cnfp.jpg3_decembrie_03.jpgla_multi_ani_romania.jpgcata.jpgpost_consiliere.jpgfii_si_tu_psihoped.jpgpsihoped.jpgZIPD_03.jpg

Înscrieri sesiunea iunie 2016 - DISERTAȚIE

Înscrieri sesiunea iunie 2016 - DISERTAȚIE

Perioada de înscrieri sesiunea iunie 2016: 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22 iunie 2016

 

Specializarea Psihopedagogei Specială nivel MASTERAT:

  • Management, consiliere si asistenta psihopedagogica in institutiile incluzive LR - 30 iunie
  • Terapia limbajului si audiologie educationala LR - 30 iunie

 

Comisia examenului de licență din sesiunea iunie 2016

  • Președinte: Conf. univ. dr. Adrian Roșan
  • Membrii: Conf. univ. dr. Hathazi Andrea, Conf. univ. dr. Bodea Hațegan Carolina, Lect. univ. dr. Bălaș-Baconschi Cristina
  • Secretar: Lect. univ. dr. Carmen David

Dosarul de inscriere pentru examenul de licenta trebuie sa contina urmatoarele acte:

1. dosar plic;
2. fisa de lichidare semnata si stampilata de catre serviciile UBB (descarca fisa de lichidare);
3. referat privind lucrarea de licenta (descarca modelul);
4. cerere tip (se completează la înscriere);
5. copie legalizată după certificatul de naştere (şi de căsătorie, dacă se doreşte trecerea numelui de căsătorie pe diploma de licenţă);
6. 2 poze 3/4 color;
7. diploma de bacalaureat (original si 2 copii) si anexa foaie matricola (original si 2 copii);  

8. diploma de licenta (original si 2 copii) si foaie matricola sau supliment la diploma (original si 2 copii);
9. lucrarea de disertatie – 1 exemplar listat si legat (nu este obligatorie copertarea) care se depune la comisie in momentul sustinerii;
10. lucrarea de disertatie in format electronic, pe CD;
11. declaratie privind autenticitatea tezei;
12. rezumatul lucrarii de licenta/disertatie, max. 1 pag. (un exemplar in limba romana si un exemplar intr-o limba de circulatie internationala);
13. dovada achitării taxei de înscriere (daca este cazul).


 

 

 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker