2023_fiisitupsihoped-2.jpgpps_CATA.jpgpps_book.jpg2023_fiisitupsihoped.jpgpps_learnID.jpg

 

Program Postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă aprobat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

INTERVENŢII PSIHOPEDAGOGICE PENTRU COPIII CU DIZABILITĂŢI ŞI FAMILIILE ACESTORA

(28 credite)
 
 
Grupul ţinta căruia i se adresează cursul: manageri ai instituțiilor de profil, profesori psihopedagogi, cadre didactice din învățământul de masă, cadre didactice din învățământul inclusiv, profesori de sprijin, asistenți sociali, asistenți personali (cu studii superioare), consilieri școlari, educatori cu studii superioare, medici de familie, părinți ai copiilor cu dizabilități (cu studii superioare), absolvenți din domeniul științelor socio-umane.
 

Obiectivele cursului:

 • oferirea de noțiuni teoretice și practice privind problematica intervențiilor psihopedagogice la copiii cu dizabilități.
 • dezvoltarea abilităților de evaluare și diagnosticare psihopedagogică în contextul diferitelor tipuri de dizabilități.
 • structurarea competențelor practice, aplicative pentru elaborarea programelor de intervenție integrate, complexe și  individualizate în contextul diferitelor tipuri de dizabilități.
 • familiarizarea cu implicațiile dizabilității asupra familiilor persoanelor cu nevoi speciale în vederea optimizării parteneriatelor între specialiști și aceștia.
 

Cadre didactice

 • Coordonator curs postuniversitar, Cadru didactic: Prof. univ. dr. Adrian Roșan, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.
 • Coordonator curs postuniversitar, Cadru didactic: Conf. univ. dr Andrea Hathazi, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.
 • Cadru didactic: Lector univ. Dr. Cristina Bălaș Baconschi, Departamentul de Psihopedagogie specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
 • Cadru didactic: Conf. univ. dr. Carolina Bodea Hațegan, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.
 • Cadru didactic: Lector univ.dr. Carmen Costea Bărluțiu, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.
 

Discipline cuprinse în planul de învăţământ

 • 1. Evaluarea psihopedagogică a copiilor cu dizabilități
 • 2. Abordări moderne în terapia tulburărilor de limbaj oral și scris
 • 3. Intervenții psihopedagogice și educaționale în sindromul Down
 • 4. Elemente de consiliere a familiilor copiilor cu dizabilități
 • 5. Demersuri psihopedagogice integrate în tulburările din spectrul autist
 • 6. Programe de intervenție în ADHD
 
Forma de învăţământ: Învăţământ la distanţă (ID)
 
Numărul de credite  transferabile: 28
 
Durata cursului (în număr de ore): 238 ore la forma de Învăţământ la distanţă.
 
Actul de studii eliberat cursantului: Certificat de atestare a competenţelor profesionale însoţit de suplimentul descriptiv (situaţie şcolară , durata în ore a programului, număr de credite transfersabile acumulate şi competenţele vizate de program).
 
Acte necesare pentru înscriere:
 • 2 dosare plic
 • cerere prin care se solicită înscrierea la curs (descarcă aici)
 • 2 copii legalizate după diploma de licență
 • 2 copii legalizate după foaia matricolă
 • 2 copii xerox după diploma de bacalaureat
 • 2 copii legalizate după certificatul de naștere un exemplar
 • 2 copii legalizate după certificatul de căsătorie (dacă numele de naștere este schimbat) un exemplar / un exemplar nelegalizat
 • 2 copii după Cartea de Identitate
 • taxă 500 Ron (plata se efectuează direct la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, sala 2, Str. Sindicatelor nr. 7, Luni - Vineri, între orele 9-12).

* LEGALIZAREA DOCUMENTELOR: se face la un NOTAR PUBLIC sau la inscriere pe baza actelor in original si prezentarea a doua copii xerox. 

 

Persoană de contact: Secretar șef Mirela Moteoc, 0264 590 559, mirela.moteoc [/\] ubbcluj.ro

 

 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker