2019_deschdiere_id.jpg2019_deschdiere_ZI.jpg2019_deschidere_mca-tla.jpgpsihoped.jpg

Înscrieri în perioada 15 octombrie 2019 - 15 noiembrie 2019

 

Program de formare continuă

Dezvoltarea profesională în domeniul educaţiei incluzive/speciale

 

Module incluse în cadrul programului

 • Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi
 • Teoria şi practica instruirii-evaluării în educaţia specială/incluzivă
 • Metode de cercetare în psihopedagogia specială
 • Metode şi tehnici de evaluare psihopedagogică la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi
 • General şi particular în ariile curriculare la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi intelectuale şi de dezvoltare
 • Elemente specifice ale curriculumului la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi senzoriale
 • Metode şi tehnici de terapie a limbajului şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare
 • Terapia complexă şi integrată la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi intelectuale

 

Temeiul legal al organizării cursului:

 • Acreditat prin ordin de ministru nr. 4623/27.07.2015

Criterii de selecţie pentru admitere:

 • dosar personal de înscriere și diploma de licență (la instituție de învațământ superior acreditată cf. normelor în vigoare).

Actul de studii eliberat cursantului:

 • Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic şi Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor

 

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de gestionare şi arhivare a "Certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic" şi a "Atestatelor de formare continuă a personalului didactic", poate fi consultată aici.

ORDIN nr. 5564 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, poate fi consultat aici.

 

Informaţii generale

 • Durata programului - 84 ore (activităţile se vor desfășura modularul, la sfârșit de săptămână)
 • Credite profesionale transferabile - 22
 • Taxa este de 1200 lei (taxa poate fi achitată în două tranșe)

 

Acte necesare pentru înscriere: 

 • dosar plic
 • adeverinţă de la instituţia de înv. (se menţionează statutul de cadru didactic)
 • cerere prin care se solicită înscrierea la curs
 • copie legalizată după diploma de licență
 • copie legalizată dupa foaia matricolă
 • copie xerox după diplomă de bacalaureat (nelegalizată)
 • copie dupa certificatul de naștere  xerox
 • copie  dupa certificatul de căsătorie  xerox nelegalizat (daca este cazul)
 • copie după cartea de identitate (CI) xerox

Legalizarea documentelor se face la un Notar Public sau la înscriere pe baza actelor în original și prezentarea unei copii xerox, 

 • Dovada achitării taxei de înscriere 600 Ron (prima tranşă) - plata se efectuează direct la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, sala 2, Strada Sindicatelor nr. 7, zilnic între orele 9-12.
 • Depunerea dosarelor se face in programul: luni-vineri, între orele 9-12, pe Strada Sindicatelor nr. 7, secretar Mirela Moteoc

 

Contact

Mirela Moteoc Secretar Șef - mirela.moteoc [/\] yahoo.com
Facultatea de Psihologie și Știinţe ale Educaţiei, Clădirea PEDAGOGICA, Str. Sindicatelor nr. 7, Cluj-Napoca, CLUJ
Tel./Fax: 0264-590 559

 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker