cata.jpg2018_admitere_vara_MCA.jpg2018_admitere_vara_ID.jpgROMANIA100.jpg3_decembrie_03.jpgpsihoped.jpg2018_admitere_vara_licenta_locuri.jpgfii_si_tu_psihoped.jpgla_multi_ani_romania.jpgpost_consiliere.jpgcnfp.jpg2018_admitere_vara_general.jpg2018_admitere_vara_MCA_locuri.jpg2018_admitere_vara_TLA_locuri.jpg2018_admitere_vara_TLA.jpg

Înscrieri sesiunea iunie 2016 - LICENȚĂ

Înscrieri sesiunea iunie 2016 - LICENȚĂ

Perioada de înscrieri sesiunea iunie 2016: 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22 iunie 2016

 

Specializarea Psihopedagogei Specială:

  • Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - 28 iunie 2016
  • Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta - 29 iunie 2016

 

Comisia examenului de licență din sesiunea iunie 2016

  • Președinte: Conf. univ. dr. Adrian Roșan
  • Membrii: Conf. univ. dr. Hathazi Andrea, Conf. univ. dr. Bodea Hațegan Carolina, Lect. univ. dr. Bălaș-Baconschi Cristina, Lect. univ. dr. Carmen Costea Bărluțiu
  • Secretar: Lect. univ. dr. Carmen David

Dosarul de inscriere pentru examenul de licenta trebuie sa contina urmatoarele acte:

    1) dosar plic;
    2) fisa de lichidare semnata si stampilata de catre serviciile UBB (descarca fisa de lichidare);
    3) referat privind lucrarea de licenta (descarca modelul);
    4) cerere tip (se completează la înscriere);
    5) copie legalizată după certificatul de naştere (şi de căsătorie, dacă se doreşte trecerea numelui de căsătorie pe diploma de licenţă);
    6) 2 poze 3/4 color;
    7) diploma de bacalaureat (original si 2 copii) si anexa foaie matricola (original si 2 copii);
    8) lucrarea de licenţă – 1 exemplar listat si legat (nu este obligatorie copertarea) care se depune la comisie in momentul sustinerii;
    9) lucrarea de licenţă în format electronic, pe CD;
    10) rezumatul lucrării de licenţă, max. 1 pag. (un exemplar in limba romana si un exemplar intr-o limba de circulatie internationala);
    11) declaratie privind autenticitatea tezei;
    12) certificat de competenţă lingvistică, eliberat de Centrul Alpha, 15 puncte - original şi copie xerox (daca nu aţi susţinut examenul de competenţă lingvistică la facultate);
    13) dovada achitării taxei de înscriere (daca este cazul).


 

 

 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker