3_decembrie_03.jpgpsihoped.jpgcata.jpgfii_si_tu_psihoped.jpgla_multi_ani_romania.jpgpost_consiliere.jpgcnfp.jpgZIPD_03.jpg

colaj poze de grup, psihopedagogie speciala

Admitere 2017

admitere 2017 - #fii_si_TU_psihoped - informatii despre examenul de admitere

Ai lucrat cu copii sau ai vrea să lucrezi cu aceştia?

Simţi că îl poţi ajuta pe cel care are nevoie de tine?

Nu rămâne decât să te înscrii la Specializarea Psihopedagogie Specială care îţi oferă programe de formare la standarde internaţionale şi posibilităţi ca după absolvire să lucrezi fie în România, fie în ţări ale UE sau SUA.

 

Ce înseamnă să  fii psihopedagog?

Înseamnă să poţi ajuta eficient copii şi tineri cu dizabilităţi prin programe de predare-învăţare şi corectiv-compensatorii, precum şi familiile acestor copii prin consiliere şi asistenţă psihopedagogică.

Singura condiţie este să îţi doreşti acest lucru şi să simţi că îl vei putea face.
 

Studii recunoscute în SUA

Pregătirea de specialitate a absolvenţilor noştri este recunoscută în Statele Unite (www.facesinc.org).

 

Durata şi activităţi

Pe parcursul celor 3 ani de studiu (6 semestre) veţi descoperi domeniile psihopedagogogiei şi ştiinţelor educaţiei cu aplicaţii în psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi cognitive, neuromotorii, senzoriale, tulburări de limbaj, tulburări comportamentale.

Prin stagiile de practică desfăşurate în instituţii de învăţământ (grădiniţe, şcoli, cabinete şcolare şi interşcolare), clinici, ONG-uri, aveţi ocazia să vă completaţi pregătirea teoretică şi să dobândiţi competenţe procedurale.

Pregătirea dvs. va fi asigurată de un colectiv de cadre didactice, specializate în domeniul psihopedagogiei speciale, cu o vastă experienţă naţională şi internaţională.

 

Perspective în carieră

Absolvenţii specializării au următoarele perspective de carieră: profesori psihopedagogi, logopezi, consilieri şcolari, profesori de sprijin, profesori itineranţi, profesori educatori.

 

Activitate profesională

Pot să desfăşoare activităţi instructiv-educative, terapii corectiv-compensatorii, terapie logopedică, terapie ocupaţională şi pot să se specializeze în psihoterapie şi consiliere (pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora).

 

Drept de liberă practică în Psihopedagogie Specială

Absolvenţii Specializării de Psihopedagogie Specială, pe baza legislaţiei în vigoare, pot să obţină drept de liberă practică de la Colegiul Psihologilor din România în Psihopedagogie Specială.

 

Contact

Departamentul de Psihopedagogie Specială

Str. Sindicatelor nr.  7 Cluj-Napoca CLUJ 400029
Telefon: +40 264 405 337 , Fax: +40 264 590 559

 


Intrebări frecvente

 

Unde trebuie să mă înscriu?

La sediul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Str. Sindicatelor nr. 7, Sala Zorgo (4), parter.

De unde pot lua fișele de înscriere?

Fișele de înscriere se pot descărca pe site-ul Departamentului de Psihopedagogie Specială, de pe site-ul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației sau în perioada înscrierilor din holul facultății.

În ce perioadă sunt înscrierile?

Anul acesta înscrierile pentru nivel licență și pentru nivel masterat vor avea loc în aceiași perioada 6 și 7 septembrie 2017, între orele 9-13.

Taxa de admitere

Taxa de admitere este formată din:

 • 50 RON - Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE. pentru anul universitar 2017/2018
 • 150 RON - Taxa de inscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE. pentru anul universitar 2017/2018

Trebuie să aduc actele în original sau copii legalizate?

La înscriere, NU. Actele în original sau copiile legalizate, după caz, se vor preda într-un dosar plic în momentul confirmării locului ocupat prin concurs. Candidații la masteratul de Management consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive și Terapia Limbajului vor trebui să aducă un dosar plic cu următoarele acte:

 • Diploma de bacalaureat (original sau copie legalizată).
 • Diploma de licenta sau echivalentul ei (original sau copie legalizată la notariat), împreuna cu Suplimentul de diploma sau Foaia matricola.
 • Absolvenții promotiei 2017 care înca nu au primit diploma de licență, vor prezenta adeverința de licență.
 • Certificat de naștere (copie legalizată).
 • Certificat de competență lingvistică într-o limba de circulație internationala în original sau copie legalizată.
 • Două fotografii marimea ¾ (cu numele candidatului scris pe verso).
 • Copie Buletin de Identitate.
 • Fișa de înscriere, fișa care se proceseaza la înscriere.
 • Adeverință medicală.
 • Un dosar plic.
 • Candidații la NIVEL MASTERAT care vor obține un loc bugetat, vor depune la dosar obligatoriu diploma de licență sau adeverință de absolvire în original, precum şi diploma de bacalaureat în original.

Care este structura proiectului care trebuie prezentat la interviul de admitere la masteratul Mangement, consiliere și asistență psihopedagocică în instituțiile inclusive?

Proiectul de cercetare cantitativă sau calitativă (maxim 10 pagini) din tematica masteratului: management educațional, consiliere și asistență psihopedagogică, intervenții psihopedagogice pentru copiii și adolescenții cu și/sau fără dizabilități, cercetări acțiune care va avea următoarea structură:
 • Parte teoretică (studii relevante privind tematica de cercetare aleasă)
 • Obiective ale cercetării
 • Ipoteze ale cercetării (cercetări cantitative) sau Întrebări ale cercetării (cercetări calitative)
 • Participantii la studiu
 • Instrumentar utilizat în cercetare (probe, teste)
 • Procedură
 • Rezultate anticipate
 • Bibliografie

Pentru înscrierea la nivel licență, trebuie să aduc ceva acte?

DA. Trebuie să aduci o adeverință de la locul de muncă al părinților dacă ești copil de cadru didactic, angajat al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, orfan de ambii părinți sau de etnie rromă, pentru a putea obține reducere la taxa de admitere sau în eventualitatea unui loc bugetat (în cazul persoanelor de etine rromă).

Sunt olimpic național sau internațional, ce acte trebuie să aduc?

În cazul acesta va trebui să aduci diploma în original.

Nu am primit încă Diploma de Bacalaureat, pot să mă înscriu?

DA. Informațiile pe care le declari în fișa de înscriere, adică media anilor de studiu și media de la Bacalaureat le vei declara pe propria răspundere, conform cu realitatea. Diploma de Bacalaureat sau adeverință echivalentă va trebui adusă la secretariatul facultății în momentul confirmării locului.

Sunt din altă localitate, poate să mă înscrie un prieten?

DA. Va trebui să completeze fișa de înscriere și să achite taxa de admitere și procesare la Caseria Facultății.

Sunt persoană cu dizabilități vizuale, pot primi ajutor la examenul scris?

DA. Va trebui să anunțați membrii comisiei de admitere cu cel puțin două zile înainte, pe adresa de e-mail marian.padure[at]ubbcluj.ro, de faptul că sunteți candidat cu deficiențe de vedere și veți primi subiectele în format Braille sau format mărit. Puteți să dați examenul scris direct pe laptopul dvs. personal sau puteți să solicitați suport.

Cât este taxa de școlarizare anuală?

Taxele de şcolarizare, aferente fiecarei specializari, pentru anul universitar 2017/ 2018 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE, pot fi consultate accesand pagina de taxe. http://psiedu.ubbcluj.ro/41-taxe-scolarizare
 
Pot să am bursă dacă sunt la ID?

Burse pentru învățământul la distanță în Universitatea Babeş-Bolyai

Studenții care optează pentru învățământul la distanță (ID) sau cu frecvență redusă (IFR) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) vor putea primi, începând cu anul universitar 2017-2018, burse care vor ajunge până la 25% din valoarea taxei de şcolarizare.

http://ziuadecj.realitatea.net/educatie/burse-pentru-invatamantul-la-distanta-in-universitatea-babes-bolyai--161440.html

Dacă mai am și alte întrebări?

Poți vizita site-ul Departamentului de Psihopedagogie Specială sau ne găsești și pe facebook.

 


 

Programe de masterat

 

Departamentul de Psihopedagogie Specială derulează două programe de studiu la nivel master, ambele acreditate ARACIS.

Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive

 

Competenţe dobândite:

 • managementul instituţiilor şcolare;
 • diagnoză organizaţională, elaborare de planuri manageriale şi conducere a instituţiilor şi organizaţiilor de educaţie incluzivă şi/sau specială;
 • elaborarea, organizarea şi coordonarea serviciilor deintervenţie educaţională personalizată pentru copii şi adolescenţi cu/sau diverse dizabilităţi;
 • examinarea şi evaluarea psihopedagogică a elevilor din unităţile şcolare incluzive, de diagnostic (inclusiv diagnostic diferenţial) şi intervenţie psihopedagogică;
 • consiliere şi de asistenţă psihopedagogică pentru copii şi tineri cu/fără dizabilități aflați în situații de criză familială, de inadaptare școlară, socială, eșec școlar, abandon școlar, absenteism, precum și a celor cu tulburări de comportament și disciplină;
 • adaptarea curriculară şi realizarea de  programe de intervenție personalizată și orientare vocaţională pentru elevii cu diverse tipuri de dizabilităţi (intelectuale, senzoriale, neuromotorii), precum şi de elaborare de programe de reconversie profesională pentru cei cu dizabilităţi dobândite la vârsta tinereţii sau la vârsta adultă;
 • formarea și perfecționarea în educația incluzivă a membrilor echipelor multidisciplinare de suport șiintervenție psihopedagogică, precum și a cadrelor 
didactice din instituțiile incluzive;
 • consilierea părinţilor sau a altor aparţinători în probleme de relaţionare cu persoanele aflate în dificultate datorate dizabilităţilor sau bolilor cronice;
 • recuperarea-reabilitarea persoanelor cu diferite tipuri de dizabilităţi şi boli cronice invalidante prin programe şi activităţi educative și terapeutice;
 • cercetarea în colective de cercetare multidisciplinare în domeniul educației incluzive

Condiții de înscriere

Se pot înscrie absolvenţi nivel licenţă (3 ani sau 4 ani). Numărul de locuri se stabileşte în fiecare an.

Criterii de admitere

 • 30% media examenului de licenţă;
 • 70% nota obţinută la examenul oral. Examenul oral constă în susţinerea unui referat sau proiect (proiect de cercetare, program de prevenţie/intervenţie etc.) centrat pe subdomeniile vizate de programul masteral. Proiectul se depune în momentul înscrierii.


 

 

 


 

Terapia limbajului şi audiologie educaţională

 

Competenţe dobândite:

 • diagnosticul diferențial al funcțiilor și proceselor psihice în condițiile dezvoltării  normale și a dezvoltării atipice;
 • inventarierea și specificul cauzelor care pot determina apariția diferitelor tulburări ale limbajului și deficiențe de auz;
 • principiile care stau la baza evaluării prin diferite mijloace și metode (se focalizează asupra utilizării suporturilor informatice) a copiilor cu diferite dizabilități (cognitive, senzoriale, motorii) pentru identificarea și particularizarea tulburărilor de limbaj;
 • realizarea unei diagnoze complexe privind tulburările de limbaj și deficiențele de auz, bazată pe utilizarea unui instrumentar tehnologic, psihopedagogic și audiologic adaptat;
 • elaborarea unor demersuri de intervenție adecvate copiilor cu deficite la nivelul auzului și cu tulburări de limbaj, în contextul tendințelor actuale, în plan educațional și terapeutic;
 • elaborarea unui curriculum adecvat nivelului de dezvoltare a copilului cu tulburări de limbaj pe baza unei evaluări medicale, psihologice și psihopedagogice operaționale;
 • corelarea stilurilor cognitive specifice elevilor cu tulburări de limbaj, cu strategiile de instruire și cu materialele didactice corespunzătoare;
 • utilizarea și interpretarea evaluării audiologice în vederea proiectării unei intervenții psihopedagogice și audiologice eficiente;
 • proiectarea și implementarea unor design-uri de cercetare în domeniul tulburărilor de limbaj și al audiologiei educaționale;
 • utilitatea și rolul consilierii și a psihoterapiei persoanelor cu tulburări de limbaj și a familiilor acestora;
 • terapia auditiv-verbală și fundamentarea aesteia prin utilizarea cercetărilor din domeniul fizicii acustice, al audiologiei clinice și al audiologiei educaționale;
 • munca în cadrul echipei interdisciplinare formate din: psihopedagogi, psihologi, profesori de sprijin/itineranți, medici etc.

Activitatea de cercetare științifică

În ceea ce privește activitatea de cercetare științifică, programul de studii acoperă componentele fundamentale ale politicii cercetării la nivel de
universitate:(1) cercetarea fundamentală și aplicativă, (2) dezvoltarea (generarea de produse și servicii prototip inovative) și (3) inovarea (implementarea în mediul socio-economic a serviciilor și produselor inovative).

Condiții de înscriere

Se pot înscrie absolvenţi nivel licenţă (3 ani sau 4 ani). Numărul de locuri se stabileşte în fiecare an.

Criterii de admitere

 • 30% media examenului de licenţă;
 • 70% nota obţinută la examenul oral. Examenul oral constă în susţinerea unui referat sau proiect (proiect de cercetare, program de prevenţie/intervenţie etc.) centrat pe subdomeniile vizate de programul masteral.Proiectul se depune în momentul înscrierii.

 

 

 

 


Descarcă materialele noastre informative:

 • pliant Admitere 2017 - nivel licență - pdf
 • pliant Admitere 2017 - masterat Management, Consiliere și Asistență Psihopedagogică în Instituțiile inclusive pdf
 • pliant Admitere 2017 - masterat Terapia Limbajului și Audiologie Educațională - pdf

 

colaj poze de grup Psihopedagogie Speciala

 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker