pps_learnID.jpgpps_CATA.jpgpps_SMART.jpg2022_admitere_06.jpg2022_admitere_04.jpgpps_book.jpg2022_admitere_03.jpg

Program de formare continuă

Dezvoltarea profesională în domeniul educaţiei incluzive/speciale

 

Module incluse în cadrul programului

 • Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi
 • Teoria şi practica instruirii-evaluării în educaţia specială/incluzivă
 • Metode de cercetare în psihopedagogia specială
 • Metode şi tehnici de evaluare psihopedagogică la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi
 • General şi particular în ariile curriculare la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi intelectuale şi de dezvoltare
 • Elemente specifice ale curriculumului la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi senzoriale
 • Metode şi tehnici de terapie a limbajului şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare
 • Terapia complexă şi integrată la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi intelectuale

 

Temeiul legal al organizării cursului:

 • Acreditat prin ordin de ministru nr. 3706/31.05.2018

Criterii de selecţie pentru admitere:

 • dosar personal de înscriere și diploma de licență (la instituție de învațământ superior acreditată cf. normelor în vigoare).

Actul de studii eliberat cursantului:

 • Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic şi Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor

 

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de gestionare şi arhivare a "Certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic" şi a "Atestatelor de formare continuă a personalului didactic", poate fi consultată aici.

ORDIN nr. 5564 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, poate fi consultat aici.

 

Informaţii generale

 • Durata programului 88 ore (activităţile se vor desfășura modularul, la sfârșit de săptămână, online pe platforma ZOOM)
 • Credite profesionale transferabile 22
 • Taxa este de 1200 lei (taxa se achită în două tranşe, prima tranșă la înscriere și ultima tranșă înainte de finalizarea cursului)

 

Acte necesare pentru înscriere: 

 • adeverinţă de la instituţia de înv. (se menţionează statutul de cadru didactic)
 • cerere prin care se solicită înscrierea la curs (model aici)
 • scan diploma de licență
 • scan foaia matricolă licență
 • scan diplomă de bacalaureat
 • scan certificat de naștere
 • scan certificat de căsătorie (daca este cazul)
 • scan carte de identitate (CI)
 • dovada de plată prima rată (600 lei) sau taxa integrală (1200 lei)

 

ACHITAREA TAXEI DE CURS se poate realiza prin virament bancar sau mandat poștal. La mențiuni se va specifica: facultatea, numele de înmatriculare (pentru studentele casatorite) sau CNP-ul, taxă Curs  Ed specială (ex. Facultatea de Psihologie, Curs Ed. Specială, POPESCU FLORENTINA / 1234567890123 .

Contul în care se va achita taxa de școlarizare: Universitatea Babeș-Bolyai RO35TREZ21620F330500XXXX Trezoreria Cluj  
Cod fiscal 4305849, Cont deschis la TREZORERIA CLUJ-NAPOCA

În caz de probleme speciale (ex. date incorecte, documente care nu sunt lizibile, calendarul întâlnirilor etc.) vă rugăm să așteptați să fiți contactați. 

Calendarul activităților va fi stabilit după formarea grupei. 

 

Contact

Mirela Moteoc Secretar Șef - mirela.moteoc [/\] ubbcluj.ro 
Facultatea de Psihologie și Știinţe ale Educaţiei, Clădirea PEDAGOGICA, Str. Sindicatelor nr. 7, Cluj-Napoca, CLUJ
Tel./Fax: 0264-590 559

 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker