pps_learnID.jpgpps_SMART.jpgpps_book.jpgpps_CATA.jpg2022_admitere_03.jpg2022_admitere_04.jpg2022_admitere_06.jpg

Ce înseamnă să fii psihopedagog?

Înseamnă să poţi ajuta eficient copii şi tineri cu dizabilităţi prin programe de predare-învăţare şi corectiv-compensatorii, precum şi familiile acestor copii prin consiliere şi asistenţă psihopedagogică.

Specializare de tradiţie a şcolii universitare clujene, Psihopedagogia Specială este un domeniu interdisciplinar care pregăteşte specialişti în domeniul intervențiilor psihopedagogice și pentru educarea şi recuperarea persoanelor cu dizabilităţi.

 

Durata şi activităţi

Pe parcursul celor 3 ani de studiu (6 semestre) veţi descoperi domeniile psihopedagogogiei şi ştiinţelor educaţiei cu aplicaţii în psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi cognitive, neuromotorii, senzoriale, tulburări de limbaj, tulburări comportamentale.

Prin stagiile de practică desfăşurate în instituţii de învăţământ (grădiniţe, şcoli, cabinete şcolare şi interşcolare), clinici, ONG-uri, aveţi ocazia să vă completaţi pregătirea teoretică şi să dobândiţi competenţe procedurale.

Pregătirea dvs. va fi asigurată de un colectiv de cadre didactice, specializate în domeniul psihopedagogiei speciale, cu o vastă experienţă naţională şi internaţională.

 

Drept de liberă practică în Psihopedagogie Specială

Absolvenţii Specializării Psihopedagogie Specială, pe baza legislaţiei în vigoare, pot să obţină drept de liberă practică de la Colegiul Psihologilor din România în domeniul Psihopedagogiei Speciale.

 

Rezultatele învăţării asigurate prin programul de studii

(extras din suplimentul de diplomă)

Competenţe profesionale

 • Evaluarea complexă (psiho-socio-pedagogică) a copiilor, tinerilor şi adulţilor cu CES

 • Intervenţia psihopedagogică specifică (compensare – recuperare – terapie) pentru persoanele cu CES

 • Proiectarea unor programe educaţionale adaptate pentru diverse niveluri şi grupuri ţintă

 • Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri educaţionale (copii / elevi, familii, profesori, angajaţi etc.)

 • Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră

 • Facilitarea incluziunii şcolare, profesionale şi sociale a persoanelor cu CES

 • Utilizarea şi adaptarea tehnologiilor de acces pe baza principiilor designului universal în programele de învăţare şi reabilitare pentru copiii de vârstă antepreşcolară şi şcolară, al elevului, studentului şi adultului cu nevoi speciale

 • Proiectarea şi realizarea de activiăţi de învăţare itinerantă, individualizată şi de consiliere psihopedagogică care să permită performanţa în toate ariile de conţinut, facilitând integrarea într-o varietate de medii şi contexte a copiilor de vârstă antepreşcolară şi şcolară, al elevului, studentului şi adultului cu nevoi speciale. Consiliere psihopedagogică pentru familii având membru persoane cu nevoi speciale

 

Competenţe transversale

 • Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională fundamentate pe opţiuni valorice explicite în relaţie cu drepturile şi demnitatea persoanelor cu deficienţă/handicap

 • Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei

 • Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea formării şi dezvoltării profesionale continue

 • Utilizarea platformelor de e-learning, a învăţării de tip blended learning şi a bazelor de date internaţionale pentru dezvoltarea personală şi profesională.

 

Absolvenţii specializării Psihopedagogie specială, ca psihopedagogi, logopezi, consilieri şcolari au un larg evantai de posibilităţi pentru a fi încadraţi în:

 • instituţii vizând evaluarea funcţională, recuperarea, reabilitarea şi educaţia persoanelor cu dizabilităţi în sistemul de învăţământ românesc, respectiv în şcoli speciale, centre de resurse şi şcoli inclusive,

 • centre logopedice interşcolare, cabinete logopedice din sistemul de învăţământ şi sistemul sanitar,

 • instituţii aparţinând Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Egalităţii de şanse, Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap, Ministerului Sănătăţii şi Familiei, organizaţiilor nonguvernamentale privind persoanele cu dizabilităţi, precum şi în instituţii private (cabinete de recuperare, grădiniţe, şcoli etc),

 • cabinete private cu drept de liberă practică în psihopedagogie specială.

 

pliant admitere nivel licenta 2022


 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker