fii_si_tu_psihoped.jpgpost_consiliere.jpgpsihoped.jpgcnfp.jpgcata.jpg

Informații suplimentare privind interviul de admitere nivel masterat

Interviul de admitere la Masteratul de Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive va avea loc în data de 13 septembrie 2018, ora 9:00, Clădirea PEDAGOGICA Str. Sindicatelor nr. 7 Sala Al. Roșca (S13) etajul 1.

Interviul de admitere la Masteratul de Terapia limbajului și audiologie educațională - Interviul va avea loc în data de 13 septembrie 2018, ora 9, Clădirea PEDAGOGICA Str. Sindicatelor nr. 7 Sala Al. Roșca (S13) etajul 1.

Proiectul pentru interviu poate fi prezentat comisiei de examinare și sub formă de prezentare multimedia. Candidații sunt rugați să aducă în ziua examenului un exemplar din propunerea de proiect. Prezentările multimedia pot fi încărcate pe computerul din sală în intervalul 8:20-8:50! Tematica interviului poate fi consulta pe site-ul Departamentului, la adresa: http://psihoped.psiedu.ubbcluj.ro/index.php/admitere-masterat

 


MANAGEMENT, CONSILIERE SI ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN INSTITUŢII INCLUZIVE

 

Condiţii de eligibilitate: diplomă de licenţă

Criterii de admitere: Admiterea se face în ordinea mediilor

 • 30% media examenului de licenţă.
 •  70% nota obţinută la examenul oral care constă în susţinerea unui proiect de cercetare din tematica programului de masterat. Proiectul se depune în momentul înscrierii.

 

Criteriu de departajare pentru candidatii cu medie egală pe ultimul loc

 1. Nota la examenul oral.
 2. Media examenului de bacalaureat.

 

Susținere Examenului este programată pentru 13 SEPTEMBRIE 2018, ora 9, sala 13. Informații despre ora și locația susținerii examenului vor fi postate pe sit-ul Departamentului și pe pagina noastră de facebook.

 

Tematică:

 • Elaborarea unui proiect de cercetare cantitativă sau calitativă (maxim 10 pagini) din tematica masteratului: management educațional, consiliere și asistență psihopedagogică, intervenții psihopedagogice pentru copiii și adolescenții cu și/sau fără dizabilități, cercetări acțiune care va avea următoarea structură:
 • Parte teoretică (studii relevante privind tematica de cercetare aleasă)
 • Obiective ale cercetării
 • poteze ale cercetării (cercetări cantitative) sau Întrebări ale cercetării (cercetări calitative)
 • Participantii la studiu
 • Instrumentar utilizat în cercetare (probe, teste)
 • Procedură
 • Rezultate anticipate
 • Bibliografie
 

Bibliografie recomandată

 • Anca, M.  (coord.) (2009). Tendințe psihopedagogice moderne în psihopedagogia specială, Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca
 • Baban, A. (2009). Comportamente de sănătate la copiii și adolescenții din Romania; ASCR, Cluj-Napoca
 • Cucos.C., (2006). Pedagogie, Editura  Polirom , IașiFeldman, D.R., Wendkos Olds, S., Papalia, E. D. (2010). Dezvoltarea umană, Ed. Trei, București
 • Ilut, P. (2004). Valori, atitudini si comportamente sociale: teme actuale de psihosociologie, Iasi, Editura Polirom.
 • Iucu, R. B. (2000). Managementul si gestiunea clasei de elevi. Fundamente teoretico-metodologice, Ed. Polirom, Iasi
 • Lemeni, G., Miclea, M. (2004). Consiliere si orientare. Ghid de educatie pentru cariera. Editura ASCR, Cluj-Napoca.
 • Moscovici, S., Buschini, F. (Coord.) (2007). Metodologia ştiinţelor socioumane. Iaşi: Polirom.
 • Preda, V. (coord.) (2007). Elemente de psihopedagogie specială, Editura Eikon, Cluj-Napoca
 • Preda, V. (coord.) (1997) Probe de psihodiagnostic pentru evaluarea copiilor deficienti, UBB, Cluj-Napoca.
 • Rosan, A. (2009). Comportamentul violent-strategii de screening si interventie , Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca
 • Rotariu, T., Ilut, P. (1999), Ancheta sociologica si sondajul de opinie. Teorie si practica, Ed. Polirom.
 • Schaffer, H. R. (2005). Introducere în psihologia copilului, Ed. ASCR, Cluj-Napoca.
 • Stoica-Constantin, A. (2004). Conflictul interpersonal. Prevenire, rezolvare si diminuarea conflictelor, Ed. Polirom, Iasi.
 • Vrasmas, T., Musu, I. (1998). Educatia integrata a copiilor cu cerinte speciale, Asociatia RENINCO Romania, Bucuresti
 • http://www.aaidd.org
 • http://www.schoolcounselor.org/

 

 


 

 

TERAPIA LIMBAJULUI ŞI AUDIOLOGIE EDUCAŢIONALĂ

 

Condiţii de eligibilitate: diplomă de licenţă

Criterii de admitere:

 • 30% media examenului de licenţă.
 • 70% nota la examenul oral care constă în susţinerea unui referat sau proiect (proiect de cercetare, program de prevenţie/intervenţie etc.) centrat pe subdomeniile vizate de programul masteral. Proiectul se depune în momentul înscrierii.

 

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

 1. Nota obţinută la susţinerea orală şi evaluarea proiectului.
 2. Media examenului de bacalaureat.

 

Susținere Examenului este programtă 13 SEPTEMBRIE 2018, ora 9, sala 13. Informații despre ora și locația susținerii examenului vor fi postate pe sit-ul Departamentului și pe pagina noastră de facebook.

 

Bibliografie orientativă:

 • Anca, M., (2007). Logopedie (reeditată), Editura Presa Universitară Clujeană: Cluj-Napoca.
 • Anca, M. (2007). Psihologia deficienţilor de auz (reeditată), Editura Presa Universitară Clujeană: Cluj-Napoca.
 • Anca, M; Haţegan C. (2008). Terapia limbajului. O abordare interdisciplinară, Presa Universitară Clujeană: Cluj-Napoca.
 • Boşcaiu, E. (1983). Bâlbâiala. Prevenire şi tratament, Editura Didcatică şi Pedagogică: Bucureşti.
 • Burlea, G. (2007). Tulburările limbajului scris- citit. Bucureşti: Polirom.
 • Guţu, M. (1975). Logopedia (curs litografiat), Cluj-Napoca.
 • Kory Calomfirescu, Şt., Kory-Mercea, M. (1996). Afazia în accidentele vasculare cerebrale, Casa Cărţii de Ştiinţă: Casa Cărţii de Ştiinţă.
 • Moldovan, I., (2006). Corectarea tulburărilor limbajului oral, Editura Editura Presa Universitară Clujeană: Cluj-Napoca.
 • Păunescu, C., Muşu, I.(1984). Tulburări de limbaj la copil. Bucureşti: Editura Medicală.
 • Preda, V. (coord.) (2000). Orientări teoretico-praxiologice în educaţia specială, Editura Presa Universitară Clujeană: Cluj-Napoca.
 • Verza, E.; Verza E.F. (2011). Tratat de psihopedagogie specială, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti.
 • Vrăşmaş, E., Muşu, I. Stănică, C. (1997). Terapia tulburărilor de limbaj. Intervenţii logopedice. Editura Didactică şi Pedagogică: Bucureşti.

 


 

 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker