2022_admitere_06.jpg2022_admitere_03.jpg2022_admitere_04.jpgpps_learnID.jpgpps_CATA.jpgpps_SMART.jpgpps_book.jpg

INFO Absolvire Nivel licență / Nivel masterat

 

DISERTAȚIE SESIUNEA IULIE 2023

 

Inscrierile pentru disertatie sesiunea iulie 2023:

Susținerea lucrării de disertație:

 • Management, consiliere si asistenta psihopedagogica in institutiile incluzive LR 5 iulie 2023
 • Terapia limbajului si audiologie educationala LR 6 iulie 2023

Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de disertatie

Documentele scanate (PDF) necesare pentru inscrierea la examenul de absolvire:

 • Actele de stare civilă:
 • certificat de naștere
 • pașaport – pentru cetățenii străini
 • carte de identitate – in situatiile in care certificatul de nastere nu contine CNP, certificatul de nastere este vechi si se specifica raionul si nu judetul, denumirea oficiala s-a schimbat, este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului
 • cerere aprobată de conducerea instituției și documente oficiale din care rezultă numele nou în cazul modificării numelui din certificatul de naștere depus inițial, după caz
 • Actele de studii:
 • diplomă de bacalaureat + foaie matricolă
 • diploma licenta + supliment diploma
 • documentul care a permis accesul la studii, în cazul cetățenilor străini
 • Cererea pentru eliberarea diplomei.
 • Lucrarea de absolvire in format PDF
 • Declaratia pe propria raspundere link
 • Acordul semnat de coordonator link
 • Fiecare document al fișierului va fi orientat astfel încât, la vizualizare, să nu fie necesară rotirea paginilor.
 • Documentele incarcate de student vor fi validate doar daca indeplinesc criteriile expuse mai sus.

 

 


 

 

 

LICENȚĂ SESIUNEA IULIE 2022

Inscrierile pentru licență sesiunea iulie 2023 

 • se va face online in perioada 14.06.2023 - 27.06.2023 ora 12.00
 • Platforma înscriere online https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro/
 • Tutorial înscriere online https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/absolvire/ifs-tutorial-studenti.pdf
 • Bibliografia pentru examenul de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate poate fi consultă în partea secundară a prezentei paginii. 
  • Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate 3 iulie 2023 proba scrisă (Proba se desfășoară cu prezeță fizică și are o durată de 2 ore.) 
  • Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licență 4 iulie 2023​
 • Puteți consulta aici componența comisiei de evaluare.
 • Regulamentul de organizare a examenului poate fi consultat aici.

Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de licență/diplomă

Documentele scanate (PDF) necesare pentru inscrierea la examenul de absolvire:

 • Actele de stare civilă:
 • certificat de naștere
 • pașaport – pentru cetățenii străini
 • carte de identitate – in situatiile in care certificatul de nastere nu contine CNP, certificatul de nastere este vechi si se specifica raionul si nu judetul, denumirea oficiala s-a schimbat, este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului
 • cerere aprobată de conducerea instituției și documente oficiale din care rezultă numele nou în cazul modificării numelui din certificatul de naștere depus inițial, după caz
 • Actele de studii:
 • diplomă de bacalaureat + foaie matricolă
 • documentul care a permis accesul la studii, în cazul cetățenilor străini
 • Cererea pentru eliberarea diplomei.
 • Lucrarea de absolvire in format PDF
 • Declaratia pe propria raspundere link
 • Acordul semnat de coordonator link
 • Fiecare document al fișierului va fi orientat astfel încât, la vizualizare, să nu fie necesară rotirea paginilor.
 • Documentele incarcate de student vor fi validate doar daca indeplinesc criteriile expuse mai sus.

 

 


 

TEMATICA PENTRU EXAMENUL SCRIS VIZÂND CUNOŞTINŢELE FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 

SESIUNEA IULIE 2023

 

1. Particularităţi ale dezvoltării fizice, cognitive şi socio-emoţionale la vârstele: antepreşcolară, preşcolară, şcolară mică, şcolară mare.
2. Evaluarea psihopedagogică la o categorie de copii cu dizabilităţi: etape, caracteristici şi instrumente utilizate.
3. Programe de intervenţie timpurie (domeniu psihomotor, cognitiv, comunicare şi limbaj).
4. Specificul proiectării activităţilor de predare-învăţare la copiii cu dizabilităţi.
5. Planul de intervenţie personalizată (P.I.P.) la diferite categorii de dizabilităţi.
6. Prevenirea şi terapia tulburărilor de pronunţie, vorbire şi limbaj.
7. Prevenire şi intervenţie psihopedagogică la copiii cu dificultăţi de învăţare.
8. Elemente de consiliere ale familiilor copiilor cu dizabilităţi.

 

 

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII ÎN CONTEXTUL DIZABILITĂŢII

 • Costea-Bărluțiu, C. (Coordonator și editor)(2016). Abordarea psiho-socială a dizabilității. Modele de evaluare și intervenție. Presa Universitară Clujeană: Cluj-Napoca. disponibil online la http://psihoped.psiedu.ubbcluj.ro/resurse/2016%20C-Costea-Barlutiu%20-%20coordonator-editor.pdf 
 • Feldman, D.R., Wendkos Olds, S., Papalia, E. D. (2010). Dezvoltarea umană, Editura Trei, București.
 • Gherguţ, A., (2007). Sinteze de Psihopedagogie Specială. Ghid pentru concursuri și obținerea gradelor didactice. Editura Polirom, Iaşi.
 • Munteanu, A. (2006).  Psihologia dezvoltării umane, Editura Polirom, Iași
 • Preda, V. (2012). Introducere in psihologia dezvoltarii (suport de curs), Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Departamentul de Psihopedagogie speciala.
 • Roșan, A. (coordonator)(2015). Psihopedagogia specială. Modele de evaluare și intervenție. Editura Polirom: Iași.
 • Schaffer, R.H. (2007). Introducere in psihologia copilului. Editura ASCR, Cluj.

 

PSIHOPEDAGOGIA PERSOANELOR CU DIZABILITATE INTELECTUALĂ
 • Brock, M. & Hatton, D. (2010). Distinguishing features of autism in boys with fragile X syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 54 (10), 894–905.  jir_1315
 • Cornish, K., Sudhalter V., Turk, J. (2004). Attention and language in fragile X. Mental retardation and developmental disabilities research review, 10, 11-16.
 • ykens, E. M. şi colab. (2002). Maladaptive behaviour in children and adolescents with Down’s syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 46 (6), 484-492.
 • Intellectual Disability: Definition, Classification, and Systems of Support, AAIDD, 11th Edition, 2010. American Association on Intellectual and Developmental Disabilities – AAIDD,  http://www.aamr.org/
 • Laws, G., & Bishop, D.V.M. (2004). Verbal deficits in Down’s syndrome and specific language impairment: a comparison. INT. J. LANG. COMM. DIS. 39 (4), 423–451
 • Menghini, D.,  Addona, F., Costanzo, F.  &Vicari, S (2010). Executive functions in individuals with Williams syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 54 (5), 418–432.
 • Runceanu, L. E. (2004) Profiluri neurocomportamentale în deficienţele de intelect asociate unor sindroame genetice. Cogniţie, creier, comportament, 3-4, 483-497.
 • Whittington, J.  & Holland, T.(2011). Recognition of emotion in facial expression by people with Prader–Willi syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 54 (1), 75-84.

 

PSIHOPEDAGOGIA COPIILOR CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE
 •  Ariel, A. (1992), Education of Children and Adolescents with Learning Disabilities, California State University, SUA.
 • Asociaţia Reninco România (1999) Ghid de predare-învăţare pentru copiii cu cerinţe educative speciale, Bucureşti.
 • David, C. și Roșan, A. (2019). Intervenții psihopedagogice în tulburările specifice de învățare. Editura Polirom: Iași. 
 • David, C. și Roșan, A. (2017). Repere diagnostice bazate pe dovezi științifice în tulburările specifice de învățare. Editura Argonaut & Limes: Cluj-Napoca.
 • Bender, N. William (1993), Learning Disabilities: Best Practice for Professionals, Reed Publishing Inc., SUA. Doyle, J. (1996), Dyslexia an introductory guide, London, Whurr publishers Ltd..
 • Gavril, L. (2019). Dislexia. Simptome, cauze, intervenție. Editura Test Central: București.
 • Grégoire, J., Piérart, B. (1994), Evaluer les troubles de la lecture, DeBoeck-Wesmael, Bruxelles, p. 33-51, 105-127, 225-249.
 • Hallahan, D.P., Kaufmann, J.M. (1997) Exceptional Learners, Allyn & bacon, Massachusetts, p. 160-208.
 • Harris, I., Sipay, E. (1980), How to increase reading ability, New York, Lougman Inc.
 • Lerner, J., (1989), Learning Disabilities. Theories, Diagnosis and Teaching Strategies, Fifth Edition, Houghton Mifflin, SUA.
 • Mercer & Mercer (1985), Teaching Students with Learning Problems, Toronto, Charles E. Merrill Publishing Company.
 • Ungureanu, D. (1998), Copiii cu dificultăţi de învăţare, E.D.P., Bucureşti.

 

PSIHOPEDAGOGIA PERSOANELOR CU DEFICIENȚE VIZUALE
 • Mason, H., & McCall, S. (Eds.). (1997). Visual impairment. Access to education for children and young people, London: David Fulton Publishers.
 • Pădure, M. (2014). Stiluri de învățare și tehnologii de acces în contextul deficiențelor de vedere. Presa Universitară Clujeană: Cluj-Napoca.
 • Preda, V. coord. (1999). Intervenţia precoce în educarea copiilor deficienţi vizuali. Cluj Napoca: Presa Universitară Clujeană.
 • Preda, V., Cziker, R. (2004), Explorarea tactil- kinestezică în perceperea obiectelor, a imaginilor tactile şi în lectura Braille, Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană.

 

PSIHOPEDAGOGIA PERSOANELOR CU DEFICIENȚE MULTIPLE
 •  Aitken, S., Buultjens, M. (2007), Procesul de predare – învăţare la copiii cu surdocecitate, Buureşti, Editura Semne
 • McInnes,J.M. şi Treffry, J.A. (2001), Copilul cu surdocecitate-Ghid de dezvoltare, Editura Semne, Bucureşti
 • Sacks, S.Z. R.K. Silberman, R.K. (Eds.) (2002), Educating students who have visual impairments with other disabilities 2nd Ed., Paul H. Brooks Publishing Co., Baltimore

 

PSIHOPEDAGOGIA PERSOANELOR CU DEFICIENȚE DE AUZ
 •  Anca, M.D. (2007). Psihologia deficienţilor de auz. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca.
 • Benoît, V. (2000). Psychologie de la surdite, DeBock, Universite.
 • Cucoş, C. (2007).  Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi.
 • Pufan, C. (1982). Probleme de surdo-psihologie. Bucureşti, Editura Didactică Pedagogică.
 • Schow, R.L.; Nerbonne, M.A. (2007). Introduction to audiologic rehabilitation, Pearson Education, Boston.
 • Verza, E.; Verza, F.E. (2011). Tratat de psihopedagogie specială, Editura Universităţii Bucureşti.

 

PSIHOPEDAGOGIA PERSOANELOR CU TULBURĂRI DE LIMBAJ
 • Anca, M.D. (2007). Logopedie. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca.
 • Anca, M.D.; Haţegan, C. (2008). Terapia limbajului-o abordare interdisciplinară, Presa Universitară Clujeană.
 • Bodea-Hațegan, C. (2016). Logopedia. Terapia tulburarilor de limbaj. Editura Trei: București. 
 • Paul, R. (2007). Language Disorders from infancy through adolescence, Mosby Elsevier.
 • Raduly, Z. (2010). Ghid pentru studenţii dislexici, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 • Rondal, J.A.,Seron X. (sous la direction) (2000). Trouble du langage. Ed.:Pierre Mardaga, Hayen.
 • Vrăsmaş, E., Stănică, C. (1997). Terapia tulburărilor de limbaj – intervenţii logopedice, Editura Didactică Pedagogică, Bucureşti.

 

DIDACTICA PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE
 • Bateman, B. D., Herr, C. H. (2006). Writing measurable IEP goals and objectives. Wisconsin: IEP Resources.
 • Broderick, A., Mehta-Parekh, H., Kim Reid, D. (2005). Differentiating instruction for disabled students in inclusive  classrooms. Theory into practice, 44(3), 194–202.
 • Gherguţ, A. (2001). Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii de educaţie integrată, Iaşi: Editura Polirom.
 • Gherguţ, A. (2006). Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie (ediţia a II-a revăzută şi adăugită). Iaşi: Editura Polirom.
 • Haager, D., & Klingner, J. (2005). Differentiating instruction in inclusive classrooms. The special educator’s guide. Boston: Pearson.
 • Lewis, R.B., & Doorlag, D.H. (2006). Teaching special students in general education classrooms (7th ed.). Upper Saddle River: Pearson, Merrill Prentice Hall.
 • Mastropieri, M. A., & Scruggs, T. E. (2004). The inclusive classroom. Strategies for effective instruction (2nd ed.). Upper Saddle River: Pearson, Merrill Prentice Hall.
 • Olson, L. J, & Platt, J. M. (1996). Teaching children and adolescents with special needs. 2nd Edition. New Jersey: Merrill.
 • Roşan, A., Marcu, S. (coord.) (2007). Învăţăm împreună – repere metodologice în educaţia incluzivă , Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca
 • Salend, S. J. (2005). Creating inclusive classrooms. Effective and reflective practices for all students (5th ed.). Upper Saddle River: Pearson, Merrill Prentice Hall.
 • Vrăsmaş, T. (2001). Învăţământul integrat şi/sau incluziv. Bucureşti: Editura Aramis
 • Waldron, K. (1996). Introduction to a special education. The inclusive classroom. New York: Delmar Publishers.

 

CONSILIEREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI
 • Gillon, E. (2007). Facilitating a Process of Change, în Person-Centred Counselling Psychology. An Introduction, SAGE Publications, Los Angeles, p. 67-87;
 • Grey, R. (2010). Stages of Loss, în Bereavement, Loss and Learning Disabilities. A Guide for Professionals and Carers, Jessica Kingsley Publishers, London, p. 37-47;
 • Grey, R. (2010). Working with Families, în Bereavement, Loss and Learning Disabilities. A Guide for Professionals and Carers, Jessica Kingsley Publishers, London;
 • Hanson, M.J. (2003). Twenty-Five Years After Early Intervention: A Follow-Up of Children With Down Syndrome and Their Families, în Infants and Young Children, 16(4), p. 354-365;
 • Luterman, D. (2004). Counseling Families of Children with Hearing Loss and Special Needs, în The Volta Review, 104(4), p. 215-220;
 • Moulton Milo, E., (2002): The Death of Child With a Development Disability, în  Neymeier, R.A. (Ed.), Meaning Reconstruction and the Experience of Loss, American Psychological Association, Washington, DC;
 • Plimley, L., Bowen, M., Morgan, H. (2007). Family relationships, în Autistic Spectrum Disorders in the Early Years, Paul Chapman Publishing, London, p. 14-19;
 • Rogers, C. R. (2008): Cum pot să ajut? în A deveni o persoană, Ed. Trei, Bucureşti, p. 69-122.

 

Suporturi de curs recomandate
 • Cursurile de psihopedagogia tulburărilor intelectuale si didactica psihopedagogiei speciale
 • Cursurile de psihopedagogia deficienţilor de auz şi metodica recuperării deficienţilor de auz
 • Cursurile de psihopedagogia deficienţilor de vedere şi metodica recuperării deficienţilor de vedere
 • Cursurile de logopedie şi tehnici speciale de terapia limbajului
 
NOTĂ:  În afară de bibliografia recomandată puteţi consulta suportul de curs al fiecărei discipline incluse în evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker