pps_book.jpg2023_fiisitupsihoped.jpgpps_CATA.jpg2023_fiisitupsihoped-2.jpgpps_learnID.jpg

NIVEL MASTERAT

MANAGEMENT, CONSILIERE SI ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN INSTITUŢII INCLUZIVE

 

Condiţii de eligibilitate: diplomă de licenţă

Criterii de admitere: Admiterea se face în ordinea mediilor:

 • 50% media examenului de licenţă.
 • 50% nota obținută la susținerea proiectului (online)

 

Examenul oral constă în susținerea un proiect de cercetare / intervenție psihopedagogică centrat pe subdomeniile vizate de programul masteral. Proiectul se depune în momentul înscrierii, iar susținerea proiectului se va face online.

 

Criteriu de departajare pentru candidatii cu medie egală pe ultimul loc

 1. Media examenului de licență.
 2. Media examenului de bacalaureat.

 


 

NIVEL MASTERAT

TERAPIA LIMBAJULUI ŞI AUDIOLOGIE EDUCAŢIONALĂ

 

Condiţii de eligibilitate: diplomă de licenţă

Criterii de admitere: Admiterea se face în ordinea mediilor:

 • 50% media examenului de licenţă.
 • 50% nota obținută la susținerea proiectului (online)

Examenul oral constă în susținerea un proiect de cercetare / de terapia limbajului și a comunicării centrat pe subdomeniile vizate de programul masteral. Proiectul se depune în momentul înscrierii, iar susținerea proiectului se va face online.

 

Criteriu de departajare pentru candidatii cu medie egală pe ultimul loc

 1. Media examenului de licență.
 2. Media examenului de bacalaureat.

 


 

INFORMAȚII despre proiectul de admitere

 

Elaborarea unui proiect de cercetare cantitativă sau calitativă/referat (maxim 10 pagini) din tematica masteratului: management educațional, consiliere și asistență psihopedagogică, intervenții psihopedagogice pentru copiii și adolescenții cu și/sau fără dizabilități sau terapia limbajului și a comunicării. 

Structura proiectului:

 • Parte teoretică (studii relevante privind tematica de cercetare aleasă)
 • Partea practică
  • Obiective ale cercetării
  • Ipoteze ale cercetării (cercetări cantitative) sau Întrebări ale cercetării (cercetări calitative)
  • Participantii la studiu
  • Instrumentar utilizat în cercetare (probe, teste)
  • Procedură
  • Rezultate anticipate
  • Bibliografie

sau

Referat

 • Va conține maxim 10 pagini, inclusiv titlul și bibliografia și va avea următoarea structură:
  • Definirea conceptului / tema
  • Teorii privind conceptul ales și studii relevante
  • Exemple de intervenții și terapii (opțional)
  • Concluzii 
  • Bibliografie

 

Bibliografie utilă în elaborarea proiectelor de cercetare/referatelor pentru cele două masterate

 • Bersan, O.S., Dumitru, Al.I. (2023). Consilierea privind cariera, Iaşi: Polirom.
 • Bodea Hațegan, C. (2016). Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj-Structuri deschise, București: Editura Trei.
 • Haţegan, C. B. (2013). Tulburările de voce şi vorbire: evaluare şi intervenţie. Presa Universitară Clujeană.
 • Ceobanu, C., Cucoș, C., Istrate, O., & Pânișoară, I. O. (2022). Educația digitală. Iași: Editura Polirom.
 • Costea-Bărluțiu, C., Bălaș-Baconschi, C., & Hathazi, A. (2018). Romanian adaptation of the Ryff’s Psychological Well-Being Scale: Brief report of the factor structure and psychometric properties. Journal of Evidence-Based Psychotherapies, 18(1), 21-33.
 • Cristina Costescu, Rosan Adrian & David Carmen (2023). Executive functions and emotion regulation in children with autism spectrum disorders, European Journal of Special Needs Education, DOI: 10.1080/08856257.2023.2215010
 • Costescu, C. (2021). Abilităţi sociale în tulburarea din spectrul autismului. Evaluare și intervenții psihopedagogice, Iaşi: Polirom.
 • Crișan, C. (2021). AAC. Noi abordări în stimularea limbajului și comunicării specifice Tulburării din Spectrul Autismului, Iaşi: Polirom.
 • David, C., & Roşan, A. (2019). Intervenţii psihopedagogice în tulburările specifice de învăţare. Învăţăm FonoLogic–program structurat de antrenament al conştiinţei fonologice bazat pe dovezi ştiinţifice. Bucureşti, Polirom.
 • David, C. și Roşan, A. (2017). Repere diagnostice bazate pe evidențe științifice în tulburările specifice de învățare, Ed. Limes & Argonaut, Cluj-Napoca - http://learnid.centre.ubbcluj.ro/resurse/2017_David_Rosan-Repere_diagnostice_in_TSI.pdf
 • Feldman, D.R., Wendkos Olds, S., Papalia, E. D. (2010). Dezvoltarea umană, Ed. Trei, București
 • Florean, I. S., Dobrean, A., Balazsi, R., Roșan, A., Păsărelu, C. R., Predescu, E., & Rad, F. (2023). Measurement Invariance of Alabama Parenting Questionnaire Across Age, Gender, Clinical Status, and Informant. Assessment, 30(3), 728–743. https://doi.org/10.1177/10731911211068178
 • Gavreliuc, A. (2019). Psihologia socială și dinamica personalității: acumulări, sinteze, perspective. Iași: Polirom.
 • Gavril, L., Roșan, A., & Szamosközi, Ș. (2021). The role of visual-spatial attention in reading development: A meta-analysis. Cognitive Neuropsychology, 38(6), 387-407.
 • Gavril, L. (2019). Dislexia, simptome, cauze intervenție, ed. Test central
 • Gherguț, A. (2023). Psihopedagogie specială. Fundamente teoretice și perspective practice, Iași: Polirom
 • Hathazi, A., & Roşan, A. (2019). Facilitating Factors and Barriers in Implementing Inclusive Education in Romania. Inclusion, Equity and Access for Individuals with Disabilities: Insights from Educators across World, 603-618.
 • Opariuc-Dan, C., (2009). Statistică aplicată în științele socio-umane, Ed. ASCR, Cluj-Napoca
 • Pădure, M. (2014). Stiluri de învăţare şi tehnologii de acces în contextul deficienţei de vedere, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
 • Preda, V. (coord.) (1997) Probe de psihodiagnostic pentru evaluarea copiilor deficienti, UBB, Cluj-Napoca.
 • Roşan, A. (2015). Psihopedagogie specială -Modele de evaluare şi intervenţie. Iaşi: Polirom.
 • Roșan, A., (2013). Proceduri de screening ale psihopatiei în agresivitate în Iluţ, P (coord). În căutare de principii Epistemologie şi metodologie socială aplicată, Polirom: Iaşi, pag. 225-250;
 • Rosan, A. (2009). Comportamentul violent-strategii de screening si interventie , Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca
 • Szentagotai-Tătar, A., & David, D. (2017). Tratat de psihologie pozitivă. Iaşi: Editura Polirom.
 • Sava A. Florin (2013). Psihologia validată științific.Ghid practic de cercetare în psihologie, Ed. Polirom, Iași
 • Schaffer, H. R. (2005). Introducere în psihologia copilului, Ed. ASCR, Cluj-Napoca.
 • Vrasmas, T., Vrăsmaș,E. (2022). Pe drumul spre educația incluzivă în România. Contribuția rețelei RENINCO Bucuresti: Ed. Universitară
 • http://www.aaidd.org
 • http://learnid.centre.ubbcluj.ro/index.php/resurse
 • http://www.schoolcounselor.org/

Notă: Orice altă sursă bibliografică care conține tematici relevante bazate pe evidențe științiifce poate fi utilizată pentru elaborarea proiectului de cercetare sau a referatului pentru admiterea la  cele două masterate

 


 

CONFIRMAREA LOCULUI MASTER

 • Vei confirma ocuparea locului prin completarea, semnarea şi încărcarea contractului de studii și a declarației de consimțământ sub forma unui singur document PDF) pe platforma online a admiterii. Completarea contractului și a declarației, precum și includerea semnăturii tale în contract pot fi făcute exclusiv în format electronic, formularul aferent având câmpuri dedicate în acest sens.
 • După confirmarea on line, candidații sunt obligați să aducă dosarul de student la sediul facultății, în etapa în care confirmă locul, conform calendarului afișat! Dosarul va conține actele solicitate la înscriere (vezi pct. 7.4. din Regulamentul de admitere), 2 fotografii ¾, contractului de studiu completat și semnat de candidat și un dosar plic.
 • Dacă ai obținut un loc cu taxă, confirmarea locului presupune și achitarea primei rate a taxei de școlarizare. Pentru plata integral a taxei de școlarizare se oferă o reducere de 10%. In acest caz vei modifica suma care urmează să fie plătită. În cazul în care optezi pentru o altă metodă de plată decât cea oferită de platformă, va trebui să încarci și o dovadă a plății.
 • Dacă după redistribuire obții un loc la buget ( după ce initial ai fost la taxă), sau la taxă cu frecvență ( după ce initial ai fost la taxă la distanță), va trebui să reconfirmi locul prin încărcarea pe platformă a unui nou contract de studii conform noului loc ocupat. Daca ai achitat taxa în etapa anterioară, nu e nevoie de achitarea unei noi taxe.

Taxele de școlarizare pot fi accesate la https://psiedu.ubbcluj.ro/31-admitere-master - nivel master

REDISTRIBUIREA

 • Dacă ai fost admis, dar dorești să participi la redistribuire pentru a ocupa un loc la aceeași specializare la buget, sau la taxă (dacă acestea se regăsesc mai sus în lista ta de opțiuni), este absolut obligatoriu să confirmi locul obținut inițial, altfel vei fi eliminat din procesul de admitere și vei pierde și locul obținut inițial. De asemenea, în contul tău (pe care l-ai creat în aplicația de admitere) trebuie să selectezi opțiunea Redistribuire. Dacă după redistribuire obții un loc la buget ( după ce initial ai fost la taxă), sau la taxă cu frecvență ( după ce initial ai fost la taxă la distanță), va trebui să reconfirmi locul prin încărcarea pe platformă a unui nou contract de studii conform noului loc ocupat. Daca ai achitat taxa în etapa anterioară, nu e nevoie de achitarea unei noi taxe.
 • Dacă ești pe lista candidaților "în așteptare" (adică nu ți-a fost atribuit un loc), pentru a participa la redistribuire în vederea ocupării unui loc rămas disponibil, în contul tău (pe care l-ai creat în aplicația de admitere) trebuie să selectezi opțiunea Redistribuire.
 • Dacă în urma redistribuirii nu ai glisat la o altă opțiune nu trebuie să reconfirmi locul obținut inițial.

TAXA DE ADMITERE

Taxa de admitere este compusă din:  

 • Taxa de înscriere (200 lei) se achită pentru fiecare specializare. Angajaţii şi copiii angajaţilor UBB, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice, restaurantelor şi  cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar sunt scutiţi de  plata taxei de înscriere numai pentru o singură specializare. La înscriere candidatul este obligat să declare dacă s-a mai înscris la o altă facultate/specializare din Universitatea "Babeş–Bolyai" sau la o altă instituţie de învăţământ superior.  
 • Taxa de procesare  (în cuantum de 50 lei), se percepe pentru aspectele organizatorice si de comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere, nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie candidaţii care sunt orfani de ambii părinţi, provin  din centrele de plasament , care sunt scutiţi de la plata taxei de admitere (formată din taxa de înscriere şi taxa de procesare. Taxa de admitere se achită on line pentru fiecare specializare la care se înscrie candidatul (Psihologie, Psihopedagogie specială, etc), dar nu se achită decat o singură dată dacă în cadrul aceleiași specializări se optează și pentru „cu frecvență” și pentru „la distanță”. 

 

Calendar admitere - nivel masterat 2023

 

SESIUNEA IULIE 2023

 

 • 10,11,12,13 iulie 2023
  • Înscrierea candidaţilor on line. Casieria deschisă (pentru cei care nu pot face plata on-line) ora 9-13.
  • În data de 13 iulie platforma de admitere se va închide la ora 13.00
 • 15 iulie 2023
  • Afișarea listelor de înscriși, după numărul de legitimație
 • 15 iulie 2023 –16 iulie 2023 ora 24.00
  • Depunerea contestațiilor referitoare la înregistrarea datelor, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • 17 iulie 2023
  • Afișarea listelor cu programarea susținerii proiectului online, după numărul de legitimație
 • 18,19 iulie 2023
  • Susținerea proiectului de examene online
 • 20 iulie 2023 - după ora 16.00
  • Afişarea listelor de admitere 
  • Confirmarea locurilor on-line, depunerea cererilor de redistribuire on-line.
 • 21 iulie 2023
  • Confirmarea locurilor on-line, depunerea cererilor de redistribuire on-line.
  • Depunerea dosarelor la sediul facultății/specializării, numai după confirmarea locului on-line, între orele 9-14.
  • Casieria deschisă (pentru cei care nu pot face plata on-line)  ora 9-13.
 • 22 iulie 2023
  • Confirmarea locurilor on-line, depunerea cererilor de redistribuire on-line. În data de 22 iulie platforma de admitere se va închide la ora 13.00
  • Depunerea dosarelor la sediul facultății/specializării, numai după confirmarea locului on-line, între orele 9-13.
  • Casieria deschisă (pentru cei care nu pot face plata on-line)  ora 9-13.
 • 23 iulie 2023 - după ora 16.00
  • Afișarea listelor după redistribuire
  • Confirmarea locurilor după redistribuire on-line.
 • 24,25 iulie 2023
  • Confirmarea locurilor după redistribuire on-line.
  • În data de 25 iulie platforma de admitere se va închide la ora 16.00
  • Casieria deschisă (pentru cei care nu pot face plata on-line) ora 9-13.
  • Depunerea dosarelor la sediul facultății/specializării, numai după confirmarea locului on-line,  între orele 9-14.
 • 27 iulie 2023
  • Afişarea listelor finale

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

 

 •  5,6 septembrie 2023
  • Înscrierea candidaţilor on line. Casieria deschisă (pentru cei care nu pot face plata on-line) ora 9-13.
  • În data de 6 septembrie platforma de admitere se va închide la ora 10.00
 • 7 septembrie 2023 -ora 10.00
  • Afișarea listelor de înscriși, după numărul de legitimație 
 • 7 septembrie 2023 ora 10.00-12.00
  • Depunerea contestațiilor referitoare la înregistrarea datelor, ora 10.00- 12.00, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • 7 septembrie 2023-după ora 17.00
  • Afișarea listelor cu programarea susținerii proiectelor online, după numărul de legitimație 
 • 8,9 septembrie 2023
  • Susținerea proiectelor online.
 • 11 septembrie 2023- ora 16.00
  • Afişarea listelor de admitere.
  • Confirmarea locurilor on-line, depunerea cererilor de redistribuire on-line.
 • 12 septembrie 2023
  • Confirmarea locurilor on-line, depunerea cererilor de redistribuire on-line.
  • În data de 12 septembrie platforma de admitere se va închide la ora 13.00
  • Depunerea dosarelor la sediul facultății/specializării, numai după confirmarea locului on-line, între orele 9-14.
  • Casieria deschisă (pentru cei care nu pot face plata on-line) ora 9-13.
 • 13 septembrie 2023 -ora 12.00
  • Afişarea listelor după redistribuire
 • 13 septembrie 2023
  • Confirmarea locurilor după redistribuire on line.
  • Depunerea dosarelor la sediul facultății/specializării, numai după confirmarea locului on-line, între orele 12-14.
  • Casieria deschisă (pentru cei care nu pot face plata on-line) până la ora 13.
 • 14 septembrie 2023
  • Confirmarea locurilor după redistribuire on line.
  • În data de 14 septembrie platforma de admitere se va închide la ora 13.00
  • Depunerea dosarelor la sediul facultății/specializării, numai după confirmarea locului on-line, între orele 9-13.
  • Casieria deschisă (pentru cei care nu pot face plata on-line) ora 9-13.
 • 15 septembrie 2023 - după ora 16.00
  • Afişarea listelor finale

 


 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker