2022_admitere_03.jpgpps_learnID.jpg2022_admitere_04.jpg2022_admitere_06.jpgpps_book.jpgpps_CATA.jpgpps_SMART.jpg

Înscrieri ”SMART Student for Future!”

SMART Student for Future! - Program complex de practică pentru studenţii de la Facultatea de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Ştiinţele Educaţiei

FOARTE IMPORTANT: Se pot înscrie doar studenții/masteranzii care au în planul de învățământ disciplină de practică în semestrul al doilea al anului universitar 2020/2021.

DACĂ SUNTEȚI:

 • Student la Facultatea de Istorie și Filosofie, Facultatea de Litere sau Facultatea de Psihologie și Științele Educației la licență sau masterat și aveți disciplina Practică de specialitate în contractul de studii pe anul în curs;
 • Nu ați făcut și nu faceți parte din grupul țintă al unui alt proiect similar cofinanțat din FSE prin POCU 2014 – 2020, Axa prioritară 6, OS 6.13;
 • Nu ați beneficiat de sprijin acordat în cadrul altor proiecte finanțate din fonduri europene, care să fi vizat stagii de practică;
 • Aveți domiciliu sau reședința într-una din zonele Nord-Vest, Vest, Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est sau Centru ale țării.

 

PUTEȚI BENEFICIA DE:

 • facilitarea inserției pe piața muncii prin dobândirea de competențe practice relevante, prin participarea la un program complex de educație și formare profesională în domenii de specializare inteligentă și sectoare economice cu potential competitive;
 • posibilitatea de a face stagiul de practică la operatori economici în domenii de specializare inteligentă și potențial competitive;
 • posibilitatea de a face parte din clusterele SMART; 
 • un kit al studentului: rucsac, e-reader kindle, căști, stick USB, tricou personalizat, hanorac, caiet mecanic, textmarker;
 • unul dintre cele 210 premii de câte 600 de lei fiecare

 

TREBUIE DOAR SĂ TRIMITEȚI URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • Cerere de înscriere în proiect;
 • Formular de înscriere în grupul țintă;
 • Copie după CI;
 • CV în format Europass;
 • Documente justificative/ declarații pe proprie răspundere de încadrare în una sau mai multe categorii prioritare;
 • Declarație privind acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Declarație privind evitarea dublei finanțări – că nu aţi mai făcut parte din proiecte similare.

 

Descarcă:

 

TREBUIE DOAR SĂ TRIMITEȚI DOCUMENTELE la adresa smart.granturi[at]ubbcluj.ro, între 24 februarie și 7 martie 2021, precizând în subiectul mailului facultatea la care sunteți înmatriculați. Tot aici puteţi adresa întrebări sau solicita informații suplimentare.

Astfel, veți deveni parte a proiectului SMART Student for Future! Program complex de practică pentru studenții de la Facultatea de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației, în vederea inserției pe piața muncii. Grăbiți-vă, fiindcă locurile sunt limitate – 50 pentru fiecare facultate– și accesul se face pe baza principiului PRIMUL VENITPRIMUL SERVIT, cu prioritate pentru studenții din mediul rural, studenții netradiționali, studenții de etnie romă și studenții CES!

 

Obiectivul general al proiectului este să contribuie la facilitarea inserției studenților de la facultățile de Istorie și Filosofie, Litere și Psihologie și Științele Educației pe piața muncii, ca urmare a dobândirii de competențe practice relevante, prin participarea la un program complex de educație și formare profesională în domenii de specializare inteligentă și sectoare economice cu potential competitiv. Află mai multe din metodologia de selecție a grupului țintă.

 

Activități

descarcă prezentare

În cadrul proiectului ”SMART Student for Future! Program complex de practică pentru studenții de la Facultatea de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației, în vederea inserției pe piața muncii”, contract POCU/626/6/13/130584, studenții din grupul țintă vor participa la
următoarele activități:

 • A3. Formarea de competențe în domeniul antreprenorial și transversale:
 • A3.1. Dezvoltare persoanală, inclusiv consiliere și mentorat
 • A3.2. Formare de competențe în domeniul antreprenorial și TIC, cu accent pe sectoarele cu potențial competitiv
 • A3.3. Pilotarea unor clustere interdisciplinare de practică SMART
 • A4. Efectuarea stagiilor de practică

Orarul activităților va fi comunicat studenților din grupul țintă după încheierea procesului de selecție și va ține cont de orarul activităților didactice din semestrul al II-lea de la fiecare facultate implicată în proiect.

 

Calendar

descarcă calendar

 • Postarea anuțurilor: 22-24 februarie 2021
 • Conferința de prezentare a proiectului SMART Student for Future!: 24 februarie 2021
 • Perioada înscriere: 24 februarie – 7 martie 2021
 • Selecția studenților: 8 – 10 martie 2021
 • Comunicarea rezultatelor provizorii: 10 martie 2021
 • Contestații: 11-12 martie 2021
 • Comunicarea rezultatelor finale: 15 martie 2021
 • Asumarea prin semnătură a contractelor de către studenții admiși: 15-20 martie 2021

 

 

 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker