2018_admitere_vara_TLA.jpg2018_admitere_vara_MCA.jpgROMANIA100.jpg2018_admitere_vara_TLA_locuri.jpgpost_consiliere.jpg2018_admitere_vara_general.jpg3_decembrie_03.jpg2018_admitere_vara_MCA_locuri.jpgcata.jpg2018_admitere_vara_ID.jpgpsihoped.jpgla_multi_ani_romania.jpgcnfp.jpg2018_admitere_vara_licenta_locuri.jpgfii_si_tu_psihoped.jpg

Punctul de vedere al Departamentului de Psihopedagogie Specială - Către Colegiul Psihologilor din România

Punctul de vedere al Departamentului de Psihopedagogie Specială

Către,
Colegiul Psihologilor din România

În atenţia
Domnului Preşedinte al Colegiului Psihologilor din România Prof. univ. dr. Mihai Aniţei

Departamentul de Psihopedagogie specială, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai îşi exprimă dezacordul, se opune propunerii cu privire la standardul ocupaţional înaintat spre aprobare Colegiului Psihologilor din România de către Asociaţia Logopezilor din România (ALR) şi susţine formarea unei comisii de experţi constituită din specialişti în domeniul terapiei tulburărilor de limbaj şi comunicare, cadre didactice universitare cu expertiză în domeniu care să realizeze acest standard. Argumentele care stau la baza acestei poziţii sunt:
 • - formarea competenţelor în domeniul terapiei tulburărilor de limbaj şi comunicare este necesar să se realizeze prin urmarea curriculumului următoarele discipline:
  • - Psihologia dezvoltării în contextul dizabilităţii,
  • - Psihodiagnostic pentru persoanele cu dizabilităţi,
  • - Metode şi tehnici de evaluare a copiilor cu CES,
  • - Introducere în logopedie,
  • - Tehnici speciale de terapia limbajului,
  • - Sisteme de comunicare alternative şi augmentative.
 
În completarea competenţelor specialistului în terapia limbajului, care îşi desfăşoară activitatea cu copii cu dizabilităţi auditive şi/sau dizabilităţi senzoriale multiple, este necesar ca următoarele discipline să fie parcurse:
 • - Psihopedagogia deficienţilor de auz,
 • - Metode şi tehnici de recuperare a deficienţilor de auz,
 • - Educarea persoanelor cu dizabilităţi multiple.
 
În vederea ieşirii de sub supervizare a specialistului în terapia limbajului (psiholog în domeniul psihopedagogiei speciale) absolvenţii trebuie să fi parcurs:
 • - două cursuri de specialitate nivel licenţă (ex. Introducere în logopedie, Terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare, Tehnici speciale de terapia limbajului),
 • - cinci cursuri de specialitate nivel masterat (ex. Terapia tulburărilor articulatorii şi fonologice, Terapia tulburărilor de voce şi vorbire, Tulburări de limbaj în psihopatologie, Terapia tulburărilor de limbaj cu substrat neurologic, Terapia tulburărilor de deglutiţie).
 
Argumentul adus de ALR privind deficitele în formarea specialiştilor la nivel universitar este nefondat, având în vedere disciplinele menţionate mai sus, care se găsesc în planurile de învăţământ de la specializarea nivel licenţă Psihopedagogie specială şi masteratul de Terapia limbajului şi audiologie educaţională, precum şi stagiile de practică nivel licenţă (Anul I 3 ore/săptămână, anul II-4 ore /săptămână, Anul III-4 ore /săptămână), iar la nivel de masterat (1 stagiu de practică în logopedie şi 1 stagiu practic în audiologie educaţională, fiecare cu câte 2 ore săptămânal).
 
Standardul ocupaţional este necesar să fie operaţionalizat în mod ştiinţific din profilul ocupaţional care este rezultatul unor studii sistematice ale competenţelor profesionale specifice terapiei limbajului şi cerinţelor pieţii, deoarece orice angajator îşi doreşte angajarea în baza unor competenţe reale, nu în baza unor cursuri de formare continuă şi dezvoltare profesională, de multe ori cu nivele discutabile la nivelul cunoştinţelor teoretice şi a intervenţiilor specifice (conţinut şi durată) care, implicit, pun în pericol profesia de specialist în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare, iar pe termen lung apare pericolul deprofesionalizării.
 
Departamentul de Psihopedagogie specială aderă la poziţia CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’UEStanding Liaison Committee of E.U. Speech and Language Therapists and Logopedists, www.cplol.eu) privind profilul ocupaţional (vezi standardul ocupaţional şi competenţele cheie ale specialistului în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare traduse în limba română) rezultate în urma derulării proiectului european Netques privind standardul ocupaţional comun pentru 23 de limbi din UE şi limba turcă şi chineză (www.netques.eu).
 
Departamentul de Psihopedagogie specială îşi exprimă disponibilitatea şi interesul de a contribui cu expertiza şi specialiştii consacraţi la nivel naţional şi internaţional în realizarea unui standard ocupaţional pentru specialiştii în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare.
 
Decan,
Prof. univ. dr. Călin Felezeu
 
Director departament,
Conf. univ. dr Adrian Roșan
adrian.rosan [at] ubbcluj.ro

 

 

 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker