cnfp.jpg2018_admitere_vara_MCA.jpgfii_si_tu_psihoped.jpg2018_admitere_vara_general.jpgla_multi_ani_romania.jpg3_decembrie_03.jpg2018_admitere_vara_MCA_locuri.jpg2018_admitere_vara_TLA_locuri.jpg2018_admitere_vara_licenta_locuri.jpg2018_admitere_vara_TLA.jpgpsihoped.jpgcata.jpgROMANIA100.jpg2018_admitere_vara_ID.jpgpost_consiliere.jpg

URGENT - Anunț taxe școlarizare

În atenția studenților debitori de la forma de învățământ în regim de finanțare cu taxă.

Neachitarea taxelor de școlarizare și/sau a penalităților datorate pentru neachitarea la termen, până cel târziu la data începerii sesiunilor de examene semestriale așa cum este prevăzută această structură aprobată a anului universitar, conduce la interdicția participării studentului la examene și la consecințele aferente neparticipării.

Pentru Semestrul I al anului universitar 2016-2017, data limită de achitare a taxelor este 20 ianuarie 2017.

Puteți achita debitele:

  1. direct la caseria facultății, str. Sindicatelor nr. 7, de luni până vineri, între orele 9-12.
  2. prin mandat poștal: La destinatar mentionati: Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Cont: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj, cod fiscal: 4305849. Pentru ratele plătite după termenul stabilit se vor percepe penalități în valoare de 0,04 %/zi.
  3. online - direct din contul ACADEMIC INFO.

Lista debitorilor poate fi consultată aici.  


 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker