post_consiliere.jpgcata.jpgcnfp.jpgpsihoped.jpgfii_si_tu_psihoped.jpg

Laborator de cercetare psihopedagogică a dificultăţilor de învăţare

 

Coordonatori:

 • Lect. Univ. Dr. Carmen David
 • Lect. Univ. Dr. Cristina Bălaş- Baconschi
 
Misiune
Domeniul psihopedagogiei speciale este optim pentru cercetarea unei asemenea teme, fiind un domeniu de intersecţie a ştiinţelor educaţiei cu psihologia. În felul acesta, vor fi puse în lucru atât elemente de psihologie educaţională, psihologia dezvoltării, logopedie, terapii specifice de stimulare cognitivă etc.,cât şi elemente de didactică şi didactică specială etc.. Astfel, echipa va avea în vedere, prin obiectivele şi activităţile propuse, următoarele:
 • Oferirea de modele care să faciliteze diagnosticul dificultăţilor de învăţare şi determinarea eligibilităţii pentru programele de sprijin;
 • Studierea dificultăţilor de învăţare secundare unor deficienţe senzoriale (colaborarea cu şcolile speciale pentru elevii cu deficienţe senzoriale);
 • Testarea eficienţei metodelor de intervenţie, pornind de la impactul major al factorilor culturali şi lingvistici asupra mecanismelor de dezvoltare a dificultăţilor de învăţare, respectiv al răspunsului la intervenţie;
 • Informarea pornind de la cercetare pentru reglementarea domeniului dificultăţilor de învăţare (în ţara noastră) în privinţa intervenţiilor psihopedagogice de specialitate şi a şcolarizării adecvate prin programe de sprijin;
 • Dezvoltarea unei tematici de cercetare relativ noi, în care să fie implicaţi studenţii masteranzi ai Departamentului de Psihopedagogie specială.
 • Transferul informaţiilor şi practicilor spre comunitate.

 

Descrierea generală a laboratorului

Denumire: Minilaborator de cercetare psihopedagogică a dificultăţilor de învăţare

Acronim: D.I.S.C.E.R.E. (Dificultăţi de învăţare în abordare ştiinţifică pentru remediere)
 
 
Obiective:
 • Investigarea mecanismelor de dezvoltare atipică a abilităţilor matematice prin prisma noilor teorii din psihologia dezvoltării, izolat şi în asociere cu deficitul de atenţie şi hiperactivitate.
 • Investigarea mecanismelor de dezvoltare atipică a abilităţilor matematice în asociere cu deficienţele de auz
 • Investigarea mecanismelor de dezvoltare atipică a abilităţilor matematice în asociere cu deficienţele de vedere
 • Investigarea mecanismelor de dezvoltare atipică a abilităţilor de citit- scris în contextul particular al limbii române, ca limbă cu ortografie fonetică.
 • Analiza practicilor de diagnostic şi evaluare în cazul dificultăţilor de învăţare în Romania
 • Investigarea eficienţei metodelor de intervenţie psihopedagogică în dificultăţile de învăţare, pornind de la corelarea evaluării cu intervenţia
 • Dezvoltarea unor instrumente psihopedagogice necesare în procesul de evaluare şi diagnostic
 • Investigarea rolului funcţiilor executive în învăţarea de tip şcolar şi în dificultăţile de învăţare
 • Cercetarea valenţelor compensatorii ale suporturilor informative în cazul dificultăţilor de învăţare propriu- zise sau secundare deficienţelor senzoriale
 
Echipa:
 • Lect. univ. dr. Carmen David
 • Lect. univ. dr. Cristina Bălaş-Baconschi
 • Dr. Anca Maier
 • Asist. cercet. dr. Marian Pădure
 • Cadre didactice, cercetători, studenţi la nivel licenţă, masterat şi/sau doctorat interesaţi de tematicile de cercetare ale laboratorului.
 • Colaborări (direcţii de colaborare):
  • Institutul de cercetări psihologice Louvain-la- Neuve, Be
  • CJRAE
  • Comisia profesorilor de sprijin

Contact:   

 • Lect. Univ. Dr. Carmen David - carmen.david [/\] ubbcluj.ro, Curriculum Vitae
 • Lect. Univ. Dr. Cristina Bălaş- Baconschi - cristina.balas [/\] ubbcluj.ro, Curriculum Vitae
 
Selecţii publicaţii pe tematica minilaboratorului:
 • David,C. (2012). Working memory deficits in Math learning difficulties: a meta-analysis. International Journal of Developmental Disabilities, 58 (1), 2012, Print ISSN: 2047-3869 Online ISSN: 2047-3877, DOI: http://dx.doi.org/10.1179/2047387711Y.0000000007.
 • Bodea (David), C. (2011). Working memory abilities as predictors of mathematical performance in first grade. Studia Psychologia Paedagogia, 2.
 • Bodea (David), C. (2009) . Phonological and visual processing skills in children with intellectual disabilities and reading difficulties. Studia Psychologia Paedagogia, 1.  
 • David, C. (2011).  Psychological and educational assessment of specific learning disabilities in Mathematics. In Anca, M. (coord. ) , Evaluarea şi intervenţia psihopedagogică, Presa Universitară Clujeană: Cluj- Napoca.
 • Bodea, C. (2010). Current models in approaching specific learning disabilities in mathematics. In Preda, V. (coord.), Dinamica Educatei Speciale, Presa Universitară Clujeană: Cluj- Napoca. (2010).
 • Bodea (David), C. (2009). Specific deficits of working memory in children with math learning difficulties. In Sassu, R. (coord.) Modern Psychological Research. Current directions and perspectives. Current approaches in applied psychology. University Press: Sibiu
 • Maier, A. (2011). The Effects of Metacognitive Training on Math Performance: Individual versus Small Group, Studia Psychologia Paedagogia, 2 .
 • David, C., Maier, A. (2011). The Effects of Working Memory Traning vs. Metacognitive Training on Math Performance on Low Achieving Students, Studia Psychologia Paedagogia, 1  / 2011, pp. 89-100.
 • Maier, A. (2011). Programe educaţionale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare în Anca M. (coordonator) Evaluarea şi intervenţia psihopedagogică – Perspective integrative, vol. 4, Presa Universitară Clujeană: Cluj-Napoca, pp.242-246.
 • Maier, A. (2011).  Aspecte ale metacogniţiei la elevii cu dificultăţi de învăţare la matematică în Herman I., Stan C., Floare I (coordonatori) Incursiune în Educaţia Contemporană, Ed. Tehno Media: Sibiu, pp. 393-401.
 • Maier, A. (2010). Parteneriatul profesor de sprijin – profesorul de la clasă în Preda V. (coord.) Dinamica Educaţiei Speciale, Presa Universitară Clujeana: Cluj-Napoca, pp.59-66
 • Maier, A. (2010) Modele de identificare, evaluare şi diagnostic a dificultăţilor de învăţare în Anca M. (coord.) Psihopedagogia specială între practică şi cercetare, vol. 3, Presa Universitară Clujeana: Cluj-Napoca, pp. 189-194.
 • Maier, A. (2009) Trainingul metacognitiv şi performanţele şcolare ale elevilor în Anca M.(coordonator, editor) Tendinţe psihopedagogice moderne în stimularea abilităţilor de comunicare, vol 1, Presa Universitară Clujeana: Cluj-Napoca, pp. 277-284.
 • Moga, A. (2008) Dificultăţile de învăţare, imaginea de sine şi sistemul metacognitiv în Bocos M., Albulescu I., Chis V., Stan C. (coordonatori),  Tradiţii, Valori şi Perspective în Ştiinţele Educaţiei, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă: Cluj-Napoca, pp. 232-235.

English version


 


 
Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker