psihoped.jpg3_decembrie_03.jpgZIPD_03.jpgcnfp.jpgcata.jpgla_multi_ani_romania.jpgfii_si_tu_psihoped.jpgpost_consiliere.jpg

Admitere Nivel Licență - Sesiunea SEPTEMBRIE 2017

 

Domeniul

 

Specializarea / linia de studiu

Localitate

Zi buget

Zi taxă

IDD*

Științe ale Educației

Psihopedagogie Speciala LR

Cluj-Napoca

- 20 32
* Începând cu anul universitar 2014/2015, studenții anului 1 înmatriculați la formele de ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ (ID) şi cu FRECVENŢĂ REDUSĂ (IFR) vor beneficia în cuantumul taxei de şcolarizare, de o tabletă CADOU*.
** în anumiţi termini şi condiţii prevăzuţi în Contractul de Şcolarizare.
 

 

Burse pentru învățământul la distanță în Universitatea Babeş-Bolyai

Studenții care optează pentru învățământul la distanță (ID) sau cu frecvență redusă (IFR) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) vor putea primi, începând cu anul universitar 2017-2018, burse care vor ajunge până la 25% din valoarea taxei de şcolarizare.

http://ziuadecj.realitatea.net/educatie/burse-pentru-invatamantul-la-distanta-in-universitatea-babes-bolyai--161440.html

 


 

Acte necesare pentru confirmarea locului, nivel licenţă

 • Diploma de bacalaureat + foaia matricola din liceu sau diploma echivalentă cu aceasta ( în original în cazul celor admişi pe locurile bugetate, în copie legalizată în cazul celor admişi pe locurile cu taxă)
 • Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate
 • Adeverinţă  medicală tip (în original), din care să rezulte că nu suferă de boli cronice cu risc pentru colectivitate,
 • Două fotografii tip buletin (carte) de identitate color,
 • Adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare),
 • Diploma obţinută la Olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale (în original).
 • Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta (în copie legalizată), pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu universitar, care doresc să urmeze o a doua specializare
 • Chitanţa primită la achitarea primei rate de şcolarizare pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă
 • Dosar plic


Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să încheie un contract de şcolarizare cu facultatea şi să achite prima rată a taxei de şcolarizare (a IV-a parte). Pentru plata integrală a taxei de şcolarizare în momentul confirmării se acordă o reducere de 10%.

 

 


 

Admitere Nivel Masterat - Sesiunea SEPTEMBRIE 2017

 

Domeniul

 

Specializarea / linia de studiu

Localitate

Zi buget

Zi taxa

non-UE

Științe ale Educației

Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile inclusive

Cluj-Napoca

- 13 -

 

Domeniul

 

Specializarea / linia de studiu

Localitate

Zi buget

Zi taxa

non-UE

Științe ale Educației

Terapia Limbajului și Audiologie Educațională

Cluj-Napoca

10 12 -

 

Acte necesare pentru inscriere, nivel masterat

 • Diploma de bacalaureat (original sau copie legalizata)
 • Diploma de licenta sau echivalentul ei (original sau copie legalizata la notariat), împreuna cu Suplimentul de diploma sau Foaia matricola.
 • Absolventii promotiei 2017 care înca nu au primit diploma de licenta, vor prezenta adeverinta de licenta
 • Certificat de nastere (copie legalizata)
 • Certificat de competenta lingvistica într-o limba de circulatie internationala în original sau copie legalizata. Certificatul de competenta lingvistica trebuie sa fie eliberat de institutii autorizate (Centre culturale straine, Centre lingvistice/Departamente de specialitate din Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, universitati acreditate)
 • Doua fotografii marimea ¾ (cu numele candidatului scris pe verso)
 • Copie Buletin de Identitate
 • Fisa de înscriere, fisa care se proceseaza la înscriere
 • Chitantele ce atesta plata taxei de procesare si a taxei de admitere (aceste taxe care se vor plati pe loc în momentul înscrierii). Taxa de procesare dosar; taxa de inscriere. Taxele se achita pentru fiecare specializare (în cazul în care candidatul se înscrie la mai multe programe de master)
 • Adeverinta medicala
 • Un dosar plic.

Candidatii care obtin un loc bugetat, vor depune la dosar obligatoriu diploma de licenta sau adeverinta de absolvire in original, precum şi diploma de bacalaureat in original.

NOTA: Candidatii care nu sunt licentiati in UBB, au nevoie la inscriere de: copii simple ale actelor de studii, adeverinta de licenta, respectiv diploma de licenta + Suplimentul de diploma sau Foaie matricola.

 


Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker