pps_learn_id.jpgpps_cnfp.jpg2020_romania.jpgpps_learn_id2.jpgpps_pps.jpgpps_cata.jpgpsihoped.jpg

drept de libera practica de la COPSI

 

#FIIsiTUpsihoped - Informații despre Sesiunea de ADMITERE septembrie 2021

colaj poze de grup Psihopedagogie Speciala

 

Dacă în secțiunea Admitere crezi că nu ai găsit răspuns la întrebările tale, ne poți contacta începând din 23 august 2021 pe WhatsApp - 0757 420 159 și pe FACEBOOK.

Colegii noștrii sunt pregătiți să îți răspundă la orice întrebare despre procesul de admitere la Specializarea Psihopedagogie Specială - nivel licență și masterat. #FiișiTUpsihoped

 


Vrei să lucrezi cu copii și tineri cu dizabilități? Simţi că îl poţi ajuta pe cel care are nevoie de tine?

Nu rămâne decât să te înscrii la Specializarea Psihopedagogie Specială care îţi oferă programe de formare la standarde internaţionale şi posibilităţi ca după absolvire să lucrezi fie în România, fie în ţări ale UE sau SUA.

 

Ce înseamnă să  fii psihopedagog?

Înseamnă să poţi ajuta eficient copii şi tineri cu dizabilităţi prin programe de predare-învăţare şi corectiv-compensatorii, precum şi familiile acestor copii prin consiliere şi asistenţă psihopedagogică.

Singura condiţie este să îţi doreşti acest lucru şi să simţi că îl vei putea face.


 

Studii recunoscute în SUA

Pregătirea de specialitate a absolvenţilor noştri este recunoscută în Statele Unite (www.facesinc.org).

 

Durata şi activităţi

Pe parcursul celor 3 ani de studiu (6 semestre) veţi descoperi domeniile psihopedagogogiei şi ştiinţelor educaţiei cu aplicaţii în psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi cognitive, neuromotorii, senzoriale, tulburări de limbaj, tulburări comportamentale. Prin stagiile de practică desfăşurate în instituţii de învăţământ (grădiniţe, şcoli, cabinete şcolare şi interşcolare), clinici, ONG-uri, aveţi ocazia să vă completaţi pregătirea teoretică şi să dobândiţi competenţe profesionale. Pregătirea dvs. va fi asigurată de un colectiv de cadre didactice, specializate în domeniul psihopedagogiei speciale, cu o vastă experienţă naţională şi internaţională.

 

Perspective în carieră

Absolvenţii specializării au următoarele perspective de carieră: profesori psihopedagogi, logopezi, consilieri şcolari, profesori de sprijin, profesori itineranţi, profesori educatori.

 

Activitate profesională

Pot să desfăşoare activităţi instructiv-educative, terapii corectiv-compensatorii, terapie logopedică, terapie ocupaţională şi pot să se specializeze în psihoterapie şi consiliere (pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora).

 

Drept de liberă practică în Psihopedagogie Specială

Foarte important: absolvenţii Specializării de Psihopedagogie Specială, pe baza legislaţiei în vigoare, pot să obţină drept de liberă practică de la Colegiul Psihologilor din România în Psihopedagogie Specială.

 

 

 

 

 

Intrebări frecvente

 

Unde trebuie să mă înscriu? 

ONLINE; începând cu data de  6-7 SEPTEMBRIE 2021 - admitere2021.ubbcluj.ro

 

Cânt sunt înscrierile?

Înscrierile pentru nivel licență/masterat se pot face online în perioada 6 - 7 SEPTEMBRIE 2021. Calendarul Admiterii poate fi consultat AICI.

 

Care sunt pași pentru înscriere? 

Deoarece platforma a fost actualizată pentru ați oferi o experiență ușoară și rapidă de înscriere și plată, consulta ghidul online

Foarte important ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR NIVEL LICENȚĂ:

selectati toate optiunile nivel licenta: zi si id

 

 

Înscrierea este doar online?

DA! Datorită contextului pandemic și pentru a putea preveni răspândirea virusului Sars-COV-2, procesul de admitere se realizează exclusiv online. În cazuri excepționale te poți program să vi la facultate.  Te rugam sa consulti ghidul online

 

De unde pot lua formularele de înscriere?

Fișele de înscriere se vor putea descărca din noua platforma de admitere. Acesta fisa are denumirea de FISA TIP. Consulta ghidul online

 

Înscrierile la masterat, tot online?

DA. Procesul de admitere la nivel masterat se va derula online, urmând pașii din ghidul online. 

 

Dacă nu mă pot înscrie online?

Înscrierea și confirmarea locului la sediul facultății se vor face numai în cazuri excepționale, din motive întemeiate, doar cu aprobarea comisiei de admitere, cu programare telefonică între orele 9-13.

 

Care este cuantumul taxelor de admitere

Taxa de admitere este de 250 de lei și este formată din:

 • (a) taxa de procesare admitere si
 • (b) taxa de inscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE. 

 

Unde plătesc taxa de admitere?

Taxa de admitere se va putea plăti online cu cardul, direct în contul de ADMITERE.

Atenție: dacă vă înscrieți la mai multe specializări, trebuie să creați câte un dosar pentru fiecare specializare. Consulta ghidul online!  

 

Cine poate fi scutit de taxa de admitere?

DA, poți să fii scutit de taxă, dacă te regăsești în urma din categoriile: 

 • (a) ești copil de cadru didactic,
 • (b) angajat al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca,
 • (c) orfan de ambii părinți sau
 • (d) candidați proveniți din plasament. 

Pentru a putea obține reducere la taxa de admitere sau în eventualitatea unui loc bugetat (în cazul persoanelor de etine rromă) vă rugăm să consultați secțiunea FORMULARE ADMITERE și REGULAMENT ADMITERE .

FOARTE IMPORTANT: În cadrul procesului de admitere din cadrul Universității Babeș-Bolyai beneficiați de O SINGURĂ reducere sau deducere integrală de taxă. Orice scutire de taxă va fi însoțită de dovada doveditoare, după caz: adeverință de la locul de muncă al părinților (a și b), certificatele de deces ale ambilor părinți (c) și adeverință din partea centrului (d). 

 

FOARTE IMPORTANT: Candidații care vor dori sa candideze pe posturi pentru persoane de etnie rromă trebuie să prezinte o adeverință de la o Asociație recunoscută, care să ateste apartenența la etnia rromă.

 

 

Trebuie să aduc actele în original sau copii legalizate - nivel licență?

La înscriere online, NU. Trebuie să încarci actele scanate lizibil și ulterior actele în original sau copiile legalizate, după caz, se vor preda într-un dosar plic în funcție de recomandările secretariatului, dar nu mai târziu de 1 octombrie.

 

Ce acte îmi sunt necesare pentru confirmarea locului - nivel licență? 

Pentru confirmarea locului, actele vor fi încărcate on line (doar originalele) sau aduse la sediul facultății în cazuri excepționale (imposibilitatea conectării la internet), pe baza unei programări FĂCUTE LA ÎNSCRIERE.

 1. Contractul de școlarizare însoțit de declarația de consimțământ  pentru prelucrarea datelor personale.
 2. Dovada plății cel puțin a primei rate din taxa de școlarizare pentru candidații admiși cu taxă (cei care plătesc pe platforma de admitere nu vor încărca nici un document). Pentru plata integrală a taxei de şcolarizare în momentul confirmării se acordă o reducere de 10%. 

Cei care se înscriu on line vor aduce dosarul cu actele în original la începerea anului universitar.

Lista documentelor care trebuiesc încărcate online: https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/acte-licenta.pdf 

 

Care este criteriul de admitere la nivel licență? 

Media de admitere este media examenului de bacalaureat 100% .

 

 

Foarte important ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR NIVEL LICENȚĂ:

selectati toate optiunile nivel licenta: zi si id

 

Mai trebuie să dau un test sau să încarc vreun eseu?  

NU. Media de admitere este media examenului de bacalaureat 100% .

 

Când aduc actele în original? 

La începerea anului universitar se aduc la sediul facultății toate documentele în original + 2 poze 3/4 și dosar plic. Orice neconcordanță între datele încărcate pe platforma de admitere și actele originale poate duce la eliminarea candidatului. 

 

Sunt masteratele acreditate? 

DA. Cele două programe de masterat din cadrul Departamentului de Psihopedagogie Specială - ”Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive” și ”Terapia limbajului și audiologie educațională” - sunt acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

Începând cu anul universitar 2019-2020 cele două masterate sunt acreditate și de Colegiul Psihologilor din România.

 

Care sunt criteriile de admitere la nivel masterat? 

Media de admitere este formată din 50% media examenului de licență și 50% media anilor de studii de licenţă. 

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc va fi (a) Media examenului de licenţă și (b) Media examenului de bacalaureat.

 

Candidații pentru nivel masterat trebuie să încarce documentele online?

DA. Candidații la masteratul de Management consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive și Terapia Limbajului și audiologie educațională vor trebui să încarce documentele online. Lista documentelor care trebuiesc încărcate online: https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/acte-master.pdf 

 

Sunt olimpic național sau internațional, ce acte trebuie să aduc? 

Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale performanţe recunoscute la concursuri internaţionale şi naţionale pot fi înmatriculaţi conform regulamentului de admitere al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei pe locuri finanțate de la buget, fără admitere, la specializări (domeniul Psihologie / Ştiinţe ale Educaţiei) corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, în următoarele condiţii:

 • Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, la specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, care au obţinut distincţii (locul I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare nivel internaţional,
 • Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, la specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, care au obţinut premiul I sau medalia de aur la olimpiadele şcolare nivel naţional.
 • Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, la specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, care au obţinut locul I la olimpiadele școlare nivel județean pe parcursul anului școlar 2019-2020.

Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului. Candidaţii olimpici sunt consideraţi admiși, cu media de admitere 10 (zece). Candidații olimpici care satisfac aceste criterii nu sunt declarați automat admiși, aceștia trebuie să parcurgă procedurile de înscriere și confirmare a locului. 

 

Nu am primit încă Diploma de Bacalaureat, pot să mă înscriu?

DA. Informațiile pe care le declari în fișa de înscriere, adică media anilor de studiu și media de la Bacalaureat le vei declara pe propria răspundere, conform cu realitatea. 

 

Cât este taxa de școlarizare anuală?

Taxele de şcolarizare, aferente fiecarei specializări pot fi consultate accesând pagina: https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/taxe-scolarizare-21-22.pdf

 

Ce presupune Învățământul online? 

În fiecare semestru sunt programate una sau două întâlniri de activități asistate față în față. În perioada pandemiei datorate de virusul Sars-COV-2 toate activitățile s-au desfășurat în condiții optime în sistem online. 

 

Pot să am bursă dacă sunt la ID? 

Studenții care optează pentru învățământul la distanță (ID) sau cu frecvență redusă (IFR) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) primesc începând cu anul universitar 2017-2018, burse care vor ajung până la 25% din valoarea taxei de şcolarizare.

 

Dacă mai am și alte întrebări? 

Ai mai multe modalități de informare:

 

pliant nivel licenta

 


 
pliant admitere MCA
 

 

Programe de masterat

 

Departamentul de Psihopedagogie Specială derulează două programe de studiu la nivel master, ambele acreditate ARACIS.

 Începând cu anul universitar 2019-2020 masteratele Departamentului de Psihopedagogie Specială sunt ACREDITATE și de COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA.

 

Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive

Competenţe dobândite:

 • managementul instituţiilor şcolare;
 • diagnoză organizaţională, elaborare de planuri manageriale şi conducere a instituţiilor şi organizaţiilor de educaţie incluzivă şi/sau specială;
 • elaborarea, organizarea şi coordonarea serviciilor de intervenţie educaţională personalizată pentru copii şi adolescenţi cu/sau diverse dizabilităţi;
 • examinarea şi evaluarea psihopedagogică a elevilor din unităţile şcolare incluzive, de diagnostic (inclusiv diagnostic diferenţial) şi intervenţie psihopedagogică;
 • consiliere şi de asistenţă psihopedagogică pentru copii şi tineri cu/fără dizabilități aflați în situații de criză familială, de inadaptare școlară, socială, eșec școlar, abandon școlar, absenteism, precum și a celor cu tulburări de comportament și disciplină;
 • adaptarea curriculară şi realizarea de  programe de intervenție personalizată și orientare vocaţională pentru elevii cu diverse tipuri de dizabilităţi (intelectuale, senzoriale, neuromotorii), precum şi de elaborare de programe de reconversie profesională pentru cei cu dizabilităţi dobândite la vârsta tinereţii sau la vârsta adultă;
 • formarea și perfecționarea în educația incluzivă a membrilor echipelor multidisciplinare de suport șiintervenție psihopedagogică, precum și a cadrelor didactice din instituțiile incluzive;
 • consilierea părinţilor sau a altor aparţinători în probleme de relaţionare cu persoanele aflate în dificultate datorate dizabilităţilor sau bolilor cronice;
 • recuperarea-reabilitarea persoanelor cu diferite tipuri de dizabilităţi şi boli cronice invalidante prin programe şi activităţi educative și terapeutice;
 • cercetarea în colective de cercetare multidisciplinare în domeniul educației incluzive

Condiții de înscriere

Se pot înscrie absolvenţi nivel licenţă (3 ani sau 4 ani). Numărul de locuri se stabileşte în fiecare an.

 

pliant admitere MCA

 

 

Terapia limbajului şi audiologie educaţională

 

Competenţe dobândite:

 • diagnosticul diferențial al funcțiilor și proceselor psihice în condițiile dezvoltării  normale și a dezvoltării atipice;
 • inventarierea și specificul cauzelor care pot determina apariția diferitelor tulburări ale limbajului și deficiențe de auz;
 • principiile care stau la baza evaluării prin diferite mijloace și metode (se focalizează asupra utilizării suporturilor informatice) a copiilor cu diferite dizabilități (cognitive, senzoriale, motorii) pentru identificarea și particularizarea tulburărilor de limbaj;
 • realizarea unei diagnoze complexe privind tulburările de limbaj și deficiențele de auz, bazată pe utilizarea unui instrumentar tehnologic, psihopedagogic și audiologic adaptat;
 • elaborarea unor demersuri de intervenție adecvate copiilor cu deficite la nivelul auzului și cu tulburări de limbaj, în contextul tendințelor actuale, în plan educațional și terapeutic;
 • elaborarea unui curriculum adecvat nivelului de dezvoltare a copilului cu tulburări de limbaj pe baza unei evaluări medicale, psihologice și psihopedagogice operaționale;
 • corelarea stilurilor cognitive specifice elevilor cu tulburări de limbaj, cu strategiile de instruire și cu materialele didactice corespunzătoare;
 • utilizarea și interpretarea evaluării audiologice în vederea proiectării unei intervenții psihopedagogice și audiologice eficiente;
 • proiectarea și implementarea unor design-uri de cercetare în domeniul tulburărilor de limbaj și al audiologiei educaționale;
 • utilitatea și rolul consilierii și a psihoterapiei persoanelor cu tulburări de limbaj și a familiilor acestora;
 • terapia auditiv-verbală și fundamentarea aesteia prin utilizarea cercetărilor din domeniul fizicii acustice, al audiologiei clinice și al audiologiei educaționale;
 • munca în cadrul echipei interdisciplinare formate din: psihopedagogi, psihologi, profesori de sprijin/itineranți, medici etc.

Activitatea de cercetare științifică

În ceea ce privește activitatea de cercetare științifică, programul de studii acoperă componentele fundamentale ale politicii cercetării la nivel de
universitate:(1) cercetarea fundamentală și aplicativă, (2) dezvoltarea (generarea de produse și servicii prototip inovative) și (3) inovarea (implementarea în mediul socio-economic a serviciilor și produselor inovative).

Condiții de înscriere

Se pot înscrie absolvenţi nivel licenţă (3 ani sau 4 ani). Numărul de locuri se stabileşte în fiecare an.

 

pliant admitere nivel masterat TLA

 

Contact

Departamentul de Psihopedagogie Specială

Str. Sindicatelor nr.  7 Cluj-Napoca CLUJ 400029
Telefon: +40 264 405 337, Fax: +40 264 590 559

 

colaj poze de grup, psihopedagogie speciala

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker