psihoped.jpg2019_deschdiere_ZI.jpg2019_deschidere_mca-tla.jpg2019_deschdiere_id.jpg

Interviurile nivel masterat MCA și TLA se desfășoară în clădirea Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Str. Sindicatelor nr. 7 etajul 1 sala 13.

Confirmările și cererile de redistribuire nivel licență vor avea loc in Cladirea Universității Babes-Bolyai din Strada Motilor nr. 11 etajul 1 sala 105 (caserie la etajul 2).

 

 

 

#FIIsiTUpsihoped - Informații despre Sesiunea Septembrie 2019

colaj poze de grup Psihopedagogie Speciala

 

Întrebări generale și informații utile desprea Sesiunea de admitere Septembrie 2019 la Specializarea Psihopedagogie Specială

Dacă în secțiunea Admitere nu găsești toate informațiile necesare, te rugăm să ne contactezi și prin messanger pe FACEBOOK, colegii noștrii sunt pregătiți să îți răspundă la orice întrebare despre Specializarea Psihopedagogie Specială - nivel licență și masterat. 

 

Vrei să lucrezi cu copii și tineri cu dizabilități?

Simţi că îl poţi ajuta pe cel care are nevoie de tine?

Nu rămâne decât să te înscrii la Specializarea Psihopedagogie Specială care îţi oferă programe de formare la standarde internaţionale şi posibilităţi ca după absolvire să lucrezi fie în România, fie în ţări ale UE sau SUA.

 

Ce înseamnă să  fii psihopedagog?

Înseamnă să poţi ajuta eficient copii şi tineri cu dizabilităţi prin programe de predare-învăţare şi corectiv-compensatorii, precum şi familiile acestor copii prin consiliere şi asistenţă psihopedagogică.

Singura condiţie este să îţi doreşti acest lucru şi să simţi că îl vei putea face.

 

 

Studii recunoscute în SUA

Pregătirea de specialitate a absolvenţilor noştri este recunoscută în Statele Unite (www.facesinc.org).

 

Durata şi activităţi

Pe parcursul celor 3 ani de studiu (6 semestre) veţi descoperi domeniile psihopedagogogiei şi ştiinţelor educaţiei cu aplicaţii în psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi cognitive, neuromotorii, senzoriale, tulburări de limbaj, tulburări comportamentale. Prin stagiile de practică desfăşurate în instituţii de învăţământ (grădiniţe, şcoli, cabinete şcolare şi interşcolare), clinici, ONG-uri, aveţi ocazia să vă completaţi pregătirea teoretică şi să dobândiţi competenţe procedurale. Pregătirea dvs. va fi asigurată de un colectiv de cadre didactice, specializate în domeniul psihopedagogiei speciale, cu o vastă experienţă naţională şi internaţională.

 

Perspective în carieră

Absolvenţii specializării au următoarele perspective de carieră: profesori psihopedagogi, logopezi, consilieri şcolari, profesori de sprijin, profesori itineranţi, profesori educatori.

 

Activitate profesională

Pot să desfăşoare activităţi instructiv-educative, terapii corectiv-compensatorii, terapie logopedică, terapie ocupaţională şi pot să se specializeze în psihoterapie şi consiliere (pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora).

 

Drept de liberă practică în Psihopedagogie Specială

Foarte important: absolvenţii Specializării de Psihopedagogie Specială, pe baza legislaţiei în vigoare, pot să obţină drept de liberă practică de la Colegiul Psihologilor din România în Psihopedagogie Specială.

 

Contact

Departamentul de Psihopedagogie Specială

Str. Sindicatelor nr.  7 Cluj-Napoca CLUJ 400029
Telefon: +40 264 405 337, Fax: +40 264 590 559

 


Intrebări frecvente

Dacă în secțiunea Admitere nu găsești toate informațiile necesare, te rugăm să ne contactezi și prin messanger pe FACEBOOK, colegii noștrii sunt pregătiți să îți răspundă la orice întrebare despre Specializarea Psihopedagogie Specială - nivel licență și masterat. 

 

Pentru reducerea timpului de așteptare în procesarea informațiilor la înscriere, vă recomandăm să utilizați formularul de PREÎNSCRIERE ONLINE, disponibil pe site-ul Universității Babeș-Bolyai AICI. Puteți să consultăți și următorul GHID online!

Completarea acestui formular nu vă absolvă de înscrierea propriuzisă. Informații suplimentare în continuare. 

 

Unde trebuie să mă înscriu?

Începând cu data de 1 iulie 2019, te poți înscrie și online. Dacă doar te preînscrii, te așteptăm pe urmă să vii la sediul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Str. Moților nr. 11.

 

Cânt sunt înscrierile?

11 și 12 septembrie 2019 - înscrierea candidaţilor, orar 9-13. Calendarul Admiterii 2019 poate fi consultat AICI.

 

Pot să mă preînscriu online?

DA, chiar îți recomandăm să faci acest lucru, preînscreirea online va reduce timpul de așteptare cu introducerea datelor în sistem în ziua înscrierii. Dacă nu te preînscrii online, poți să faci acest lucru la unul din calculatoarele din holul facultății! Preînscrie online se pot face pe site-ul Universității. Preînscrierea online nu este echivalentă cu înscrierea finală. Pentru finalizarea procesului de înscriere și a formalităților, trebuie să vii la sediul facultății (Str. Moților nr. 11) pentru a primii legitimația de concurs. Aici poți să consulți un GHID rapid de preînscriere online.Formularul de preînscriere trebuie să îl aduci tipărit la facultate sau îl putem lista la facultate la unul dintre colegii noștrii. 

 

De unde pot lua fișele de înscriere?

Fișele de înscriere se pot descărca sau completa online. Formularele trebuiesc completate conform modelului din secțiunea Formulare Admitere. Atenție și la declarațiile suplimentare: scutire de taxă, asistență la examene etc. Toate formularele se regăsesc în secțiunea dedicată.

 

Înscrierile la nivel masterat?

Anul acesta înscrierile pentru nivel licență și pentru nivel masterat vor avea loc în aceiași perioadă 11 și 12 septembrie 2019, între orele 9-13.

 

Taxa de admitere

Taxa de admitere este de 250 de lei și este formată din: (a) taxa de procesare admitere si (b) taxa de inscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE. . 

 

Unde plătesc taxa de admitere?

Dacă te preînscrii online poți achita taxa la facultate la una din caseriile de la parter (cash și cu cardul). Dacă te înscrii online poți achita direct cu cardul.

 

Pot să fiu scutit de taxa de admitere integral sau parțial?

DA. Trebuie să aduci o adeverință de la locul de muncă al părinților dacă ești copil de cadru didactic, angajat al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, orfan de ambii părinți sau de etnie rromă. Pentru a putea obține reducere la taxa de admitere sau în eventualitatea unui loc bugetat (în cazul persoanelor de etine rromă) consultă secțiunea FORMULARE ADMITERE și REGULAMENT ADMITERE. 

 

Sunt candidat cu dizabilități

Indiferent la specializarea la care te vei înscrie, candidații pot beneficia (la cerere) de subiectele de examen în format accesibil (Braille, format mărit, adaptat), interpret în limbaj gestual (pentru examenele cu susținere orală), consiliere și asistență. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați echipa Biroului pentru Studenți cu Dizabilități prin e-mail la bsd [/at\] ubbcluj.ro sau pe facebook

 

Trebuie să aduc actele în original sau copii legalizate - nivel licență?

La înscriere directă, NU. Dacă te înscrii online, trebuie să încarci actele în copie și ulterior actele în original sau copiile legalizate, după caz, se vor preda într-un dosar plic în momentul confirmării locului ocupat prin concurs. 

 • Diploma de bacalaureat însoţită de foaia matricola de la liceu, sau diploma echivalentă cu aceasta însoţită de foaia matricola de la liceu ( în original + 1 copie) Candidaţii care sunt deja studenţi la buget la altă facultate în anul universitar 2018-2019 vor depune în loc de documentele originale copii legalizate însoţite de adeverinţă eliberată de facultate, în care să se menţioneze că au actele în original la dosar.
 • Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate,
 • Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că nu suferă de boli cronice cu risc pentru colectivitate,
 • Două fotografii 3/4 color,
 • Adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare),
 • Diploma obţinută la Olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale dacă studentul este admis pe baza diplomei de olimpic
 • Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta (în original), pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu universitar, care doresc să urmeze o a doua specializare 
 • dosar plic.

 

Sunt masterale acreditate? 

DA. Cele două programe de masterat din cadrul Departamentului de Psihopedagogie Specială - ”Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive” și ”Terapia limbajului și audiologie educațională” - sunt acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Începând cu anul universitar 2019-2020 cele două masterate sunt acreditate și de Colegiul Psihologilor din România.

 

Candidații pentru nivel masterat trebuie să aducă la înscriere dosarul cu actele?

DA. Candidații la masteratul de Management consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive și Terapia Limbajului și audiologie educațională vor trebui să aducă un dosar plic cu următoarele acte:

 • 1. Diploma de bacalaureat (original + 1 copie) si foaia matricola (original + 1 copie);
 • 2. Diploma de licenta sau echivalentul ei (original + 1 copie) împreună cu Suplimentul de diplomă sau Foaia matricolă (original + 1 copie).
 • 3. Absolventii promotiei 2018 care înca nu au primit diploma de licență, vor prezenta adeverința de licență (original)
 • 4. Certificat de naștere (original + 1copie)
 • 5. Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională în original (original + 1 copie)  ANUNȚ
 • 6. Certificatul de competența lingvistică trebuie să fie eliberat de instituții autorizate (Centre culturale străine, Centre ingvistice/Departamente de specialitate din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, universități acreditate)
 • 7. Două fotografii marimea ¾ (cu numele candidatului scris pe verso)
 • 8. Copie Buletin de Identitate
 • 9. Fișa de înscriere, fișa care se proceseaza la înscriere
 • 10. Chitanțele ce atestă plata taxei de procesare și a taxei de admitere (aceste taxe care se vor plăti pe loc în momentul înscrierii). Taxa de procesare dosar; taxa de înscriere. Taxele se achită pentru fiecare specializare (în cazul în care candidatul se înscrie la mai multe programe de master)
 • 11. Adeverință medicală
 • 12. Un dosar plic.

 

Care este structura proiectului care trebuie prezentat la interviul de admitere la masteratul Mangement, consiliere și asistență psihopedagocică în instituțiile inclusive?

Proiectul de cercetare cantitativă sau calitativă (maxim 10 pagini) din tematica masteratului: management educațional, consiliere și asistență psihopedagogică, intervenții psihopedagogice pentru copiii și adolescenții cu și/sau fără dizabilități, cercetări acțiune care va avea următoarea structură:

 • Parte teoretică (studii relevante privind tematica de cercetare aleasă)
 • Obiective ale cercetării
 • Ipoteze ale cercetării (cercetări cantitative) sau Întrebări ale cercetării (cercetări calitative)
 • Participantii la studiu
 • Instrumentar utilizat în cercetare (probe, teste)
 • Procedură
 • Rezultate anticipate
 • Bibliografie

 

Când se depune proiectul? 

Proiectul de cercetare va fi adus în ziua interviului. Candidații, la alegere, pot aduce și o prezentare power point. 

 

Când este programul interviul? 

Interviul pentru Admiterea la Masteratul de Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile inclusive și Masteratul de Terapia Limbajului și Audiologie Educațională este programat pentru data de 16 septembrie - Str. Sindicatelor nr. 7 etajul 1 sala 13.   

 

Sunt olimpic național sau internațional, ce acte trebuie să aduc? 

Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale performanţe recunoscute la concursuri internaţionale şi naţionale pot fi înmatriculaţi conform regulamentului de admitere al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei pe locuri finanțate de la buget, fără admitere, la specializări (domeniul Psihologie / Ştiinţe ale Educaţiei) corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, în următoarele condiţii:

 • a) Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, la specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, care au obţinut distincţii (locul I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare nivel internaţional,
 • b) Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, la specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, care au obţinut premiul I sau medalia de aur la olimpidele şcolare nivel naţional.

Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.  

Diploma trebui adusă în original. 

 

Nu am primit încă Diploma de Bacalaureat, pot să mă înscriu?

DA. Informațiile pe care le declari în fișa de înscriere, adică media anilor de studiu și media de la Bacalaureat le vei declara pe propria răspundere, conform cu realitatea. Diploma de Bacalaureat sau adeverință echivalentă va trebui adusă la secretariatul facultății în momentul confirmării locului.

 

Sunt din altă localitate, poate să mă înscrie un prieten?

Este posibil, dar fișele de înscriere trebuiesc completate de candidat și semnate de acesta în prealabil. Regulamentul de Admitere 2019 prevede ca reprezentatul persoanei ce este înscrisă în concursl de admitere să dețină o împuternicere (procură notarială). 

 

Sunt persoană cu dizabilități vizuale, pot primi ajutor la examenul scris? 

DA. Va trebui să anunțați membrii comisiei de admitere cu cel puțin două zile înainte, pe adresa de e-mail marian.padure [at] ubbcluj.ro, de faptul că sunteți candidat cu deficiențe de vedere și veți primi subiectele în format Braille sau format mărit. Puteți să dați examenul scris direct pe laptopul dvs. personal sau puteți să solicitați suport.

 

Cât este taxa de școlarizare anuală?

Taxele de şcolarizare, aferente fiecarei specializări pot fi consultate accesând pagina: http://psiedu.ubbcluj.ro/41-taxe-scolarizare

 

Pot să am bursă dacă sunt la ID? 

Studenții care optează pentru învățământul la distanță (ID) sau cu frecvență redusă (IFR) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) vor putea primi, începând cu anul universitar 2017-2018, burse care vor ajunge până la 25% din valoarea taxei de şcolarizare. http://ziuadecj.realitatea.net/educatie/burse-pentru-invatamantul-la-distanta-in-universitatea-babes-bolyai--161440.html

 

 

Dacă mai am și alte întrebări? 

Poți vizita site-ul Departamentului de Psihopedagogie Specială sau ne găsești pe facebook și twitter.

 

 


 

Programe de masterat

 

 

Departamentul de Psihopedagogie Specială derulează două programe de studiu la nivel master, ambele acreditate ARACIS. Începând cu anul universitar 2019-2020 masteratele Departamentului de Psihopedagogie Specială sunt ACREDITATE și de COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA.

Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive

Competenţe dobândite:

 • managementul instituţiilor şcolare;
 • diagnoză organizaţională, elaborare de planuri manageriale şi conducere a instituţiilor şi organizaţiilor de educaţie incluzivă şi/sau specială;
 • elaborarea, organizarea şi coordonarea serviciilor de intervenţie educaţională personalizată pentru copii şi adolescenţi cu/sau diverse dizabilităţi;
 • examinarea şi evaluarea psihopedagogică a elevilor din unităţile şcolare incluzive, de diagnostic (inclusiv diagnostic diferenţial) şi intervenţie psihopedagogică;
 • consiliere şi de asistenţă psihopedagogică pentru copii şi tineri cu/fără dizabilități aflați în situații de criză familială, de inadaptare școlară, socială, eșec școlar, abandon școlar, absenteism, precum și a celor cu tulburări de comportament și disciplină;
 • adaptarea curriculară şi realizarea de  programe de intervenție personalizată și orientare vocaţională pentru elevii cu diverse tipuri de dizabilităţi (intelectuale, senzoriale, neuromotorii), precum şi de elaborare de programe de reconversie profesională pentru cei cu dizabilităţi dobândite la vârsta tinereţii sau la vârsta adultă;
 • formarea și perfecționarea în educația incluzivă a membrilor echipelor multidisciplinare de suport șiintervenție psihopedagogică, precum și a cadrelor didactice din instituțiile incluzive;
 • consilierea părinţilor sau a altor aparţinători în probleme de relaţionare cu persoanele aflate în dificultate datorate dizabilităţilor sau bolilor cronice;
 • recuperarea-reabilitarea persoanelor cu diferite tipuri de dizabilităţi şi boli cronice invalidante prin programe şi activităţi educative și terapeutice;
 • cercetarea în colective de cercetare multidisciplinare în domeniul educației incluzive

Condiții de înscriere

Se pot înscrie absolvenţi nivel licenţă (3 ani sau 4 ani). Numărul de locuri se stabileşte în fiecare an.

Criterii de admitere

 • 30% media examenului de licenţă;
 • 70% nota obţinută la examenul oral. Examenul oral constă în susţinerea unui referat sau proiect (proiect de cercetare, program de prevenţie/intervenţie etc.) centrat pe subdomeniile vizate de programul masteral. Proiectul se aduce în ziua interviului.

 

 

 


 

 

Terapia limbajului şi audiologie educaţională

 

Competenţe dobândite:

 • diagnosticul diferențial al funcțiilor și proceselor psihice în condițiile dezvoltării  normale și a dezvoltării atipice;
 • inventarierea și specificul cauzelor care pot determina apariția diferitelor tulburări ale limbajului și deficiențe de auz;
 • principiile care stau la baza evaluării prin diferite mijloace și metode (se focalizează asupra utilizării suporturilor informatice) a copiilor cu diferite dizabilități (cognitive, senzoriale, motorii) pentru identificarea și particularizarea tulburărilor de limbaj;
 • realizarea unei diagnoze complexe privind tulburările de limbaj și deficiențele de auz, bazată pe utilizarea unui instrumentar tehnologic, psihopedagogic și audiologic adaptat;
 • elaborarea unor demersuri de intervenție adecvate copiilor cu deficite la nivelul auzului și cu tulburări de limbaj, în contextul tendințelor actuale, în plan educațional și terapeutic;
 • elaborarea unui curriculum adecvat nivelului de dezvoltare a copilului cu tulburări de limbaj pe baza unei evaluări medicale, psihologice și psihopedagogice operaționale;
 • corelarea stilurilor cognitive specifice elevilor cu tulburări de limbaj, cu strategiile de instruire și cu materialele didactice corespunzătoare;
 • utilizarea și interpretarea evaluării audiologice în vederea proiectării unei intervenții psihopedagogice și audiologice eficiente;
 • proiectarea și implementarea unor design-uri de cercetare în domeniul tulburărilor de limbaj și al audiologiei educaționale;
 • utilitatea și rolul consilierii și a psihoterapiei persoanelor cu tulburări de limbaj și a familiilor acestora;
 • terapia auditiv-verbală și fundamentarea aesteia prin utilizarea cercetărilor din domeniul fizicii acustice, al audiologiei clinice și al audiologiei educaționale;
 • munca în cadrul echipei interdisciplinare formate din: psihopedagogi, psihologi, profesori de sprijin/itineranți, medici etc.

Activitatea de cercetare științifică

În ceea ce privește activitatea de cercetare științifică, programul de studii acoperă componentele fundamentale ale politicii cercetării la nivel de
universitate:(1) cercetarea fundamentală și aplicativă, (2) dezvoltarea (generarea de produse și servicii prototip inovative) și (3) inovarea (implementarea în mediul socio-economic a serviciilor și produselor inovative).

Condiții de înscriere

Se pot înscrie absolvenţi nivel licenţă (3 ani sau 4 ani). Numărul de locuri se stabileşte în fiecare an.

Criterii de admitere

 • 30% media examenului de licenţă;
 • 70% nota obţinută la examenul oral. Examenul oral constă în susţinerea unui referat sau proiect (proiect de cercetare, program de prevenţie/intervenţie etc.) centrat pe subdomeniile vizate de programul masteral.Proiectul se aduce în ziua interviului.

 

 

 

colaj poze de grup, psihopedagogie speciala

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker