pps_CATA.jpg2022_admitere_06.jpg2022_admitere_03.jpgpps_learnID.jpgpps_SMART.jpg2022_admitere_04.jpgpps_book.jpg

 

Masterat Terapia Limbajului și Audiologie Educațională

 

Informații despre perioada de înscrieri și calendarul admiterii se regăsesc în secțiunea Admitere!

Masterat acreditat !!!

Drept de liberă practică în Psihopedagogie Specială

Absolvenţii Specializării Psihopedagogie Specială, pe baza legislaţiei în vigoare, pot să obţină drept de liberă practică de la CPR - Colegiul Psihologilor din România în domeniul Psihopedagogiei Speciale.

 

Programul de „Terapia limbajului si audiologie educationala”, nivel master zi se integreaza in politica generala a Universitatii “Babes-Bolyai”, fiind astfel construit incat parcurgerea sa sa asigure absolventului cunostintele necesare derularii la un inalt nivel de profesionalism al activitatilor presupuse de diferitele directii de cariera pe care absolventii le pot urma.

Intrucat studiile de masterat constituie ciclul al II-lea al studiilor universitare, ele trebuie sa asigure atat specializarea intr-o profesie, cum este cea de specialist in terapia limbajului si audiolog educational, cat si obtinerea unor competente complementare din alte domenii cum sunt cele ale aplicatiilor tehnologice in domeniul psihopedagogic, precum si a abordarii din perspectiva consilierii si psihoterapiei persoanelor cu dizabilitati auditive si verbale, inclusiv a familiilor acestora. Totodata, studiile masterale vin sa dezvolte capacitatile de cercetare stiintifica. Actualul program masteral prezinta un cert caracter interdisciplinar intrucat include in pachetele de discipline optionale, mai mult de doua discipline din alte programe de masterat ale universitatii; metionam disciplinele: „Educatia rational-emotiva si comportamentala”; „Psihologie clinica si psihoterapii individuale si de grup”, „Cercetari actuale cu aplicatii tehnologice” si „Programe de recuperare si dezvoltare cognitiva”. Acest masterat imbina directia cercetarii stiintifice cu cea a formarii profesionale.

In conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea studiilor universitare de masterat la universitatea „Babes-Bolyai” din 16.07.2007, articolul 15, acest program masteral are un pronuntat caracter interdisciplinar fiind sustinut de cadre didactice de la patru catedre ale Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, de cadre didactice apartinand unor colective de cercetare din Institutul de Tehnologii al UBB si cadre didactice universitare de la Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu”, din Cluj-Napoca.

Dezvoltarea acestui program masteral a fost angrenata si de numarul mare al lucrarilor de licenta elaborate de studentii si masteranzii de la specializarile Catedrei de Psihopedagogie speciala, aspect care demonstreaza interesul absolventilor pentru domeniul circumscris prin acest program masteral propus. De asemenea, tematica lucrarilor de gardul I, alese sau solicitate de profesorii care s-au prezentat la colocviul de gradul I din anii anteriori, dar mai ales din acest an este una care evidentiaza si se incadreaza in tematica delimitata prin programul masteral propus spre acreditare.

In elaborarea planului de invatamant al programului de masterat s-a avut in vedere si compatibilizarea acestuia cu planuri ale unor specializari similare din tara: de la Universitatea din Bucuresti: Masteratul „Terapia logopedica in procesele de comunicare si limbaj” si de la Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa”, din Iasi cu denumirea „Logopedie pediatrica”. De asemenea, program masteral a fost compatibilizat si cu programe similare din strainatate: Universitatea din Parma, Italia care pregateste absolventi pentru profesia de logoped, cu programul oferit de Departamentul de Logopedie, Foniatrie si Audiologie, de la Universitatea Lund, din Suedia, cu programul Terapia limbajului, de la Departamentul de Educatie si Stiinte Sociale de la Universitatea Jacobs Bremen din Germania, cu programul de logopedie oferit de Facultatatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din Louvain la Neuve si Facultatea de Medicina din Bruxelles, Belgia. De asemenea , in elaborarea ofertei curriculare am utilizat si un model asiatic, depasind cadrele europene in vederea surprinderii faptului ca fenomenul tulburarilor de auz si limbaj este unul cu un impact social crescut la nivelul intregii lumi. Specializarea indiana pregateste specialisti in domeniul Audiologiei si patologiei limbajului, iar institutia care deruleaza programul de pregatire este „Rehabilitation Council of India”, Hew Delhi.

Absolventii masteratului propus vor fi specialisti in terapia tulburarilor de limbaj si audiologie educationala. Obiectul activitatii acestor specialisti este recuperarea si reabilitarea persoanelor cu tulburari de limbaj si auz, ceea ce contribuie la cresterea sanselor de insertie scolara si socio-profesionala a copiilor, tinerilor si adultilor care prezinta astfel de dizabilitati. Abordarea procesului terapeutic din perspectiva interdisciplinara, va facilita cresterea gradului de eficienta prin formarea de competente transversale, competente reclamate de specificul realitatilor socio-profesionale existente.

O directie particulara deschisa prin acest masterat este aceea de formare a unor competente de utilizare a aplicatiilor tehnologice in terapia tulburarilor de limbaj si audiologie educationala. Acest aspect este materializat in contextul formarii masteranzilor prin valorificarea cercetarilor actuale din domeniul tehnologiilor, cercetari de echipa sub cupola Institutului de Tehnologii al Universitatii „Babes-Bolyai”.

Astfel, grupul tinta care este vizat prin acest program masteral este constituit atat din absolventi cu formare initiala in domeniul stiintelor socio-umane, cat si din absolventi din domeniul stiintelor exacte sau medicale. In acest fel se pot deschide perspective de valorificare a competentelor dobandite prin formarea initiala, in cele doua mari domenii ale stiintei (socio-uman si exacte) pentru a atinge un nivel distinct de profesionalizare, intr-un domeniu configurat in plan interdisciplinar.

Prin planul de invatamant propus, prin programele analitice elaborate si prin selectia cadrelor didactice s-a vizat asigurarea pregatirii profesionale pentru interventia logoterapeutica pe mai multe planuri: prevenire, depistare, evaluare complexa si diagnosticare, planificarea interventiilor terapeutice, desfasurarea terapiei tulburarilor de limbaj in conformitate cu specificul acestora si cu particularitatile beneficiarilor. Interventia de specialitate va conduce la dezvoltarea si/sau reabilitatrea laturii comprehensive si expresive a limbajului, astfel incat sa fie posibila comunicarea cu anturajul, insusirea si valorificarea cunostintelor scolare si sa creasca sansele de integrare in societate a acestor persoane.

Limbajul si comunicarea constituie camp de studiu si aplicatii pentru mai multe domenii si implicit pentru numeroase discipline. Prin urmare, absolventii acestui masterat vor putea sa isi insuseasca o serie de cunostinte: medicale, lingvistice, psihologice, psihopedagogice si mai ales de metodica speciala; sa stapaneasca principiile, metodele si tehnicile acestor discipline si sa puna in lucru competente care sunt de natura pluri- si interdisciplinara. Exista o reala penurie de specialisti in domeniile vizate si se constata ocuparea unor posturi de logoped/terapeut al limbajului de catre persoane fara o serioasa specializare in domeniu. Acest aspect este evidentiat si de cererea substantiala pentru urmarea cursului postuniversitar de perfectionare, curs pe care Catedra de Psihopedagogie speciala il deruleaza incepand cu anul 2001, curs aprobat prin consiliul de curriculum al Universitatii „Babes-Bolyai”: „Abordari moderne in terapia limbajului”. Prin acest curs se probeaza experienta catedrei in domeniul terapiei limbajului.

 

Absolventii acestui program masteral vor avea urmatoarele competente si abilitati:

 • Diagnosticul diferential al functiilor si proceselor psihice in conditiile dezvoltarii normale si a dezvoltarii atipice;
 • Inventarierea si specificul cauzelor care pot determina aparitia diferitelor tulburari ale limbajului si deficiente de auz;
 • Principiile care stau la baza evaluarii prin diferite mijloace si metode (se focalizeaza asupra utilizarii suporturilor informatice) a copiilor cu diferite dizabilitati (cognitive, senzoriale, motorii) pentru identificarea si particularizarea tulburarilor de limbajului;
 • Realizarea unei diagnoze complexe privind tulburarile de limbaj si deficientele de auz, bazata pe utilizarea unui instrumentar tehnologic, psihopedagogic si audiologic adaptat;
 • Elaborarea unor demersuri de interventie adecvate copiilor cu deficite la nivelul auzului si cu tulburari de limbaj, in contextul tendintelor actuale, in plan educational si terapeutic;
 • Elaborarea unui curriculum adecvat nivelului de dezvoltare a copilului cu tulburari de limbaj pe baza unei evaluari medicale, psihologice si psihopedagogice operationale;
 • Corelarea stilurilor cognitive specifice elevilor cu tulburari de limbaj, cu strategiile de instruire si cu materialele didactice corespunzatoare;
 • Utilizarea si interpretarea evaluarii audiologice in vederea proiectarii unei interventii psihopedagogice si audiologice eficiente;
 • Proiectarea si implementarea unor design-uri de cercetare in domeniul tulburarilor de limbaj si al audiologiei educationale;
 • Utilitatea si rolul consilierii si a psihoterapiei persoanelor cu tulburari de limbaj si afamiliilor acestora;
 • Terapia auditiv-verbala si fundamentarea aesteia prin utilizarea cercetarilor din domeniul fizicii acustice, al audiologiei clinice si al audiologiei educationale.
 • Munca in cadrul echipei interdisciplinare formate din: psihopedagogi, psihologi, profesori de sprijin/itineranti, medici etc.

In ceea ce priveste activitatea de cercetare stiintifica, programul de studii acopera componentele fundamentale ale politicii cercetarii la nivel de universitate:

(1) cercetarea fundamentala si aplicativa,

(2) dezvoltarea (generarea de produse si servicii prototip inovative) si

(3) inovarea (implementarea in mediul socio-economic a serviciilor si produselor inovative).

In acest sens, programul formeaza abilitati de baza in cercetarea stiintifica si metodologia acesteia, astfel ca studentul poate opta ulterior, pentru continuarea studiilor la nivel doctoral, fie spre o cariera in practica psihopedagogica, fie spre o cariera de cercetare.

 

 

 


Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker