pps_book.jpgpps_SMART.jpg2022_admitere_04.jpgpps_learnID.jpgpps_CATA.jpg2022_admitere_06.jpg2022_admitere_03.jpg
 

Masterat Management, Consiliere si Asistenta Psihopedagogica in Institutiile Incluzive

 

Informatii despre perioada de inscrieri si calendarul admiterii se regasesc in sectiunea Admitere!

Masterat acreditat !!!

 

Drept de liberă practică în Psihopedagogie Specială

Absolvenţii Specializării Psihopedagogie Specială, pe baza legislaţiei în vigoare, pot să obţină drept de liberă practică de la CPR - Colegiul Psihologilor din România în domeniul Psihopedagogiei Speciale.

 

Competenţe dobândite:

 • managementul instituţiilor şcolare;
 • diagnoză organizaţională, elaborare de planuri manageriale şi conducere a instituţiilor şi  organizaţiilor de educaţie incluzivă şi/sau specială;
 • elaborarea, organizarea şi coordonarea serviciilor de intervenţie educaţională personalizată pentru copii şi adolescenţi cu/sau diverse dizabilităţi;
 • examinarea şi evaluarea psihopedagogică a elevilor din unităţile şcolare incluzive, de diagnostic (inclusiv diagnostic diferenţial) şi intervenţie psihopedagogică;
 • consiliere şi de asistenţă psihopedagogică pentru copii şi tineri cu/fără dizabilități aflați în situații de criză familială, de inadaptare școlară, socială,
 • eșec școlar, abandon școlar, absenteism, precum și a celor cu tulburări de comportament și disciplină;
 • adaptarea curriculară şi realizarea de programe de intervenție personalizată și orientare vocaţională pentru elevii cu diverse tipuri de dizabilităţi (intelectuale, senzoriale, neuromotorii), precum şi de elaborare de programe de reconversie profesională pentru cei cu dizabilităţi dobândite la vârsta tinereţii sau la vârsta adultă;
 • formarea și perfecționarea în educația incluzivă a membrilor echipelor multidisciplinare de suport și intervenție psihopedagogică, precum și a cadrelor didactice din instituțiile incluzive;
 • consilierea părinţilor sau a altor aparţinători în probleme de relaţionare cu persoanele aflate în dificultate datorate dizabilităţilor sau bolilor cronice;
 • recuperarea-reabilitarea persoanelor cu diferite tipuri de dizabilităţi şi boli cronice dizabilizante, prin programe şi activităţi educative și terapeutice;
 • cercetarea în colective de cercetare multidisciplinare în domeniul educației incluzive.

 

Profesionalizarea conform Clasificării Ocupațiilor din România

Consilier Şcolar, Consilier învăţământ, Consilier orientare privind cariera, Expert învăţământ, Inspector Şcolar, Director de proiect, Director unitate
de învăţământ, Designer instrucţional, Cercetător în psihopedagogie specială, Asistent de cercetare în psihopedagogia specială

 

 


 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker