pps_learnID.jpgpps_book.jpg2023_fiisitupsihoped.jpgpps_CATA.jpg2023_fiisitupsihoped-2.jpg

Înscrierea online nivel licență

 

Aplicatia de inscriere va fi functionala din data de 10.07.2023.

Înscrierile se fac exclusiv on-line, detalii privind calendarul și modalitatea de accesare a programului de admitere sunt oferite pe site-ul facultății și al departamentului, în secțiunea CALENDAR ADMITERE. Graficul și orarul zilnic al activităților prevăzute sunt disponible pe site-ul facultății și al departamentului, înainte de începerea fiecărei sesiuni de admitere.

Pentru candidații specializării psihopedagogie specială se oferă suport tehnic (listare, scanare, acces platforma de admitere) la sediul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7 cam. 28.

Actele necesare la înscriere (vor fi scanate și încărcate în format PDF LIZIBIL) ATENȚIE: documentele care necesită scanare față/verso vă recomandăm să le scanați în acelaș document PDF:

 

 1. Fișa tip de înscriere, semnată (generată de platforma de admitere) 
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaia matricolă) sau diploma echivalentă acesteia sau adeverință de promovare a examenului național de bacalaureat (doar pentru absolvenții promoției curente, cărora nu le-a fost încă eliberată diploma de bacalaureat până la data înscrierii)  Cetățenii străini UE vor încărca originalul însoțit de traducerea legalizată după actele de studii, însoțită de echivalarea studiilor 
 3. Certificatul de naștere (față-verso, daca are cnp-ul pe verso) 
 4. Cartea de identitate
 5. Adeverință medicală care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un ciclu de studii superioare 
 6. Alte documente menționate la cazurile particulare (adeverința în baza căreia se solicită scutirea de taxă, cererea de loc de rrom, loc de protecție socială, adeverințe doveditoare a aparteneței la categoria de rrom sau protecție socială, diploma de olimpic, etc.).

 

Cetatenii străini UE  care trebuie să dovedească cunoașterea limbii române la specializarea la care se înscriu prin o pot face prin: 

 • susținerea  examenului de admitere (scris sau oral) în limba română 
 • prezentarea unei diplome de studii gimnaziale în limba română 
 • prezentarea unui eseu motivațional în limba română 
 • prezentarea unui certificat lingvistic pentru limba română 

 


 

 

Înscrierea online nivel master

 

Aplicatia va fi functionala incepand cu 10 iulie 2023. 

Candidații care optează pentru programele de nivel master "Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive" / "Terapia Limbajului și audiologie educațională" pentru a le putea adăuga în lista opțiunilor, trebuie să-și adauge și studiile universitare absolvite în cadrul profilului creat la activarea contului de înscriere.

Înscrierile se fac exclusiv on-line, detalii privind calendarul și modalitatea de accesare a programului de admitere sunt oferite în secțiunea CALENDAR ADMITERE. Graficul și orarul zilnic al activităților prevăzute sunt disponible pe site-ul facultății înainte de începerea fiecărei sesiuni de admitere.

Pentru candidații specializării psihopedagogie specială se oferă suport tehnic (listare, scanare, acces platforma de admitere) la sediul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7 cam. 28.

Actele necesare la înscriere (vor fi scanate și încărcate în format PDF LIZIBIL) ATENȚIE: documentele care necesită scanare față/verso vă recomandăm să le scanați în acelaș document PDF:

 1. Fișa tip de înscriere, semnată (generată de platforma de admitere) 
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaia matricolă) sau diploma echivalentă, diploma de licență și suplimentul de diplomă, sau adeverința de licență (doar pentru absolvenții promoției curente, cărora nu le-a fost încă eliberată diploma de licență până la data înscrierii). Cetățenii străini UE vor încărca originalul însoțit de traducerea (în limba română) legalizată după actele de studii, însoțită de echivalarea studiilor 

Cetățenii străini UE vor încărca originalul însoțit de traducerea (în limba română) legalizată după actele de studii, însoțită de echivalarea studiilor 

 1. Certificatul de naștere (față-verso, daca are cnp-ul pe verso) 
 2. Cartea de identitate

Cetățenii străini UE vor încărca pașaportul, dacă e cazul și viza de ședere 

 1. Adeverință medicală care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un ciclu de studii superioare 
 2. Certificat de competență lingvistică în una din limbile de circulație internațională (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană), nivel minim B1, în termen de valabilitate, sau certificate sau atestate lingvistice acceptate conform listei https://psiedu.ubbcluj.ro/51-competenta-lingvistica.  
 3. Alte documente menționate la cazurile particulare (adeverința în baza căreia se solicită scutirea de taxă, cererea de loc de rrom, loc de protecție socială, adeverințe doveditoare a aparteneței la categoria de rrom sau protecție socială, etc.) 

 

Cetățenii străini UE  care trebuie să dovedească cunoașterea limbii române la specializarea la care se înscriu prin o pot face prin: 

 • susținerea  examenului de admitere ( scris sau oral) în limba română 
 • prezentarea unei diplome de studii gimnaziale sau licență  în limba română 
 • prezentarea unui eseu motivațional în limba română 
 • prezentarea unui certificat lingvistic pentru limba română

 


 

 

 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker