3_decembrie_03.jpgla_multi_ani_romania.jpgfii_si_tu_psihoped.jpgpost_consiliere.jpgcata.jpgcnfp.jpgZIPD_03.jpgpsihoped.jpg

Calendar admitere - sesiunea IULIE 2018 nivel licență

 • 11,12,13,16 iulie 2018 - înscrierea candidaţilor, orar 9-13 
 • 17, 18, 19 iulie 2018 - testul scris sau probe eliminatorii admitere nivel licență
 • 18 iulie 2018 - afişarea rezultatelor pentru probele cu test scris, depunerea contestaţiilor, ora 9-12
 • 19 iulie 2018 - depunerea contestaţiilor ora 9-12
 • 20 iulie 2018 - afişarea rezultatelor contestaţiilor la probele scrise; afişarea rezultatelor eseului motivational si a testului de aptitudini; afişarea listelor de admitere
 • 21, 23, 24 iulie 2018 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire (orar 9-13)
 • 25 iulie 2018 - afişarea rezultatelor dupa redistribuire; confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar 9-13)
 • 26 iulie 2018 - confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar 9-13)
 • 27 iulie 2018 - afişarea listelor finale

 

Acte necesare pentru confirmarea locului, nivel licenţă

 • Diploma de bacalaureat însoţită de foaia matricola de la liceu ,sau diploma echivalentă cu aceasta însoţită de foaia matricola de la liceu (în original + 1 copie) Candidaţii care sunt deja studenţi la buget la altă facultate în anul universitar 2017-2018 vor depune în loc de documentele originale copii legalizate însoţite de adeverinţă eliberată de facultate, în care să se menţioneze că au actele în original la dosar.
 • Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate
 • copie carte de identitate
 • chitanta care dovedeste achitarea primei rate de scolarizare (pentru studentii la taxa)
 • Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că nu suferă de boli cronice cu risc pentru colectivitate
 • Două fotografii 3/4 color
 • Adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare)
 • Diploma obţinută la Olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale
 • Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta (în original), pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu universitar, care doresc să urmeze o a doua specializare

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să încheie un contract de şcolarizare cu facultatea şi să achite prima rată a taxei de şcolarizare (a IV-a parte). Pentru plata integrală a taxei de şcolarizare în momentul confirmării se acordă o reducere de 10%.

 


 

 

Calendar admitere - sesiunea IULIE 2018 nivel masterat

 • 11,12,13,16, iulie 2018 – înscrieri ora 9-13 (orar casierie 9-13)
 • 18,19 iulie 2018 - sustineri de examen (sălile vor fi afișate cu o zi înainte) 
 • 20 iulie 2018 – afişarea listelor de admitere
 • 23, 24 iulie 2018 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
 • 25 iulie 2018 - afişarea rezultatelor dupa redistribuire, confirmarea locurilor dupa redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
 • 26 iulie 2018 - confirmarea locurilor după redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
 • 27 iulie 2018 - afişarea listelor finale

 

Acte necesare pentru înscriere, nivel masterat

 1. Diploma de bacalaureat (original + 1 copie) si foaia matricola (original + 1 copie);

 2. Diploma de licenta sau echivalentul ei (original + 1 copie) împreună cu Suplimentul de diplomă sau Foaia matricolă (original + 1 copie).

 3. Absolventii promotiei 2017 care înca nu au primit diploma de licență, vor prezenta adeverința de licență (original)

 4. Certificat de naștere (original + 1copie)

 5. Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională în original (original + 1 copie)

 6. Certificatul de competența lingvistică trebuie să fie eliberat de instituții autorizate (Centre culturale străine, Centre lingvistice/Departamente de specialitate din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, universități acreditate)

 7. Două fotografii marimea ¾ (cu numele candidatului scris pe verso)

 8. Copie Buletin de Identitate

 9. Fișa de înscriere, fișa care se proceseaza la înscriere

 10. Chitanțele ce atestă plata taxei de procesare și a taxei de admitere (aceste taxe care se vor plăti pe loc în momentul înscrierii). Taxa de procesare dosar; taxa de înscriere. Taxele se achită pentru fiecare specializare (în cazul în care candidatul se înscrie la mai multe programe de master)

 11. Adeverință medicală

 12. Un dosar plic.

Candidatii care obtin un loc bugetat, vor depune la dosar obligatoriu diploma de licenta sau adeverinta de absolvire in original, precum şi diploma de bacalaureat in original.

 


 

Calendar admitere - sesiunea SEPTEMBRIE 2018

 • 10,11 septembrie 2018 - înscrierea candidaţilor (orar 9-13)
 • 12, 13 septembrie 2018 - testul 
 • 13 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor testului, depunerea contestaţiilor
 • 14 septembrie 2018 - depunerea contestaţiilor ora 9-12
 • 17 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor contestaţiilor, afişarea listelor de admitere după contestaţii
 • 18 septembrie 2018 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire (orar 9-13)
 • 19 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor dupa redistribuire, confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar 9-13)
 • 20 septembrie 2018 - afişarea listelor finale
Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker