cata.jpgpost_consiliere.jpgfii_si_tu_psihoped.jpgpsihoped.jpgcnfp.jpg

Calendar Admitere - sesiunea SEPTEMBRIE 2018

 • 10,11 septembrie 2018 - înscrierea candidaţilor (orar 9-13)
 • 12, 13 septembrie 2018 - testul 
 • 13 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor testului, depunerea contestaţiilor
 • 14 septembrie 2018 - depunerea contestaţiilor ora 9-12
 • 17 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor contestaţiilor, afişarea listelor de admitere după contestaţii
 • 18 septembrie 2018 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire (orar 9-13)
 • 19 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor dupa redistribuire, confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar 9-13)
 • 20 septembrie 2018 - afişarea listelor finale

 


 

Calendar admitere - sesiunea IULIE 2018 nivel licență

 • 11,12,13,16 iulie 2018 - înscrierea candidaţilor, orar 9-13 
 • 17, 18, 19 iulie 2018 - testul scris sau probe eliminatorii admitere nivel licență
  • NIVEL LICENȚĂ - 17 IULIE 2018, ORA 12, Clădirea PEDAGOGICA Str. Sindicatelor nr. 7 Sala Al. Roșca (S13) etajul 1.
  • NIVEL MASTERAT
   • Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive - Interviul va avea loc în data de 18 iulie 2018, ora 9, Clădirea PEDAGOGICA Str. Sindicatelor nr. 7 Sala Al. Roșca (S13) etajul 1.
   • Terapia limbajului și audiologie educațională - Interviul va avea loc în data de 19 iulie 2018, ora 9, Clădirea PEDAGOGICA Str. Sindicatelor nr. 7 Sala Al. Roșca (S13) etajul 1.
 • 18 iulie 2018 - afişarea rezultatelor pentru probele cu test scris, depunerea contestaţiilor, ora 9-12
 • 19 iulie 2018 - depunerea contestaţiilor ora 9-12
 • 20 iulie 2018 - afişarea rezultatelor contestaţiilor la probele scrise; afişarea rezultatelor eseului motivational si a testului de aptitudini; afişarea listelor de admitere
 • 21, 23, 24 iulie 2018 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire (orar 9-13)
 • 25 iulie 2018 - afişarea rezultatelor dupa redistribuire; confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar 9-13)
 • 26 iulie 2018 - confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar 9-13)
 • 27 iulie 2018 - afişarea listelor finale

 


 

Informații suplimentare privind examenul de admitere la nivel licență - 12 septembrie 2018 ora 10

Pentru buna desfăşurare a examenului, vă aducem la cunoştinţă câteva reguli generale:

 • candidatii sunt rugati sa fie prezenti cu o ora inainte de inceperea examenului scris;
 • intrarea în sală a candidatilor se face cu începere de la ora 09.30, în ordine alfabetică;
 • la intrarea în sala de examen candidatul va prezenta Cartea de Identitate / Paşaportul pentru identificare și LEGITIMAȚIA primită la înscriere;
 • candidaţii vor avea un instrument de scris cu pastă albastră, apa/suc şi şerveţele;
 • nu este permisă menţinerea deschisă a telefoanelor mobile şi/sau folosirea acestora pe durata de desfăşurare a examenului;
 • durata de desfăşurare a examenului este de 2 ore.

Nota finală de admitere la Specializarea Psihopedagogie Specială este formată din 50% media examenului de Bacalaureat şi 50% nota obţinută la Examenul de Admitere.

Candidaţii vor primi un fragment adaptat din presa scrisă în care este prezentată situaţia unei/unor persoane cu dizabilităţi din România. Fragmentul poate să vizeze unul din următoarele domenii: educaţie, acces la servicii, timp liber, profesionalizare, atitudini şi discriminare.

Pornind de la materialul ce va fi oferit spre analiza va trebui sa elaboraţi un text de tip argumentativ în care să vă exprimaţi şi să vă motivaţi poziţia în minimum 2 pagini şi maximum 4 pagini, luând în considerare urmatoarele criteriile:

 • exprimarea clară a poziţiei;
 • prezentarea în mod  logic a ideilor care susţin poziţia;
 • respectarea structurii unui text de tip argumentativ.

 


 

Informații suplimentare privind interviul de admitere nivel masterat

Interviul de admitere la Masteratul de Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive va avea loc în data de 13 septembrie 2018, ora 9, Clădirea PEDAGOGICA Str. Sindicatelor nr. 7 Sala Al. Roșca (S13) etajul 1.

Interviul de admitere la Masteratul de Terapia limbajului și audiologie educațională - Interviul va avea loc în data de 13 septembrie 2018, ora 9, Clădirea PEDAGOGICA Str. Sindicatelor nr. 7 Sala Al. Roșca (S13) etajul 1.

Proiectul pentru interviu poate fi prezentat comisiei de examinare și sub formă de prezentare multimedia. Candidații sunt rugați să aducă în ziua examenului un exemplar din propunerea de proiect. Prezentările multimedia pot fi încărcate pe computerul din sală în intervalul 8:20-8:50! Tematica interviului poate fi consulta pe site-ul Departamentului, la adresa: http://psihoped.psiedu.ubbcluj.ro/index.php/admitere-masterat


 

 

Acte necesare pentru confirmarea locului, nivel licenţă

 • Diploma de bacalaureat însoţită de foaia matricola de la liceu ,sau diploma echivalentă cu aceasta însoţită de foaia matricola de la liceu (în original + 1 copie) Candidaţii care sunt deja studenţi la buget la altă facultate în anul universitar 2017-2018 vor depune în loc de documentele originale copii legalizate însoţite de adeverinţă eliberată de facultate, în care să se menţioneze că au actele în original la dosar.
 • Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate
 • copie carte de identitate
 • chitanta care dovedeste achitarea primei rate de scolarizare (pentru studentii la taxa)
 • Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că nu suferă de boli cronice cu risc pentru colectivitate
 • Două fotografii 3/4 color
 • Adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare)
 • Diploma obţinută la Olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale
 • Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta (în original), pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu universitar, care doresc să urmeze o a doua specializare

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să încheie un contract de şcolarizare cu facultatea şi să achite prima rată a taxei de şcolarizare (a IV-a parte). Pentru plata integrală a taxei de şcolarizare în momentul confirmării se acordă o reducere de 10%.

 


 

 

Calendar admitere - sesiunea IULIE 2018 nivel masterat

 • 11,12,13,16, iulie 2018 – înscrieri ora 9-13 (orar casierie 9-13)
 • 18,19 iulie 2018 - sustineri de examen (sălile vor fi afișate cu o zi înainte) 
 • 20 iulie 2018 – afişarea listelor de admitere
 • 23, 24 iulie 2018 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
 • 25 iulie 2018 - afişarea rezultatelor dupa redistribuire, confirmarea locurilor dupa redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
 • 26 iulie 2018 - confirmarea locurilor după redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
 • 27 iulie 2018 - afişarea listelor finale

 

Acte necesare pentru înscriere, nivel masterat

 1. Diploma de bacalaureat (original + 1 copie) si foaia matricola (original + 1 copie);

 2. Diploma de licenta sau echivalentul ei (original + 1 copie) împreună cu Suplimentul de diplomă sau Foaia matricolă (original + 1 copie).

 3. Absolventii promotiei 2017 care înca nu au primit diploma de licență, vor prezenta adeverința de licență (original)

 4. Certificat de naștere (original + 1copie)

 5. Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională în original (original + 1 copie)

 6. Certificatul de competența lingvistică trebuie să fie eliberat de instituții autorizate (Centre culturale străine, Centre lingvistice/Departamente de specialitate din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, universități acreditate)

 7. Două fotografii marimea ¾ (cu numele candidatului scris pe verso)

 8. Copie Buletin de Identitate

 9. Fișa de înscriere, fișa care se proceseaza la înscriere

 10. Chitanțele ce atestă plata taxei de procesare și a taxei de admitere (aceste taxe care se vor plăti pe loc în momentul înscrierii). Taxa de procesare dosar; taxa de înscriere. Taxele se achită pentru fiecare specializare (în cazul în care candidatul se înscrie la mai multe programe de master)

 11. Adeverință medicală

 12. Un dosar plic.

Candidatii care obtin un loc bugetat, vor depune la dosar obligatoriu diploma de licenta sau adeverinta de absolvire in original, precum şi diploma de bacalaureat in original.

 


 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker