pps_book.jpgpps_SMART.jpg2022_admitere_04.jpgpps_learnID.jpgpps_CATA.jpg2022_admitere_03.jpg2022_admitere_06.jpg

NIVEL LICENȚĂ

Învățământ cu frecvență și Învățămâmt la distanță

 

Criterii de selecţie: Media de admitere este :

 • 50% media examenului de bacalaureat
 • 50%  media anilor de studiu de liceu

 

CONFIRMAREA LOCULUI LICENȚĂ

 • Vei confirma ocuparea locului prin completarea, semnarea şi încărcarea contractului de studii și a declarației de consimțământ sub forma unui singur document PDF) pe platforma online a admiterii. Completarea contractului și a declarației, precum și includerea semnăturii tale în contract pot fi făcute exclusiv în format electronic, formularul aferent având câmpuri dedicate în acest sens.
 • După confirmarea on line, candidații sunt obligați să aducă dosarul de student la sediul facultății, în etapa în care confirmă locul, conform calendarului afișat! Dosarul va conține actele solicitate la înscriere (vezi pct. 4.5. din Regulamentul de admitere), 2 fotografii ¾, contractului de studiu completat și semnat de candidat și un dosar plic.
 • Dacă ai obținut un loc cu taxă, confirmarea locului presupune și achitarea primei rate a taxei de școlarizare. Pentru plata integral a taxei de școlarizare se oferă o reducere de 10%. In acest caz vei modifica suma care urmează să fie plătită. În cazul în care optezi pentru o altă metodă de plată decât cea oferită de platformă, va trebui să încarci și o dovadă a plății.
 • Dacă după redistribuire obții un loc la buget ( după ce initial ai fost la taxă), sau la taxă cu frecvență ( după ce initial ai fost la taxă la distanță), va trebui să reconfirmi locul prin încărcarea pe platformă a unui nou contract de studii conform noului loc ocupat. Daca ai achitat taxa în etapa anterioară, nu e nevoie de achitarea unei noi taxe.

Taxele de școlarizare pot fi accesate la https://psiedu.ubbcluj.ro/31-admitere-facultate - nivel licență

REDISTRIBUIREA

 • Dacă ai fost admis, dar dorești să participi la redistribuire pentru a ocupa un loc la aceeași specializare la buget, sau la taxă (dacă acestea se regăsesc mai sus în lista ta de opțiuni), este absolut obligatoriu să confirmi locul obținut inițial, altfel vei fi eliminat din procesul de admitere și vei pierde și locul obținut inițial. De asemenea, în contul tău (pe care l-ai creat în aplicația de admitere) trebuie să selectezi opțiunea Redistribuire. Dacă după redistribuire obții un loc la buget ( după ce initial ai fost la taxă), sau la taxă cu frecvență ( după ce initial ai fost la taxă la distanță), va trebui să reconfirmi locul prin încărcarea pe platformă a unui nou contract de studii conform noului loc ocupat. Daca ai achitat taxa în etapa anterioară, nu e nevoie de achitarea unei noi taxe.
 • Dacă ești pe lista candidaților "în așteptare" (adică nu ți-a fost atribuit un loc), pentru a participa la redistribuire în vederea ocupării unui loc rămas disponibil, în contul tău (pe care l-ai creat în aplicația de admitere) trebuie să selectezi opțiunea Redistribuire.
 • Dacă în urma redistribuirii nu ai glisat la o altă opțiune nu trebuie să reconfirmi locul obținut inițial.

TAXA DE ADMITERE

Taxa de admitere este compusă din:  

 • Taxa de înscriere (200 lei) se achită pentru fiecare specializare. Angajaţii şi copiii angajaţilor UBB, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice, restaurantelor şi  cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar sunt scutiţi de  plata taxei de înscriere numai pentru o singură specializare. La înscriere candidatul este obligat să declare dacă s-a mai înscris la o altă facultate/specializare din Universitatea "Babeş–Bolyai" sau la o altă instituţie de învăţământ superior.  
 • Taxa de procesare  (în cuantum de 50 lei), se percepe pentru aspectele organizatorice si de comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere, nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie candidaţii care sunt orfani de ambii părinţi, provin  din centrele de plasament , care sunt scutiţi de la plata taxei de admitere (formată din taxa de înscriere şi taxa de procesare. Taxa de admitere se achită on line pentru fiecare specializare la care se înscrie candidatul (Psihologie, Psihopedagogie specială, etc), dar nu se achită decat o singură dată dacă în cadrul aceleiași specializări se optează și pentru „cu frecvență” și pentru „la distanță”. 

 

pliant admitere nivel licenta 2022

 


 

 

 

 

NIVEL MASTERAT

MANAGEMENT, CONSILIERE SI ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN INSTITUŢII INCLUZIVE

 

Condiţii de eligibilitate: diplomă de licenţă

Criterii de admitere: Admiterea se face în ordinea mediilor

 • 50% media examenului de licenţă.
 • 50% media anilor de studiu licență.

Criteriu de departajare pentru candidatii cu medie egală pe ultimul loc

 1. Media examenului de licență.
 2. Media examenului de bacalaureat.

 

 

 

NIVEL MASTERAT

TERAPIA LIMBAJULUI ŞI AUDIOLOGIE EDUCAŢIONALĂ

 

Condiţii de eligibilitate: diplomă de licenţă

Criterii de admitere:

 • 50% media examenului de licenţă.
 • 50% media anilor de studiu licență.

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

 1. Media examenului de licență.
 2. Media examenului de bacalaureat.

 

 

 


 

 

CONFIRMAREA LOCULUI MASTER

 • Vei confirma ocuparea locului prin completarea, semnarea şi încărcarea contractului de studii și a declarației de consimțământ sub forma unui singur document PDF) pe platforma online a admiterii. Completarea contractului și a declarației, precum și includerea semnăturii tale în contract pot fi făcute exclusiv în format electronic, formularul aferent având câmpuri dedicate în acest sens.
 • După confirmarea on line, candidații sunt obligați să aducă dosarul de student la sediul facultății, în etapa în care confirmă locul, conform calendarului afișat! Dosarul va conține actele solicitate la înscriere (vezi pct. 7.4. din Regulamentul de admitere), 2 fotografii ¾, contractului de studiu completat și semnat de candidat și un dosar plic.
 • Dacă ai obținut un loc cu taxă, confirmarea locului presupune și achitarea primei rate a taxei de școlarizare. Pentru plata integral a taxei de școlarizare se oferă o reducere de 10%. In acest caz vei modifica suma care urmează să fie plătită. În cazul în care optezi pentru o altă metodă de plată decât cea oferită de platformă, va trebui să încarci și o dovadă a plății.
 • Dacă după redistribuire obții un loc la buget ( după ce initial ai fost la taxă), sau la taxă cu frecvență ( după ce initial ai fost la taxă la distanță), va trebui să reconfirmi locul prin încărcarea pe platformă a unui nou contract de studii conform noului loc ocupat. Daca ai achitat taxa în etapa anterioară, nu e nevoie de achitarea unei noi taxe.

Taxele de școlarizare pot fi accesate la https://psiedu.ubbcluj.ro/31-admitere-master - nivel master

REDISTRIBUIREA

 • Dacă ai fost admis, dar dorești să participi la redistribuire pentru a ocupa un loc la aceeași specializare la buget, sau la taxă (dacă acestea se regăsesc mai sus în lista ta de opțiuni), este absolut obligatoriu să confirmi locul obținut inițial, altfel vei fi eliminat din procesul de admitere și vei pierde și locul obținut inițial. De asemenea, în contul tău (pe care l-ai creat în aplicația de admitere) trebuie să selectezi opțiunea Redistribuire. Dacă după redistribuire obții un loc la buget ( după ce initial ai fost la taxă), sau la taxă cu frecvență ( după ce initial ai fost la taxă la distanță), va trebui să reconfirmi locul prin încărcarea pe platformă a unui nou contract de studii conform noului loc ocupat. Daca ai achitat taxa în etapa anterioară, nu e nevoie de achitarea unei noi taxe.
 • Dacă ești pe lista candidaților "în așteptare" (adică nu ți-a fost atribuit un loc), pentru a participa la redistribuire în vederea ocupării unui loc rămas disponibil, în contul tău (pe care l-ai creat în aplicația de admitere) trebuie să selectezi opțiunea Redistribuire.
 • Dacă în urma redistribuirii nu ai glisat la o altă opțiune nu trebuie să reconfirmi locul obținut inițial.

TAXA DE ADMITERE

Taxa de admitere este compusă din:  

 • Taxa de înscriere (200 lei) se achită pentru fiecare specializare. Angajaţii şi copiii angajaţilor UBB, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice, restaurantelor şi  cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar sunt scutiţi de  plata taxei de înscriere numai pentru o singură specializare. La înscriere candidatul este obligat să declare dacă s-a mai înscris la o altă facultate/specializare din Universitatea "Babeş–Bolyai" sau la o altă instituţie de învăţământ superior.  
 • Taxa de procesare  (în cuantum de 50 lei), se percepe pentru aspectele organizatorice si de comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere, nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie candidaţii care sunt orfani de ambii părinţi, provin  din centrele de plasament , care sunt scutiţi de la plata taxei de admitere (formată din taxa de înscriere şi taxa de procesare. Taxa de admitere se achită on line pentru fiecare specializare la care se înscrie candidatul (Psihologie, Psihopedagogie specială, etc), dar nu se achită decat o singură dată dacă în cadrul aceleiași specializări se optează și pentru „cu frecvență” și pentru „la distanță”. 

 

pliant admitere MCA 2022

pliant admitere TLA 2022


 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker