03

 

Candidați vor putea încărca prezentările în format power point (opțional) de la ora 8:00 la 8:50! Fișierele cu prezentările powerpoint vor avea forma ”nume prenume”! Fiecare candidat va prezenta comisiei un exempler tipărit al proiectului de cercetare (maxim 10 pagini).

 

 


 

NIVEL LICENȚĂ

Afișat 15 iulie 2017, ora 19:30

 

În vederea participării la concursul de Admitere la Specializarea Psihopedagogie Specială Sesiunea IULIE 2017 este necesară prezenţa la examenul de Admitere. În cazul neparticipării dvs. la acest examen, NU veţi fi luat în evidenţă pentru ocuparea locurilor.

Examenul de Admitere va avea loc în data de 17 iulie 2017, de la ora 9 şi se va desfăşura în Clădirea PEDAGOGICA, Str. Sindicatelor nr. 7, Cluj-Napoca, CLUJ, conform repartiției pe săli afișate mai sus.

Pentru buna desfăşurare a examenului, vă aducem la cunoştinţă câteva reguli generale:

 • candidatii sunt rugati sa fie prezenti cu o ora inainte de inceperea examenului scris;
 • intrarea în sală a candidatilor se face cu începere de la ora 8.30, în ordine alfabetică;
 • la intrarea în sala de examen candidatul va prezenta Cartea de Identitate / Paşaportul pentru identificare;
 • candidaţii vor avea un instrument de scris cu pastă albastră, apa/suc şi şerveţele;
 • nu este permisă menţinerea deschisă a telefoanelor mobile şi/sau folosirea acestora pe durata de desfăşurare a examenului;
 • durata de desfăşurare a examenului este de 2 ore.

Nota finală de admitere la Specializarea Psihopedagogie Specială este formată din 50% media examenului de Bacalaureat şi 50% nota obţinută la Examenul de Admitere.

Candidaţii vor primi un fragment adaptat din presa scrisă în care este prezentată situaţia unei/unor persoane cu dizabilităţi din România. Fragmentul poate să vizeze unul din următoarele domenii: educaţie, acces la servicii, timp liber, profesionalizare, atitudini şi discriminare.  Pornind de la materialul ce va fi oferit spre analiza va trebui sa elaboraţi un text de tip argumentativ în care să vă exprimaţi şi să vă motivaţi poziţia în minimum 2 pagini şi maximum 4 pagini, luând în considerare urmatoarele criteriile:

 • exprimarea clară a poziţiei;
 • prezentarea în mod  logic a ideilor care susţin poziţia;
 • respectarea structurii unui text de tip argumentativ.

 

 

 

 

colaj poze de grup, psihopedagogie speciala

Admitere 2017

admitere 2017 - #fii_si_TU_psihoped - informatii despre examenul de admitere

Ai lucrat cu copii sau ai vrea să lucrezi cu aceştia?

Simţi că îl poţi ajuta pe cel care are nevoie de tine?

Nu rămâne decât să te înscrii la Specializarea Psihopedagogie Specială care îţi oferă programe de formare la standarde internaţionale şi posibilităţi ca după absolvire să lucrezi fie în România, fie în ţări ale UE sau SUA.

 

Ce înseamnă să  fii psihopedagog?

Înseamnă să poţi ajuta eficient copii şi tineri cu dizabilităţi prin programe de predare-învăţare şi corectiv-compensatorii, precum şi familiile acestor copii prin consiliere şi asistenţă psihopedagogică.

Singura condiţie este să îţi doreşti acest lucru şi să simţi că îl vei putea face.
 

Studii recunoscute în SUA

Pregătirea de specialitate a absolvenţilor noştri este recunoscută în Statele Unite (www.facesinc.org).

 

Durata şi activităţi

Pe parcursul celor 3 ani de studiu (6 semestre) veţi descoperi domeniile psihopedagogogiei şi ştiinţelor educaţiei cu aplicaţii în psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi cognitive, neuromotorii, senzoriale, tulburări de limbaj, tulburări comportamentale.

Prin stagiile de practică desfăşurate în instituţii de învăţământ (grădiniţe, şcoli, cabinete şcolare şi interşcolare), clinici, ONG-uri, aveţi ocazia să vă completaţi pregătirea teoretică şi să dobândiţi competenţe procedurale.

Pregătirea dvs. va fi asigurată de un colectiv de cadre didactice, specializate în domeniul psihopedagogiei speciale, cu o vastă experienţă naţională şi internaţională.

 

Perspective în carieră

Absolvenţii specializării au următoarele perspective de carieră: profesori psihopedagogi, logopezi, consilieri şcolari, profesori de sprijin, profesori itineranţi, profesori educatori.

 

Activitate profesională

Pot să desfăşoare activităţi instructiv-educative, terapii corectiv-compensatorii, terapie logopedică, terapie ocupaţională şi pot să se specializeze în psihoterapie şi consiliere (pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora).

 

Drept de liberă practică în Psihopedagogie Specială

Absolvenţii Specializării de Psihopedagogie Specială, pe baza legislaţiei în vigoare, pot să obţină drept de liberă practică de la Colegiul Psihologilor din România în Psihopedagogie Specială.

 

Contact

Departamentul de Psihopedagogie Specială

Str. Sindicatelor nr.  7 Cluj-Napoca CLUJ 400029
Telefon: +40 264 405 337 , Fax: +40 264 590 559

 


Intrebări frecvente

 

Unde trebuie să mă înscriu?

La sediul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Str. Sindicatelor nr. 7, Sala Zorgo (4), parter.

De unde pot lua fișele de înscriere?

Fișele de înscriere se pot descărca pe site-ul Departamentului de Psihopedagogie Specială, de pe site-ul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației sau în perioada înscrierilor din holul facultății.

În ce perioadă sunt înscrierile?

Anul acesta înscrierile pentru nivel licență și pentru nivel masterat vor avea loc în aceiași perioada 6 și 7 septembrie 2017, între orele 9-13.

Taxa de admitere

Taxa de admitere este formată din:

 • 50 RON - Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE. pentru anul universitar 2017/2018
 • 150 RON - Taxa de inscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE. pentru anul universitar 2017/2018

Trebuie să aduc actele în original sau copii legalizate?

La înscriere, NU. Actele în original sau copiile legalizate, după caz, se vor preda într-un dosar plic în momentul confirmării locului ocupat prin concurs. Candidații la masteratul de Management consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive și Terapia Limbajului vor trebui să aducă un dosar plic cu următoarele acte:

 • Diploma de bacalaureat (original sau copie legalizată).
 • Diploma de licenta sau echivalentul ei (original sau copie legalizată la notariat), împreuna cu Suplimentul de diploma sau Foaia matricola.
 • Absolvenții promotiei 2017 care înca nu au primit diploma de licență, vor prezenta adeverința de licență.
 • Certificat de naștere (copie legalizată).
 • Certificat de competență lingvistică într-o limba de circulație internationala în original sau copie legalizată.
 • Două fotografii marimea ¾ (cu numele candidatului scris pe verso).
 • Copie Buletin de Identitate.
 • Fișa de înscriere, fișa care se proceseaza la înscriere.
 • Adeverință medicală.
 • Un dosar plic.
 • Candidații la NIVEL MASTERAT care vor obține un loc bugetat, vor depune la dosar obligatoriu diploma de licență sau adeverință de absolvire în original, precum şi diploma de bacalaureat în original.

Care este structura proiectului care trebuie prezentat la interviul de admitere la masteratul Mangement, consiliere și asistență psihopedagocică în instituțiile inclusive?

Proiectul de cercetare cantitativă sau calitativă (maxim 10 pagini) din tematica masteratului: management educațional, consiliere și asistență psihopedagogică, intervenții psihopedagogice pentru copiii și adolescenții cu și/sau fără dizabilități, cercetări acțiune care va avea următoarea structură:
 • Parte teoretică (studii relevante privind tematica de cercetare aleasă)
 • Obiective ale cercetării
 • Ipoteze ale cercetării (cercetări cantitative) sau Întrebări ale cercetării (cercetări calitative)
 • Participantii la studiu
 • Instrumentar utilizat în cercetare (probe, teste)
 • Procedură
 • Rezultate anticipate
 • Bibliografie

Pentru înscrierea la nivel licență, trebuie să aduc ceva acte?

DA. Trebuie să aduci o adeverință de la locul de muncă al părinților dacă ești copil de cadru didactic, angajat al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, orfan de ambii părinți sau de etnie rromă, pentru a putea obține reducere la taxa de admitere sau în eventualitatea unui loc bugetat (în cazul persoanelor de etine rromă).

Sunt olimpic național sau internațional, ce acte trebuie să aduc?

În cazul acesta va trebui să aduci diploma în original.

Nu am primit încă Diploma de Bacalaureat, pot să mă înscriu?

DA. Informațiile pe care le declari în fișa de înscriere, adică media anilor de studiu și media de la Bacalaureat le vei declara pe propria răspundere, conform cu realitatea. Diploma de Bacalaureat sau adeverință echivalentă va trebui adusă la secretariatul facultății în momentul confirmării locului.

Sunt din altă localitate, poate să mă înscrie un prieten?

DA. Va trebui să completeze fișa de înscriere și să achite taxa de admitere și procesare la Caseria Facultății.

Sunt persoană cu dizabilități vizuale, pot primi ajutor la examenul scris?

DA. Va trebui să anunțați membrii comisiei de admitere cu cel puțin două zile înainte, pe adresa de e-mail marian.padure[at]ubbcluj.ro, de faptul că sunteți candidat cu deficiențe de vedere și veți primi subiectele în format Braille sau format mărit. Puteți să dați examenul scris direct pe laptopul dvs. personal sau puteți să solicitați suport.

Cât este taxa de școlarizare anuală?

Taxele de şcolarizare, aferente fiecarei specializari, pentru anul universitar 2017/ 2018 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE, pot fi consultate accesand pagina de taxe. http://psiedu.ubbcluj.ro/41-taxe-scolarizare
 
Pot să am bursă dacă sunt la ID?

Burse pentru învățământul la distanță în Universitatea Babeş-Bolyai

Studenții care optează pentru învățământul la distanță (ID) sau cu frecvență redusă (IFR) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) vor putea primi, începând cu anul universitar 2017-2018, burse care vor ajunge până la 25% din valoarea taxei de şcolarizare.

http://ziuadecj.realitatea.net/educatie/burse-pentru-invatamantul-la-distanta-in-universitatea-babes-bolyai--161440.html

Dacă mai am și alte întrebări?

Poți vizita site-ul Departamentului de Psihopedagogie Specială sau ne găsești și pe facebook.

 


 

Programe de masterat

 

Departamentul de Psihopedagogie Specială derulează două programe de studiu la nivel master, ambele acreditate ARACIS.

Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive

 

Competenţe dobândite:

 • managementul instituţiilor şcolare;
 • diagnoză organizaţională, elaborare de planuri manageriale şi conducere a instituţiilor şi organizaţiilor de educaţie incluzivă şi/sau specială;
 • elaborarea, organizarea şi coordonarea serviciilor deintervenţie educaţională personalizată pentru copii şi adolescenţi cu/sau diverse dizabilităţi;
 • examinarea şi evaluarea psihopedagogică a elevilor din unităţile şcolare incluzive, de diagnostic (inclusiv diagnostic diferenţial) şi intervenţie psihopedagogică;
 • consiliere şi de asistenţă psihopedagogică pentru copii şi tineri cu/fără dizabilități aflați în situații de criză familială, de inadaptare școlară, socială, eșec școlar, abandon școlar, absenteism, precum și a celor cu tulburări de comportament și disciplină;
 • adaptarea curriculară şi realizarea de  programe de intervenție personalizată și orientare vocaţională pentru elevii cu diverse tipuri de dizabilităţi (intelectuale, senzoriale, neuromotorii), precum şi de elaborare de programe de reconversie profesională pentru cei cu dizabilităţi dobândite la vârsta tinereţii sau la vârsta adultă;
 • formarea și perfecționarea în educația incluzivă a membrilor echipelor multidisciplinare de suport șiintervenție psihopedagogică, precum și a cadrelor 
didactice din instituțiile incluzive;
 • consilierea părinţilor sau a altor aparţinători în probleme de relaţionare cu persoanele aflate în dificultate datorate dizabilităţilor sau bolilor cronice;
 • recuperarea-reabilitarea persoanelor cu diferite tipuri de dizabilităţi şi boli cronice invalidante prin programe şi activităţi educative și terapeutice;
 • cercetarea în colective de cercetare multidisciplinare în domeniul educației incluzive

Condiții de înscriere

Se pot înscrie absolvenţi nivel licenţă (3 ani sau 4 ani). Numărul de locuri se stabileşte în fiecare an.

Criterii de admitere

 • 30% media examenului de licenţă;
 • 70% nota obţinută la examenul oral. Examenul oral constă în susţinerea unui referat sau proiect (proiect de cercetare, program de prevenţie/intervenţie etc.) centrat pe subdomeniile vizate de programul masteral. Proiectul se depune în momentul înscrierii.


 

 

 


 

Terapia limbajului şi audiologie educaţională

 

Competenţe dobândite:

 • diagnosticul diferențial al funcțiilor și proceselor psihice în condițiile dezvoltării  normale și a dezvoltării atipice;
 • inventarierea și specificul cauzelor care pot determina apariția diferitelor tulburări ale limbajului și deficiențe de auz;
 • principiile care stau la baza evaluării prin diferite mijloace și metode (se focalizează asupra utilizării suporturilor informatice) a copiilor cu diferite dizabilități (cognitive, senzoriale, motorii) pentru identificarea și particularizarea tulburărilor de limbaj;
 • realizarea unei diagnoze complexe privind tulburările de limbaj și deficiențele de auz, bazată pe utilizarea unui instrumentar tehnologic, psihopedagogic și audiologic adaptat;
 • elaborarea unor demersuri de intervenție adecvate copiilor cu deficite la nivelul auzului și cu tulburări de limbaj, în contextul tendințelor actuale, în plan educațional și terapeutic;
 • elaborarea unui curriculum adecvat nivelului de dezvoltare a copilului cu tulburări de limbaj pe baza unei evaluări medicale, psihologice și psihopedagogice operaționale;
 • corelarea stilurilor cognitive specifice elevilor cu tulburări de limbaj, cu strategiile de instruire și cu materialele didactice corespunzătoare;
 • utilizarea și interpretarea evaluării audiologice în vederea proiectării unei intervenții psihopedagogice și audiologice eficiente;
 • proiectarea și implementarea unor design-uri de cercetare în domeniul tulburărilor de limbaj și al audiologiei educaționale;
 • utilitatea și rolul consilierii și a psihoterapiei persoanelor cu tulburări de limbaj și a familiilor acestora;
 • terapia auditiv-verbală și fundamentarea aesteia prin utilizarea cercetărilor din domeniul fizicii acustice, al audiologiei clinice și al audiologiei educaționale;
 • munca în cadrul echipei interdisciplinare formate din: psihopedagogi, psihologi, profesori de sprijin/itineranți, medici etc.

Activitatea de cercetare științifică

În ceea ce privește activitatea de cercetare științifică, programul de studii acoperă componentele fundamentale ale politicii cercetării la nivel de
universitate:(1) cercetarea fundamentală și aplicativă, (2) dezvoltarea (generarea de produse și servicii prototip inovative) și (3) inovarea (implementarea în mediul socio-economic a serviciilor și produselor inovative).

Condiții de înscriere

Se pot înscrie absolvenţi nivel licenţă (3 ani sau 4 ani). Numărul de locuri se stabileşte în fiecare an.

Criterii de admitere

 • 30% media examenului de licenţă;
 • 70% nota obţinută la examenul oral. Examenul oral constă în susţinerea unui referat sau proiect (proiect de cercetare, program de prevenţie/intervenţie etc.) centrat pe subdomeniile vizate de programul masteral.Proiectul se depune în momentul înscrierii.

 

 

 

 


Descarcă materialele noastre informative:

 • pliant Admitere 2017 - nivel licență - pdf
 • pliant Admitere 2017 - masterat Management, Consiliere și Asistență Psihopedagogică în Instituțiile inclusive pdf
 • pliant Admitere 2017 - masterat Terapia Limbajului și Audiologie Educațională - pdf

 

colaj poze de grup Psihopedagogie Speciala

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker