fii_si_tu_psihoped.jpgZIPD_03.jpgla_multi_ani_romania.jpgcata.jpgpsihoped.jpg3_decembrie_03.jpgcnfp.jpgpost_consiliere.jpg

Admitere 2017 - Rezultate Finale

 

Sesiunea IULIE

Afișat 31 iulie 2017, ora 14:48 / Reactualizat 20 septembrie 2017ora --:--

 

Sesiunea SEPTEMBRIE 

Afișat 20 septembrie 2017, ora --:-- 


 

 

 

 

 

 

Etape intermediare 

 

 

 

 

 

 

NIVEL LICENȚĂ

Afișat 18 septembrie 2017

 

NIVEL MASTERAT

 

Afișat 18 septembrie 2017

 


 

NIVEL LICENȚĂ

Afișat 13 septembrie 2017, ora 14:26

Informații suplimentare

În perioada 14 și 15 septembrie 2017 are loc etapa de confirmarea a locurilor ocupate prin concurs (parter, Secretar Iuliana Berinde), între orele 9-13 (orar casierie 9-13).

Acte necesare pentru confirmarea locului, nivel licenţă

 • Diploma de bacalaureat însoţită de foaia matricolă de la liceu sau diploma echivalentă cu aceasta, însoţită de foaia matricolă de la liceu (în original + 3 copii). Candidaţii care sunt deja studenţi la buget la altă facultate în anul universitar 2017-2018 vor depune în loc de documentele originale copii legalizate însoţite de adeverinţă eliberată de facultate, în care să se menţioneze că au actele în original la dosar.
 • Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate
 • copie carte de identitate
 • chitanța care dovedește achitarea primei rate de școlarizare (pentru studenții la taxă)
 • Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că nu suferă de boli cronice cu risc pentru colectivitate
 • Două fotografii 3/4 color
 • Adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare)
 • Diploma obţinută la Olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale
 • Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta (în original), pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu universitar, care doresc să urmeze o a doua specializare

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să încheie un contract de şcolarizare cu facultatea şi să achite prima rată a taxei de şcolarizare (a IV-a parte). Pentru plata integrală a taxei de şcolarizare în momentul confirmării se acordă o reducere de 10%.

 

NIVEL MASTERAT

Afișat 13 septembrie 2017, ora 14:27

În perioada 14 și 15 are loc etapa de confirmare a locurilor ocupate prin concurs (parter, Secretar Roxana Drăgan sau Secretar Iulia Stan), între orele 9-13 (orar casierie 9-13).

 


 

NIVEL LICENȚĂ

Afișat 11 septembrie 2017, ora 09:03

Rezultatele Examenului scris pentru Admiterea la Specializarea Psihopedagogie Specială cu frecvență și învățământ la distanță, sesiunea septembrie  2017.

Contestaţiile se depun la Secreteriatul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Str. Sindicatelor nr. 7, sala 2 - parter, în zilele de 11 și 12 septembrie 2017, în intervalul 9-12!

 


 

NIVEL MASTERAT

Afișat 8 septembrie 2017

 

Candidați vor putea încărca prezentările în format power point (opțional) de la ora 8:00 la 8:50! Fișierele cu prezentările powerpoint vor avea forma ”nume prenume”! Fiecare candidat va prezenta comisiei un exempler tipărit al proiectului de cercetare (maxim 10 pagini).


 

NIVEL LICENȚĂ

Afișat 07 septembrie 2017

În vederea participării la concursul de Admitere la Specializarea Psihopedagogie Specială Sesiunea SEPTEMBRIE 2017 este necesară prezenţa la examenul de Admitere. În cazul neparticipării dvs. la acest examen, NU veţi fi luat în evidenţă pentru ocuparea locurilor.

Examenul de Admitere va avea loc în data de 08 SEPTEMBRIE 2017, de la ora 10 şi se va desfăşura în Clădirea PEDAGOGICA, Str. Sindicatelor nr. 7, Cluj-Napoca, CLUJ.

Pentru buna desfăşurare a examenului, vă aducem la cunoştinţă câteva reguli generale:

 • candidatii sunt rugati sa fie prezenti cu o ora inainte de inceperea examenului scris;
 • intrarea în sală a candidatilor se face cu începere de la ora 09.30, în ordine alfabetică;
 • la intrarea în sala de examen candidatul va prezenta Cartea de Identitate / Paşaportul pentru identificare;
 • candidaţii vor avea un instrument de scris cu pastă albastră, apa/suc şi şerveţele;
 • nu este permisă menţinerea deschisă a telefoanelor mobile şi/sau folosirea acestora pe durata de desfăşurare a examenului;
 • durata de desfăşurare a examenului este de 2 ore.

Nota finală de admitere la Specializarea Psihopedagogie Specială este formată din 50% media examenului de Bacalaureat şi 50% nota obţinută la Examenul de Admitere.

Candidaţii vor primi un fragment adaptat din presa scrisă în care este prezentată situaţia unei/unor persoane cu dizabilităţi din România. Fragmentul poate să vizeze unul din următoarele domenii: educaţie, acces la servicii, timp liber, profesionalizare, atitudini şi discriminare.  Pornind de la materialul ce va fi oferit spre analiza va trebui sa elaboraţi un text de tip argumentativ în care să vă exprimaţi şi să vă motivaţi poziţia în minimum 2 pagini şi maximum 4 pagini, luând în considerare urmatoarele criteriile:

 • exprimarea clară a poziţiei;
 • prezentarea în mod logic a ideilor care susţin poziţia;
 • respectarea structurii unui text de tip argumentativ.

 

 


REZULATE FINALE Sesiunea IULIE 2017

Afișat 31 iulie 2017, ora 14:48

 


 

NIVEL LICENȚĂ

Afișat 27 iulie 2017, ora 08:33

 • Lista candidaților ADMIȘI după prima etapă de confirmări/redistribuiri - ZI BUGET
 • Lista candidaților ADMIȘI după prima etapă de confirmări/redistribuiri - ZI TAXĂ
 • Lista candidaților ADMIȘI după prima etapă de confirmări/redistribuiri - ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ
 • Lista candidaților - RESPINȘI

Informații suplimentare

În zilele de 27 și 28 iulie 2017 va avea loc cea de-a doua etapă de confirmări a locurilor ocupate prin redistribuire, în Sala TODORAN (Sala 6 parter, Secretar Iuliana Berinde), între orele 9-13 (orar casierie 9-13).

 

NIVEL MASTERAT

Afișat 27 iulie 2017, ora 08:33

 • Lista candidaților ADMIȘI după prima etapă de confirmări/redistribuiri la Masteratul de Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive - ZI BUGET
 • Lista candidaților ADMIȘI după prima etapă de confirmări/redistribuiri la Masteratul de Masterat Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive - ZI TAXĂ
 • Lista candidaților la Masteratul de Masterat Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive - RESPINȘI

 

 • Lista candidaților ADMIȘI după prima etapă de confirmări/redistribuiri la Masteratul de Terapia limbajului și audiologie educațională - ZI BUGET
 • Lista candidaților ADMIȘI după prima etapă de confirmări/redistribuiri la Masteratul de Terapia limbajului și audiologie educațională - ZI TAXĂ

În zilele de 27 și 28 iulie 2017 va avea loc cea de-a doua etapă de confirmări a locurilor ocupate prin redistribuire, în Sala 2 (secretariat, parter, Secretar Roxana Drăgan sau Secretar Iulia Stan), între orele 9-13 (orar casierie 9-13).

 

 


 

NIVEL LICENȚĂ

Afișat 21 iulie 2017, ora 15:42

Informații suplimentare

În perioada 24, 25, 26 iulie 2017 va avea loc confirmarea locurilor și depunerea cererilor de redistribuire, în Sala TODORAN (Sala 6 parter, Secretar Iuliana Berinde), între orele 9-13 (orar casierie 9-13).

Acte necesare pentru confirmarea locului, nivel licenţă

 • Diploma de bacalaureat însoţită de foaia matricolă de la liceu sau diploma echivalentă cu aceasta, însoţită de foaia matricolă de la liceu (în original + 3 copii). Candidaţii care sunt deja studenţi la buget la altă facultate în anul universitar 2017-2018 vor depune în loc de documentele originale copii legalizate însoţite de adeverinţă eliberată de facultate, în care să se menţioneze că au actele în original la dosar.
 • Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate
 • copie carte de identitate
 • chitanța care dovedește achitarea primei rate de școlarizare (pentru studenții la taxă)
 • Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că nu suferă de boli cronice cu risc pentru colectivitate
 • Două fotografii 3/4 color
 • Adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare)
 • Diploma obţinută la Olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale
 • Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta (în original), pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu universitar, care doresc să urmeze o a doua specializare

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să încheie un contract de şcolarizare cu facultatea şi să achite prima rată a taxei de şcolarizare (a IV-a parte). Pentru plata integrală a taxei de şcolarizare în momentul confirmării se acordă o reducere de 10%.

 

NIVEL MASTERAT

Afișat 21 iulie 2017, ora 15:42

În perioada 24, 25, 26 iulie 2017 va avea loc perioada de confirmare a locurilor ocupate prin concurs, în Sala 2 (secretariat, parter, Secretar Roxana Drăgan sau Secretar Iulia Stan), între orele 9-13 (orar casierie 9-13).

 


 

NIVEL LICENȚĂ

Afișat 19 iulie 2017, ora 09:03

Rezultatele Examenului scris pentru Admiterea la Specializarea Psihopedagogie Specială cu frecvență și învățământ la distanță, sesiunea iulie 2017.

Contestaţiile se depun la Secreteriatul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Str. Sindicatelor nr. 7, sala 2 - parter, în zilele de 19 și 20 iulie 2017, în intervalul 9-12!

 


 

NIVEL MASTERAT

Afișat 17 iulie 2017, ora 16:03

 

Candidați vor putea încărca prezentările în format power point (opțional) de la ora 8:00 la 8:50! Fișierele cu prezentările powerpoint vor avea forma ”nume prenume”! Fiecare candidat va prezenta comisiei un exempler tipărit al proiectului de cercetare (maxim 10 pagini).

 

 


 

NIVEL LICENȚĂ

Afișat 15 iulie 2017, ora 19:30

 

În vederea participării la concursul de Admitere la Specializarea Psihopedagogie Specială Sesiunea IULIE 2017 este necesară prezenţa la examenul de Admitere. În cazul neparticipării dvs. la acest examen, NU veţi fi luat în evidenţă pentru ocuparea locurilor.

Examenul de Admitere va avea loc în data de 17 iulie 2017, de la ora 9 şi se va desfăşura în Clădirea PEDAGOGICA, Str. Sindicatelor nr. 7, Cluj-Napoca, CLUJ, conform repartiției pe săli afișate mai sus.

Pentru buna desfăşurare a examenului, vă aducem la cunoştinţă câteva reguli generale:

 • candidatii sunt rugati sa fie prezenti cu o ora inainte de inceperea examenului scris;
 • intrarea în sală a candidatilor se face cu începere de la ora 8.30, în ordine alfabetică;
 • la intrarea în sala de examen candidatul va prezenta Cartea de Identitate / Paşaportul pentru identificare;
 • candidaţii vor avea un instrument de scris cu pastă albastră, apa/suc şi şerveţele;
 • nu este permisă menţinerea deschisă a telefoanelor mobile şi/sau folosirea acestora pe durata de desfăşurare a examenului;
 • durata de desfăşurare a examenului este de 2 ore.

Nota finală de admitere la Specializarea Psihopedagogie Specială este formată din 50% media examenului de Bacalaureat şi 50% nota obţinută la Examenul de Admitere.

Candidaţii vor primi un fragment adaptat din presa scrisă în care este prezentată situaţia unei/unor persoane cu dizabilităţi din România. Fragmentul poate să vizeze unul din următoarele domenii: educaţie, acces la servicii, timp liber, profesionalizare, atitudini şi discriminare.  Pornind de la materialul ce va fi oferit spre analiza va trebui sa elaboraţi un text de tip argumentativ în care să vă exprimaţi şi să vă motivaţi poziţia în minimum 2 pagini şi maximum 4 pagini, luând în considerare urmatoarele criteriile:

 • exprimarea clară a poziţiei;
 • prezentarea în mod  logic a ideilor care susţin poziţia;
 • respectarea structurii unui text de tip argumentativ.

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker