2018_admitere_vara_TLA.jpgla_multi_ani_romania.jpgROMANIA100.jpg3_decembrie_03.jpgcata.jpgpost_consiliere.jpg2018_admitere_vara_general.jpg2018_admitere_vara_MCA.jpg2018_admitere_vara_ID.jpgpsihoped.jpgcnfp.jpg2018_admitere_vara_MCA_locuri.jpgfii_si_tu_psihoped.jpg2018_admitere_vara_TLA_locuri.jpg2018_admitere_vara_licenta_locuri.jpg

Licență / Disertație - FEBRUARIE 2017

Înscrieri sesiunea februarie 2017: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 februarie 2017

Probele de examene nivel LICENȚĂ sunt programate astfel:

 • Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - 20 februarie
 • Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta - 21 februarie

Probele de examene nivel DISERTAȚIE sunt programate astfel:

 • Management, consiliere si asistenta psihopedagogica in institutiile incluzive LR - 21 februarie
 • Terapia limbajului si audiologie educationala LR - 21 februarie

Sala și ora de începere vor fi anunțate în timp util.

 

Dosarul de inscriere pentru examenul de licenta trebuie sa contina urmatoarele acte:

 • 1) dosar plic;
 • 2) fișa de lichidare semnată și ștampilatp de către serviciile UBB (descarcă fișa de lichidare)
 • 3) referat privind lucrarea de licență (descarcă modelul)
 • 4) cerere tip (se completează la înscriere)
 • 5) copie legalizată după certificatul de naştere (şi de căsătorie, dacă se doreşte trecerea numelui de căsătorie pe diploma de licenţă)
 • 6) 2 poze 3/4 color
 • 7) diploma de bacalaureat (original și 2 copii) și anexă foaie matricolă (original și 2 copii)
 • 8) lucrarea de licenţă – 1 exemplar listat și legat (nu este obligatorie copertarea) care se depune la comisie în momentul susținerii
 • 9) lucrarea de licenţă în format electronic, pe CD
 • 10) rezumatul lucrării de licenţă, max. 1 pag. (un exemplar în limba română și un exemplar într-o limbă de circulație internațională)
 • 11) declarație privind autenticitatea tezei
 • 12) certificat de competenţă lingvistică, eliberat de Centrul Alpha, 15 puncte - original şi copie xerox (daca nu aţi susţinut examenul de competenţă lingvistică la facultate)
 • 13) dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul).

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker