fii_si_tu_psihoped.jpgcata.jpgpost_consiliere.jpgpsihoped.jpgcnfp.jpg

Laborator de cercetare în domeniul intervenţiei timpurii

Denumire: „RIDES” Risc, dizabilitate şi intervenţie timpurie pentru copii şi familii

 

Coordonatori: Lect. Univ. Dr. Carmen Costea-Bărluţiu, Conf. Univ. Dr. Andrea Hathazi

 

Prezentare generală:

Copilăria timpurie reprezintă o perioadă din viaţa persoanei în care se realizează achiziţii importante pe toate planurile, atât în dezvoltarea copilului, precum şi la nivelul interacţiunilor inter-umane, cu impact asupra dezvoltării ulterioare. Prin urmare, identificarea cât mai timpurie a prezenţei unor factori de risc şi/ sau a unor dizabilităţi, evaluarea corectă a impactului acestora şi intervenţia eficientă sunt aspecte cruciale în demersul de asistenţă psihopedagogică timpurie oferit copiilor şi familiilor acestora.

Echipa Laboratorului de cercetare îşi propune realizarea de studii şi diseminarea rezultatelor cercetărilor aplicative, vizând dezvoltarea şi intervenţia timpurie în situaţii de risc şi dizabilitate la vârsta copilăriei mici. Activităţile Laboratorului sunt centrate atât asupra copilului, cât şi familiei şi profesioniştilor implicaţi în evaluare şi intervenţie.

 

Direcţiile principale de cercetare ale minilaboratorului sunt:

 1. Evaluarea şi intervenţia psihopedagogică axate pe copii antepreşcolari şi preşcolari expuşi la risc de natură organică, psiho-socială şi relaţională;
 2. Cercetarea axată pe familii şi părinţi ai copiilor expuşi la risc şi dizabilităţi în perioada timpurie a vieţii;
 3. Suport psihopedagogic şi asistenţă a profesioniştilor implicaţi în domeniul intervenţiei timpurii.

 

Domeniile principale în jurul cărora se centrează cercetarea sunt:

 • dezvoltarea psihomotorie (senzorială, motorie, cognitivă, a limbajului, socio-emoţională) în condiţiile acţiunii factorilor de risc de natură biologică, funcţională, relaţională, socială, familială;
 • evaluarea şi intervenţia în tulburări de dezvoltare, în condiţiile acţiunii unor factori de risc, a prezenţei unor dizabilităţi;
 • screening, evaluare şi intervenţie în familii şi diade copil – îngrijitor primar, în condiţii de risc;
 • design şi implementarea curriculum-ului de intervenţie timpurie în condiţii de risc şi dizabilitate, în etapa copilăriei timpurii şi la vârsta preşcolară;
 • elaborare de manuale şi ghiduri privind evaluarea şi intervenţia pentru copil şi familie;
 • promovarea modelelor de bune practici în domeniul intervenţiei timpurii.

 

Obiectiv general:

Cercetarea în cadrul Laboratorului de Intervenţie Timpurie este axată asupra particularităţilor de dezvoltare ale nou-născuţilor, sugarilor şi copiilor mici, inclusiv preşcolari, expuşi la diferite tipuri de factori de risc, precum şi asupra modului în care programele de intervenţie timpurie contribuie la remedierea deficitelor constatate la nivelul dezvoltării copilului şi a funcţionării sistemului de îngrijire al acestuia.

Obiectivele specifice ale cercetării:

 • investigarea eficienţei intervenţiei timpurii în dezvoltarea abilităţilor de auto-reglare la copiii expuşi la diferite riscuri;
 • stabilirea impactului tulburărilor la nivelul ataşamentului şi relaţiei cu îngrijitorul primar asupra dezvoltării în copilăria timpurie;
 • sondarea factorilor de risc pentru dezvoltarea sugarului şi copilului mic;
 • investigarea impactului caracteristicilor sistemului familial şi a îngrijitorului primar (sensibilitate, disponibilitate, personalitate, sănătate mentală) asupra dezvoltării în copilăria timpurie;
 • dezvoltarea şi testarea unor modalităţi şi instrumente de screening şi evaluare a dezvoltării la vârsta copilăriei mici şi a interacţiunii şi relaţiei părinte – copil;
 • elaborarea unor îndrumătoare pentru specialişti în intervenţie timpurie cu strategii şi programe aplicative;
 • dezvoltarea, cercetarea şi implementarea intervenţiilor eficiente pentru stimularea dezvoltării cognitive, lingvistice, fizice şi socio-emoţionale;
 • sondarea caracteristicilor interacţiunii părinte – copil în condiţiile acţiunii unor stresori şi factori de risc de natură socială;
 • dezvoltarea, cercetarea şi implementarea de programe de training şi intervenţie pentru părinţi şi profesionişti în domeniul intervenţiei timpurii.

 

Echipa Laboratorului: Conf. univ. dr. Carolina Bodea Hațegan, Lect. Univ. Dr. Carmen Costea-Bărluţiu, Conf. Univ. Dr. Andrea Hathazi

 

Parteneriate, colaborări:

 • instituţii şi servicii educaţionale, de abilitare şi reabilitare: creşe, grădiniţe, şcoli speciale, centre de Intervenţie Timpurie din ţară şi din străinătate;
 • clinici de pediatrie, ginecologie, neonatologie;
 • instituţii de învăţământ superior din ţară şi din străinătate;
 • asociaţii ale părinţilor copiilor cu dizabilităţi.

 

Contact:

 • Carmen Costea-Bărluţiu: carmen.costea [/at\] @ubbcluj.ro
 • Andrea Hathazi: andrea.hathazi [/at\] ubbcluj.ro
 • Carolina Bodea Hațegan: carolina.bodea [/at\] ubbcluj.ro

 

Afilieri relevante:

 • Carmen Costea-Bărluţiu
  • Colegiul Psihologilor din România;
  • European Association of Developmental Psychology;
  • Asociaţia de Terapie Familială „Pro-Familia”
 • Carolina Bodea Hațegan
  • Asociația Specialiștilor în Terapia Tulburărilor de Limbaj din România-ASTTLR
  • Asociaţia Europeană a Logopezilor şi Ortofoniştilor- (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’UE/Standing Liaison Committee of E.U. Speech and Language Therapists and Logopedists- CPLOL )
  • Asociația Internațională a Logopezilor și Foniatrilor-(International Association of Logopedics and Phoniatrics-IALP)

 

Participări la conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice relevante:

 • Costea-Bărluţiu, C. (2016). Programe terapeutice bazate pe ataşament - rol în dezvoltarea rezilienţei la copilul cu dizabilităţi severe, workshop condus la Şcoala de Vară Internaţională „Comunicarea alternativă şi augmentativă în contextul dizabilităţii multiple”, Departamentul de Psihopedagogie Specială, UBB Cluj;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2014). Rolul calității relației cu îngrijitorul primar în dezvoltarea psihomotorie și sănătatea mentală a sugarului și copilului mic, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Paşi prin Incluziune – Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale”, Departamentul de Psihopedagogie Specială, UBB Cluj;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2011). The complex associations between attachment, self evaluation and social and emotional loneliness in young adult women, prezentare orală la 20th Ramiro and Zoran Bujas’ Days, Zagreb;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2006). Mecanisme şi factori ai dezvoltării emoţionale în copilăria timpurie, Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Facultatea de Ştiinţe Socio-umane, Oradea;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2006). Working in a Focusing Way with Severe Chronically Ill Infants in a Clinical Setting, Focusing with Children, 5th International Conference, Cluj-Napoca – membru in comitetul de organizare şi moderator grup;
 • Bodea Hațegan, C. (2015). Noi direcții terminologice în terapia tulburărilor de limbaj și comunicare, Conferința Internațională ”Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția psihoeducațională, 15 Mai, Arad (keynote speaker).
 • Bodea Haţegan, C., Talaş, D., Trifu, R. (2016).Întârzierea în dezvoltarea limbajului-repere în diagnostic şi intervenţie, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale-Abordări terapeutice în contextul recuperării neuro-psiho.motorii la copilul mic, Ediţia a II-a, 16.06.2016, organizatori: Consiliul Judeţean Cluj-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului-Centrul Comunitar Judeţean, ASTTLR, ATU Consulting, Colegiul Psihologilor din România., Colegiul Medicilor din România, Asociaţia Română de Psihoterapie Pozitivă, UBB-FSPAC.
 • Bodea Haţegan, C. (2014). Workshopul „Reabilitarea auditiv-verbală la copiii cu vârste între 0 şi 5 ani (valorificarea resurselor de reabilitare de la Cochlear în diagnostic şi terapie)”, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, în colaborare cu Firma Cochlear, Funcţia: membru comitetul de organizare.

Publicații relevante:

 • Bodea Haţegan, C. (2015). Tulburările de limbaj şi comunicare, în Roşan, A. (coord.). Psihopedagogie specială. Modele de Evaluare şi intervenţie, Editura Polirom, Iaşi p. 212-243.
 • Bodea Hațegan, C. (2016). Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj- Structuri deschise, București: Editura Trei (un capitol dedicat Întârzierii în dezvoltarea limbajului).
 • Bodea Haţegan, C., Prihoi, L., Talaș, D. (2014). Speech Screening and Early Intervention. Case Study Report (Evaluarea vorbirii și intervenția precoce. Studiu de caz), lucrare prezentată și publicată în Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Educaţia Transfrontalieră în Contextul Globalizării (Psihologie şi Psihopedagogie specială – Pedagogie – Metodică), Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Departamentului Pentru Pregătirea Şi Perfecţionarea Personalului Didactic,  Tom XVIII, Editura Universității din Oradea, Oradea p. 16-22, ISSN: 1224-6239.
 • Bodea Haţegan, C., Talaş, D. (2015). Psycho-pedagogical directions for the training and development of lexical-semantic dimensions of language, Procedia of Interdisciplinarity DSCEI 2014, articol in extenso publicat în volumul International Conference: Selected Papers (Oradea: Romania), Section Humanities, AARDVARK Global Publishing,  Utah, USA, p. 66-78, ISBN: 978-1-4276-9640-3.
 • Bodea Haţegan, C., Talaş, D. (2016). Direcții de abordare diagnostică a întârzierii în dezvoltarea limbajului în contextul spasmul hohotului de plâns, volumul Conferinţei Internaţionale- Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția psihoeducațională, Ediţia a V-a, Arad, 27 mai 2016,  Secțiunea a II-a- Tulburările limbajului oral, scris-citit-particularități de abordare în terapie, Editura Școala Vremii, ISSN-2501-6717.
 • Bodea Haţegan, C., Talaş, D., Pop, F.D. (2014). Spatial concepts related to expressive language in preschool children, STUDIA UNIVERSITATIS Babeş-Bolyai Series “Psychologia-Paedagogia", 59 (LIX) 2/2014, p. 13-24.
 • Bodea Haţegan, C.; Gâlgău, A. (2011). Perspectives on the prevention of learning difficulties related to language structure, STUDIA UNIVERSITATIS Babeş-Bolyai Series "Psychologia-Paedagogia", Cluj-Napoca, 2/2011, 56 (LVI), p.55-65.
 • Bodea Haţegan, C.; Talaş, D. (2014).  Communication Matrix – An Assessment Tool Used in a Case of Autism Spectrum Disorders,   The International Conference PSYCHOLOGY AND THE REALITIES OF THE CONTEMPORARY WORLD – 4th EDITION – PSIWORLD 2013, Elsevier-Procedia – Social and Behavioral Sciences, Editor: Mihaela Chraif, Cristian Vasile and Mihai Anitei, 127 (2014), p. 169-173, doi: 10.1016/j.sbspro.2014.03.234.
 • Bodea Haţegan, C.; Talaş, D. (2014). Issues in Bilingualism in the Context of Autism Spectrum Disorders. Case Study Report, Romanian Journal Of Experimental Applied Psychology, Volume 5, Issue 3, p. 8-20.
 • Costea-Bărluţiu, C. (2007).  Mecanismele şi factorii dezvoltării emoţionale a copilului, în Chipea, F., Cioara, I., Hatos, A., Marian, M., Sas, C. (coord.). Cultura, dezvoltare, identitate. Perspective actuale, Expert: Bucureşti;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2007). Generarea şi reglarea emoţiilor în prima perioadă a vieţii, în Educația XXI, anul IV, nr.1;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2009). Perspective asupra achiziţiei şi dezvoltării limbajului copilului în primii ani de viaţă, în Anca, M. (coord şi ed.). Tendinţe psihopedagogice moderne în stimularea abilităţilor de comunicare, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2010). Psychosocial Factors and Conditions Associated with the Non-organic Failure to Thrive in Infants and Young Children, în Studia Universitatis Babes-Bolyai, Psychologia-Paedagogia LV(1), p. 3-19;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2010). Tulburări clinice, factori socio-emoţionali şi relaţionali implicaţi în retardul de limbaj la sugarul şi copilul mic cu tulburări de nutriţie, în Anca, M. (coord. şi ed.). Studii de psihopedagogie specială. Psihopedagogia specială între practică şi cercetare, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2011). Ataşamentul şi starea de bine psihologică la vârsta adultă: asocierea cu stima de sine şi singurătatea, în Milcu, M., Brate, A. (coord.), Cercetări aplicative în educație, sănătate și științele sociale, ed. Universitară, București, volumul conferinței Cercetarea modernă în psihologie: direcții și persperctive, Sibiu, 3-5 iunie 2011;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2011). Psychomotor development, social-emotional functioning, quality of the relationship with the caregiver and mental health in early childhood, în Studia Universitatis Babes-Bolyai, Psychologia-Paedagogia, 1, p. 65-76;
 • Costea-Bărluțiu, C. (2011). Screening și evaluare a nivelului de dezoltare a limbajului și comunicării în copilăria timpurie, în Anca, M. (coord. și ed.). Evaluarea și intervenția psihopedagogică. Perspective integrative, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca;
 • Costea-Bărluțiu, C. (2011). The relationship between mother-child interaction, maternal attachment and positive/ negative affect, în 15th European Conference on Developmental Psychology, 23-27 august, Bergen, Norway, Medimond International Proceedings, Bologna;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2012). Evaluarea și stimularea interacțiunii diadice timpurii dintre copil și adult în condițiile deficienței multiple, în Hathazi, A. (coord.). Comunicarea în contextul deficienței multiple, vol I, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca;
 • Costea-Bărluțiu, C. (2013). Modalităţi de evaluare a dezvoltării sugarului și copilului mic: implicații pentru identificarea riscului și intervenția în copilăria timpurie, Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale, Departamentul de Psihopedagogie Speciala - ISBN 978-973-0-15757- 4- volum online, Editor: Adrian Rosan (coord), P. 1-10
 • Costea-Bărluțiu, C. (2015) Elemente de consiliere psihologică și psihoterapie a persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora, în Roșan, A. (coord.) Psihopedagogie specială. Modele de evaluare și intervenție. Iași. Editura Polirom, p. 525-562
 • Costea-Bărluţiu, C. (2015). Configuraţia sistemului familial în funcţie de distanţele emoţionale dintre membrii familiei înainte şi după naşterea unui copil: rolul stilului de ataşament, în  Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol 28, Ed. Limes&Argonaut, Cluj-Napoca, p. 257-286;
 • Costea-Bărluțiu, C. (2015). Evaluarea și intervenția timpurie în cazul copiilor la risc și cu dizabilități în perioada copilăriei mici, în Roșan, A. (coord.) Psihopedagogie specială. Modele de evaluare și intervenție. Iași. Editura Polirom, p.411-456
 • Costea-Bărluţiu, C. (2016). Modelarea structurală a relaţiei complexe dintre calitatea interacţiunii mamă-copil, dimensiuni ale ataşamentului copilului și dezvoltarea socială în copilăria timpurie, în Costea-Bărluţiu, C. (coord. şi ed.). Abordare psiho-socială a dizabilităţii. Modele de evaluare şi intervenţie, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca;
 • Costea-Bărluţiu, C., Bălaş-Baconschi, C., Hathazi, A. (2014). A preliminary investigation of a parental stress measure for parents of children with autism spectrum disorders and down syndrome, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series "Psychologia-Paedagogia”, 2, p.25-41;
 • Hathazi, A. (2009). Abordări noi în terapia tulburărilor de comportament bazate pe teoria ataşamentului, în Transparenţă şi Comunicare în educaţia şi integrarea socio- profesională a persoanelor cu deficienţe de vedere, Editura Risoprint, Cluj-Napoca.
 • Hathazi, A. (2010). Developing and Implementing a curriculum for children with deafblindness- multisensory impairment, în  Educaţia 21, 8, pag.145- 151.
 • Hathazi, A. (2011). Milieu Method as a natural approach in the development of communication at children with multiple disabilities, în Anca, M. (ed.). Studii de psihopedagogie specială, Psihopedagogia specială între practică şi cercetare, vol. IV, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 • Hathazi, A. (2012) (coord.). Comunicarea în contextul deficienţei multiple, colecţia Educarea persoanelor cu dizabilităţi multiple, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 335 pg.
 • Moldovan, C. (2001). Theory of Mind" la copiii cu deficienţe vizuale severe congenitale, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, Şcoala Specială Centru de Resurse, Cluj-Napoca, publicat în volumul simpozionului;


Cursuri, formări relevante:

 • Carolina Bodea Haţegan
  • Cursul „Let me be one of you!”, 12-21 Iulie, 2013, Varna, desfăşurat în cadrul proiectului Youth in Action cu acelaşi nume, curs focalizat pe dezvoltarea de competenţe pentru specialiştii în terapia limbajului cu privire la domeniul intervenţiei timpurii, curs finalizat prin obţinerea unui certificat.
 • Carmen Costea-Bărluţiu
  • 2016: „Core Sensitivities”, 18-21 mai, seminar susţinut de Kent Hoffman, Centrul pentru Ataşament Acord, Cluj-Napoca;
  • 2012: participare workshop „Ataşamentul în psihoterapie”, susţinut de Prof.Univ. Dr. Horst Kachele şi Prof. Univ. Dr. Vasile Dem. Zamfirescu, Bucureşti;
  • 2010: participant work-shop „Particularităţi ale participării copiilor la terapia de familie. Potenţialul terapeutic al dialogului şi al simbolurilor neverbale”, susţinut de Školka Enikő şi Orbán Mária, Cluj-Napoca;
  • 2006: “Jocul ca instrument de intervenţie în psihoterapia copilului din perspectiva abordării centrate pe client”, Asociaţia Română de Psihoterapie Centrată pe Persoană;
  • 2004-2006: Psihoterapia centrată pe persoană, de orientare Focusing (copii), Focus Instituut Schardam (Olanda), Focusing Institut New York (SUA), Schweizerische Gesselschaft für Gesprächstherapie und Personzentrierte Beratung


Traduceri și adaptări de instrumente:

 • Bodea Haţegan, C.; Talaş, D. (2014). Traducere şi adaptare în limba română a scalei Auditory Developmental Scale:0-6 Years (Scala de Dezvoltare Auditivă, de la 0-6 ani), http://www.auditoryverbaltraining.com/Aud%20Dvlpmtl%20Scale%20Romanian%20version%20SCALA%20DE%20DEZVOLTARE%20AUDITIV.pdf.
 • Bodea Haţegan, C.; Talaş, D. (2014). Scala Communication Matrix, pentru părinţi https://www.communicationmatrix.org/Content/Translations/COMMUNICATION_MATRIX_Parents_RO.pdf, Portlad/Oregon.
 • Bodea Haţegan, C.; Talaş, D. (2013). Scala Communication Matrix, pentru terapeuţi, https://www.communicationmatrix.org/Content/Translations/COMMUNICATION%20MATRIX_RO.pdf, Portlad/Oregon.
 • Anca, M.; Bodea Haţegan, C. (2012)(coord. echipa de traducere). Scala Integrată de dezvoltare, Cochlear AG Press, CH-4052 Basel, Switzerland.

 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker