pps_SMART.jpgpps_learnID.jpg2022_admitere_06.jpg2022_admitere_03.jpgpps_CATA.jpgpps_book.jpg2022_admitere_04.jpg
 
 

Laborator de Cercetări Interdisciplinare a Diferențelor Individuale în Învățare (learn-id) 

 
Coordonatori: Prof. univ. dr. Adrian Roșan, Lect. univ. dr. Carmen David
 
Domenii
 • Tulburări specifice de învăţare 
 • Psihopedagogia elevilor capabili de performanţe înalte
 • Tulburări emoţionale şi de comportament în context şcolar
 • Dificultăţi de învăţare în contextul dizabilităţii

Tematică

 • Investigarea mecanismelor de dezvoltare tipică şi atipică a abilităţilor de citit- scris în contextul particular al limbii române, ca limbă cu ortografie transparentă;
 • Analiza practicilor de diagnostic şi evaluare în cazul tulburărilor specifice de învăţare în Romania;
 • Dezvoltarea unor instrumente psihopedagogice necesare în procesul de evaluare şi diagnostic, adaptate cultural şi valide;
 • Învăţarea autoreglată în contextul tulburărilor specifice de învăţare şi al ADHD
 • Dificultăţile de învăţare în contextul ADHD- ului, al tulburărilor de impuls- control, tulburărilor de conduită şi al tulburărilor de conduită cu CU.
 • Studii privind modele explicative ale tulburărilor specifice de învăţare.
 • Studii privind factorii socio- emoţionali facilitatori ai învăţării la elevii capabili de performanţe înalte
 • Screening şi intervenţie psihopedagogică în tulburările emoţionale şi comportamentale în context şcolar
 
 
 

 

Laborator de Cercetare în Domeniul Limbajului și al Comunicării

 
Coordonatori: Conf. univ. dr. Andrea Hathazi, Conf. univ. dr. Carolina Haţegan

Obiective:

 • elaborarea unui instrumentar psihopedagogic pentru evaluarea tulburărilor de limbaj şi comunicare pentru populaţie românească, pe diferite intervale de vârstă şi în diferite tablouri patologice (deficienţă de auz, dizabilitate intelectuală, dizabilitate multiplă etc.);
 • etalonarea unor probe pentru evaluarea particularităţilor dezvoltării limbajului şi comunicării, adaptate specificului populaţiei româneşti;
 • structurarea unor demersuri integratoare de screening al tulburărilor de limbaj şi comunicare;
 • elaborarea unor modele de bune practici în domeniul intervenţiei şi recuperării în contextul tulburărilor de limbaj şi comunicare,
 • promovarea modelelor de bune practici.
 
 
 

 

Laborator de Cercetare Psihopedagogică a Dificultăţilor de Învăţare 

 
Coordonatori: Lect. univ. dr. Carmen David, Lect. univ. dr. Cristina Bălaș-Baconschi

Obiective:

 • Investigarea mecanismelor de dezvoltare atipică a abilităţilor matematice prin prisma noilor teorii din psihologia dezvoltării, izolat şi în asociere cu deficitul de atenţie şi hiperactivitate.
 • Investigarea mecanismelor de dezvoltare atipică a abilităţilor matematice în asociere cu deficienţele de auz
 • Investigarea mecanismelor de dezvoltare atipică a abilităţilor matematice în asociere cu deficienţele de vedere
 • Investigarea mecanismelor de dezvoltare atipică a abilităţilor de citit- scris în contextul particular al limbii române, ca limbă cu ortografie fonetică.
 • Analiza practicilor de diagnostic şi evaluare în cazul dificultăţilor de învăţare în Romania
 • Investigarea eficienţei metodelor de intervenţie psihopedagogică în dificultăţile de învăţare, pornind de la corelarea evaluării cu intervenţia
 • Dezvoltarea unor instrumente psihopedagogice necesare în procesul de evaluare şi diagnostic
 • Investigarea rolului funcţiilor executive în învăţarea de tip şcolar şi în dificultăţile de învăţare
 • Cercetarea valenţelor compensatorii ale suporturilor informative în cazul dificultăţilor de învăţare propriu- zise sau secundare deficienţelor senzoriale
 

 

 

 

 

Laborator de cercetare în domeniul intervenţiei timpurii 

 
Coordonatori: Lect. Univ. Dr. Carmen Costea-Bărluţiu, Conf. Univ. Dr. Andrea Hathazi
 
Obiective specifice:
 • investigarea eficienţei intervenţiei timpurii în dezvoltarea abilităţilor de auto-reglare la copiii expuşi la diferite riscuri;
 • stabilirea impactului tulburărilor la nivelul ataşamentului şi relaţiei cu îngrijitorul primar asupra dezvoltării în copilăria timpurie;
 • sondarea factorilor de risc pentru dezvoltarea sugarului şi copilului mic;
 • investigarea impactului caracteristicilor sistemului familial şi a îngrijitorului primar (sensibilitate, disponibilitate, personalitate, sănătate mentală) asupra dezvoltării în copilăria timpurie;
 • dezvoltarea şi testarea unor modalităţi şi instrumente de screening şi evaluare a dezvoltării la vârsta copilăriei mici şi a interacţiunii şi relaţiei părinte – copil;
 • elaborarea unor îndrumătoare pentru specialişti în intervenţie timpurie cu strategii şi programe aplicative;
 • dezvoltarea, cercetarea şi implementarea intervenţiilor eficiente pentru stimularea dezvoltării cognitive, lingvistice, fizice şi socio-emoţionale;
 • sondarea caracteristicilor interacţiunii părinte – copil în condiţiile acţiunii unor stresori şi factori de risc de natură socială;
 • dezvoltarea, cercetarea şi implementarea de programe de training şi intervenţie pentru părinţi şi profesionişti în domeniul intervenţiei timpurii.
 
 
 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker