2020_romania.jpgpsihoped.jpgpps_pps.jpgpps_cnfp.jpgpps_learn_id2.jpgpps_learn_id.jpgpps_cata.jpg

 

Program Postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă aprobat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

INTERVENŢII PSIHOPEDAGOGICE PENTRU COPIII CU DIZABILITĂŢI ŞI FAMILIILE ACESTORA

(28 credite)
 
 
Grupul ţinta căruia i se adresează cursul: manageri ai instituțiilor de profil, profesori psihopedagogi, cadre didactice din învățământul de masă, cadre didactice din învățământul inclusiv, profesori de sprijin, asistenți sociali, asistenți personali (cu studii superioare), consilieri școlari, educatori cu studii superioare, medici de familie, părinți ai copiilor cu dizabilități (cu studii superioare), absolvenți din domeniul științelor socio-umane.
 

Obiectivele cursului:

 • oferirea de noțiuni teoretice și practice privind problematica intervențiilor psihopedagogice la copiii cu dizabilități.
 • dezvoltarea abilităților de evaluare și diagnosticare psihopedagogică în contextul diferitelor tipuri de dizabilități.
 • structurarea competențelor practice, aplicative pentru elaborarea programelor de intervenție integrate, complexe și  individualizate în contextul diferitelor tipuri de dizabilități.
 • familiarizarea cu implicațiile dizabilității asupra familiilor persoanelor cu nevoi speciale în vederea optimizării parteneriatelor între specialiști și aceștia.
 

Cadre didactice

 • Coordonator curs postuniversitar, Cadru didactic: Prof. univ. dr. Adrian Roșan, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.
 • Coordonator curs postuniversitar, Cadru didactic: Conf. univ. dr Andrea Hathazi, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.
 • Cadru didactic: Lector univ. Dr. Cristina Bălaș Baconschi, Departamentul de Psihopedagogie specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
 • Cadru didactic: Conf. univ. dr. Carolina Bodea Hațegan, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.
 • Cadru didactic: Lector univ.dr. Carmen Costea Bărluțiu, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.
 

Discipline cuprinse în planul de învăţământ

 • 1. Evaluarea psihopedagogică a copiilor cu dizabilități
 • 2. Abordări moderne în terapia tulburărilor de limbaj oral și scris
 • 3. Intervenții psihopedagogice și educaționale în sindromul Down
 • 4. Elemente de consiliere a familiilor copiilor cu dizabilități
 • 5. Demersuri psihopedagogice integrate în tulburările din spectrul autist
 • 6. Programe de intervenție în ADHD
 
Forma de învăţământ: Învăţământ la distanţă (ID)
 
Numărul de credite  transferabile: 28
 
Durata cursului (în număr de ore): 238 ore la forma de Învăţământ la distanţă.
 
Actul de studii eliberat cursantului: Certificat de atestare a competenţelor profesionale însoţit de suplimentul descriptiv (situaţie şcolară , durata în ore a programului, număr de credite transfersabile acumulate şi competenţele vizate de program).
 
Acte necesare pentru înscriere:
 • 2 dosare plic
 • cerere prin care se solicită înscrierea la curs (descarcă aici)
 • 2 copii legalizate după diploma de licență
 • 2 copii legalizate după foaia matricolă
 • 2 copii xerox după diploma de bacalaureat
 • 2 copii legalizate după certificatul de naștere un exemplar
 • 2 copii legalizate după certificatul de căsătorie (dacă numele de naștere este schimbat) un exemplar / un exemplar nelegalizat
 • 2 copii după Cartea de Identitate
 • taxă 500 Ron (plata se efectuează direct la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, sala 2, Str. Sindicatelor nr. 7, Luni - Vineri, între orele 9-12).

* LEGALIZAREA DOCUMENTELOR: se face la un NOTAR PUBLIC sau la inscriere pe baza actelor in original si prezentarea a doua copii xerox. 

 

Persoană de contact: Secretar șef Mirela Moteoc, 0264 590 559, mirela.moteoc [/\] ubbcluj.ro

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Facultatea de Psihologie și Știinte ale Educației,
Departamentul de Psihopedagogie Specială (Universitatea Babeș-Bolyai),
în colaborare cu
Facultatea de Medicină Veterinară (Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
 
anunță:
 

Cursul Postuniversitar (ediția 8):

Terapia și activitățile asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale

 
 

Grupul țintă de adresare:

 • psihopedagogi, pedagogi, asistenți sociali, asistenți personali (cu studii superioare), specialiști în terapie ocupațională, kinetoterapeuți, consilieri psihologici, psihoterapeuți, educatori, profesori de biologie, medici de familie, medici veterinari, părinți ai copiilor cu nevoi speciale, personal al grădinilor zoologice și studenți masteranzi din domeniul știintelor socio-umane și medicale.
 

Obiectivele cursului:

 • oferirea unui corpus de noțiuni teoretice și practice (pachet bazic de competențe) de conștientizare a valorilor, implicațiilor și efectelor terapeutice și educationale ale interacțiunilor om-animal în îmbunătățirea calității vieții umane și animale, cu accent pe metodele de optimizare a calității vieții la persoanele cu nevoi speciale.
 • conceptualizarea legăturii om-animal din perspectiva etologiei aplicate și a managementului riscului zoonotic în interacțiunea cu animalele.
 

Cadre didactice:

 • Conf. univ. dr. Alina S. Rusu – responsabil curs (UBB)
 • Conf. univ. dr. Andreea Hathazi (UBB)
 • Lect. univ. dr. Carmen Costea-Bărluțiu (UBB)
 • Conf. univ. dr. Andrei D. Mihalca (USAMV CN)
 • Dr. Gianluca D’Amico (USAMV CN)
 • Șef Lucrări Dr. Ciprian Ober (USAMV CN).
 
Forma de învăţământ: Învăţământ la distanţă (ID) – durata de desfășurare – 6 luni.
 

Modul de desfășurare a cursului:

 • la finalul perioadei de înscriere, cursanții vor primi prin email un pachet de materiale de studiu la domiciliu. Întâlnirea de lucru cu cadrele didactice se va desfășurasub forma unui workshop intensiv (2 zile) – acesta va fi programat in luna martie 2015. Exercițiile practice se vor desfășura cu ajutorul colaboratorilor UBB și USAMV. Examenul va consta în pregătirea unui portofoliu de absolvire (elaborarea unui studiu de caz ce vizează încorporarea activitatilor asistate de animale pentru îmbunătățirea calității vieții pentru o categorie specifică de persoane cu dizabilități).

 

Numărul de credite  transferabile alocate: 24

Număr de locuri: 100
 
Temeiul legal al organizării cursului:
 • Legea 1/2011, art. 173 şi Ordinul  M.E.C.T.S.  privind aprobarea metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, nr. 3163/01.02.2012. Cursul a fost aprobat în Şedinţa Senatului UBB din 8.07.2013, avizat MEN nr.60951/3.10.2013
 
Criterii de selecţie pentru admitere:
 • dosar personal de înscriere și diploma de licență (la instituție de învațământ superior acreditată cf. normelor în vigoare).
 
Actul de studii eliberat cursantului:
 • Certificat de atestare a competențelor profesionale si supliment descriptiv (situatie școlară, durata in ore a programului, număr de credite transfersabile acumulate și competentele vizate de program).
 
Acte necesare pentru înscriere:
 • dosar plic
 • cerere tip (descarcă)
 • formular finalizare curs (descarcă)
 • copie legalizată plus xerox dupa foaia matricolă de la licență (după original)
 • copie legalizată plus xerox după diplomă de bacalaureat (după original)
 • copie legalizată plus xerox dupa foaia matricolă de la liceu (după original)
 • copie legalizată plus xerox dupa certificatul de nastere un exemplar si un exemplar xerox nelegalizat
 • copie legalizată dupa certificatul de căsătorie si un exemplar xerox nelegalizat
 • 2 copii după cartea de identitate (CI)
 • Dovada achitării taxei de participare la curs 400 Ron (originalul) - plata se efectuează fie direct la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, sala 2, Strada Sindicatelor nr. 7, zilnic între orele 9-12, fie in contul RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX, deschis la BN Trezoreria Cluj, cod fiscal 4305849 (la plata in cont, se vor specifica urmatoarele: Facultatea de Psihologie, CURS POSTUNIVERSITAR TAA.
 • Depunerea dosarelor de inscriere se face în perioada 04 – 22.09.2017 (luni-vineri, între orele 9-12): Strada Sindicatelor nr. 7 (clădirea Pedagogica), sala 2, parter, secretar Mirela Filep (0264405337; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).  Pentru persoanele care doresc să trimită dosarul de înscriere prin poștă: vă rugăm să o contactați pentru detalii pe doamna secretar Mirela Filep.
 
Persoana de contact din partea UBB: 
Conf. univ. dr. Alina S. Rusu, alina.rusu [/\] ubbcluj.ro

Persoană de contact din partea USAMVCN:
Șef. Lucr. Dr. Ciprian Ober, ciprian.ober [/\] usamvcluj.ro


 
 
 
Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker