cata.jpg2017_admitereMCA_locuri.gifpost_consiliere.jpgcustom_pps.jpgfii_si_tu_psihoped.jpg2017_admitereMCA_simplu.jpgpsihoped.jpg2017_admitereTLA_locuri.gif2017_admitereTLA_simplu.jpg2017_admitere_locuri.jpg2017_admitere_id.gif2017_admitere_simplu.jpgcnfp.jpg

Erasmus+ BaGMIVI – Bridging the Gap between Museums and Individuals with Visual Impairments

 

www.bagmivi.eu

Departamentul de Psihopedagogie Specială din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj – Napoca este unul din membrii consorțiului din cadrul proiectului Erasmus+ coordonat de Universitatea din Tesalia, Volos, Grecia, proiect care vizează dezvoltarea și asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilitate vizuală la viața culturală, viața comunității, viața socială, alături și împreună cu persoanele fără dizabilitate.

Programul Erasmus+ reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea personală, profesională și academică, atât prin împărtășirea experiențelor internaționale, transfer de invovații și bune practici, cît și prin elaborarea unor metodologii și conținuturi din perspective educaționale și culturale diferite.

Proiectul BaGMIVI se desfășoară pe o perioadă de trei ani, îmtre 2014-2017, iar consorțiul este alcătuit din următorii membrii: Universitatea din Tesalia, Volos, Grecia  (coordonator), Universitatea din Sofia KLIMENT OHRIDSKI din Sofia, Bulgaria, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj –Napoca, România, Universitatea Eotvos Lorand din Budapesta, Ungaria, alături de partenerii din cadrul fiecărei țări pentru a putea crea o rețea de suport și dezvoltare privind implementarea proiectului, parteneri reprezentați de muzee și galerii de artă, dar și de Asociațiile pentru Nevăzători și Școlile de profil din cadrul fiecărei țări. Muzeele participante sunt Nicholas and Dolly Goulandris Foundation Museum of Cycladic Arts (Grecia), City Gallery Szekesfehervar (Ungaria), Muzeul Etnografic al Transilvaniei (Romania) și Galeria de artă Rakursi (Bulgaria).Astfel, relațiile dintre universitățile partnere și expertiza acestora este întărită prin parteneriatele cu muzeele și galeriile de artă care oferă servicii accesibilizate pentru vizitatori, precum și asociațiile care reprezintă beneficiarii direcți, fiind implicate Asociația pentru Educarea copiilor cu dizabilitate vizuală (Bulgaria), Asociația Nevăzătorilor din România (filiala Cluj), școli speciale pentru elevi cu dizabilități vizuale (Grecia, Ungaria, Bulgaria, România).

Reușita proiectului în ceea ce privește diseminarea rezultatelor este asigurată de ICEVI- Europe (International Council for Education and Rehabilitation of people with Visual Impairment, Europe) dar și de EBU (European Blind Union), dar și DB- Data Bank ca și realizator al platformei de interacțiune, suport și bază de date.

Scopul principal al poriectului este de a facilita accesul la cultură și de a crește calitatea vieții prin încurajarea participării la viața culturală și socială, dar și de a asigura dreptul persoanelor cu dizabilitate vizuală la viața comunității.

Obiectivele vizate prin implementarea proiectului sunt:

 • Conștientizarea din partea muzeelor a barierelor care pot exista și care împiedică vizitatorii cu dizabilități vizuale la o participare activă, spontană și funcțională, dar și dobândirea cunoștințelor, tehnicilor și a implicațiilor dizabilității vizuale privind accesul la informație și mediu.
 • Crearea oportunităților de învățare, culturale și sociale pentru persoanele cu dizabilități vizuale și formarea abilităților de self- advocacy privind drepturile ca și vizitatori de muzee și cerințele și standardele unui muzeu incluziv.
 • Promovarea colaborării dintre muzee, asociații și școli pentru persoane cu dizabilități vizuale.
 • Diseminarea exemplelor de bune practici și elaborarea unei metodologii privind crearea muzeelor accesibile și  incluzive.

Activitățile și produsele intelectuale prevăzute în cadrul proiectului sunt:

 1. Realizarea unui studiu de nevoi, prin care se dorește descrierea situației curente și a perspectivei la nivel de acces și incluziune a persoanelor cu dizabilități vizuale conform legislației europene existente, dar și a metodologiilor de implementare și a serviciilor de suport în cadrul fiecărei țări participante. În acest scop, se propune realizarea unei sinteze bibliografice privind literatura de specialitate existentă care abordează această problematică, analiza legislației, identificarea proiectelor și a exemplelor de bune practici, explorarea experiențelor persoanelor cu dizabilități vizuale, a profesorilor din cadrul școlilor pentru elevi cu dizabilități vizuale, a personalului din cadrul muzeelor privind organizarea și desfășurarea vizitelor, a identificării cerințelor și standardelor care  determină un muzeu ca fiind incluziv, atractiv și chiar un mediu prietenos prin serviciile pe care le oferă și interacțiunile realizate.
 2. Dezvoltarea unui suport de curs utilizat în cursul de formare privind personalul muzeului, suport de curs bazat pe rezultatele studiului de analiză de nevoi. Temele abordate în suportul de curs sunt: implicații ale dizabilității vizuale și bariere la niveld de acces și incluziune; strategiile de explorare tactil-kinestezică și hărțile conceptuale; programe ale muzeelor accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități vizuale; principiile design-ului universal.
 3. Dezvoltarea programelor diferențiate și accesibile ale muzeelor. Fiecare muzeu sau galerie de artă va propune, în primul rând, programe educaționale pentru a încuraja vizitele și participarea activă și spontană a persoaneleor cu dizabilități vizuale la expozițiile permanente și  colecțiile de artă. Aceste programe vor fi accesate în cadrul viziteleor organizate, în urma cărora, prin etapa de fed-back, se vor putea lua decizii pe baza informațiilor ofertite chiar de către persoanele cu dizabilități vizuale care au participat la aceste vizite.
 4. Rezultatele proiectului vor fi diseminate în cadrul unor conferințe naționale și internaționale.

Conf. univ. dr. Andrea Hathazi
Coordonator România- proiect BaGMIVI


 

 

 

 

Proiect cooperare ştiinţifică bilaterală România - Belgia

 

Proiect finanţat în cadrul acordului de colaborare ştiinţifică şi tehnologică dintre Academia Română şi Valonia Bruxelles International (WBI)- Fondul Naţional de Cercetare Ştiinţifică

Titlul proiectulului: Efectele transparenţei codului ortografic şi ale capacității de procesare fonologică asupra învățării limbajului scris: o comparație între vorbitorii de limbă română şi franceză

Titlul în limba franceză:  Effets de la transparence de code ortographique et des capacites de traitement phonologique sur l’ apprentissage du langage ecrit: une comparaison entre locuteurs roumains et francophones

 

Descriere

Proiectul urmăreşte compararea ritmului de achiziţia a citirii în limba română (o limbă cu consecvenţă ridicată fonem- grafem) cu ritmul procesului tipic de achiziţie pentru limba franceză (limbă cu ortografie opacă).

De asemenea, proiectul vizează şi urmărirea măsurii în care tulburările de învăţare din sfera citirii în limba română sunt determinate, ca şi în franceză sau în alte limbi de dificultăţi de procesare fonologică manifestate prin performanţe slabe la sarcinile de conștiință fonologică,  de memorie verbală de scurtă durată şi de numire rapidă.

Proiectul are implicaţii teoretice şi practice imediate. Aportul teoretic este dat de investigarea rolului factorilor fonologici în tulburările de învăţare a citii. Dintre implicaţiile practice, menţionăm implementarea unui protocol de evaluare a dislexiei şi adaptarea unor probe de evaluare a abilităţilor fonologice la elevii români.

 

Echipa de proiect pentru partea română

Coordonator: Conf. Univ. Dr. Adrian Roşan
Membri: Conf. Univ. Dr. Andrea Hathazi, Conf. Univ. Dr. Carolina Bodea Haţegan, Lect. Univ. Dr. Cristina Bălaş-Baconschi, Lect. Univ. Dr. Carmen David

Echipa de proiect pentru partea belgiană

Coordonator: Prof. Univ. Dr. Martine Poncelet, Facultatea de Psihologie, Logopedie şi Ştiinţe ale Educaţiei - Universitatea Liege, Belgia
Membri: Cercet. Drd. Cristina Anca Barbu, Asist. Drd. Sophie Gillet

Durata: perioada 2016 - 2017


 

 

 

 

EIN - Educaţie incluzivă pentru nevăzători

Proiectul a fost coordonat de către Fundația Cartea Călătoare în parteneriat și cu Departamentul de Psihopedagogie Specială.

Prin proiectul "Educaţie inclusivă pentru nevăzători"  Fundaţia Cartea Călătoare (FCC) doreşte să înfiinţeze un centru puternic şi profesionist care să furnizeze servicii de accesibilizare a informaţiei tuturor nevăzătorilor care urmează o formă de învăţământ  sau  celor care au nevoie de perfecţionare continuă la locul de muncă.

Dorim să sprijinim nu doar studenţii nevăzători, ci să ajutăm şi elevii din şcolile speciale pentru deficienţi de vedere pentru a creşte şansele acestora de urmare a studiilor universitare.
Centrul, care  funcţionează în cadrul unei reţele formate din asociaţii de profil, licee pentru deficienţi de vedere şi universităţi, oferă servicii de accesibilizare care să se potrivească cu materia studiată sau cu domeniul în care lucrează solicitantul.

Grupul ţintă este format din: elevii şi studenţii din cele 5 universităţi partenere, 5 şcoli pentru deficienţi de vedere, şcolile private, precum şi nevăzătorii angajaţi în câmpul muncii, aproximativ 1000 persoane.

Rezultate:

Până în prezent au fost accesibilizate în format Braille şi Daisy text un număr de 74 de manuale, 230 cărţi de specialitate şi cursuri universitare, pentru 400 de elevi, 67 de studenţi şi 18 profesori cu deficiente de vedere, angajati in muncă care au folosit manualele accesibilizate în activitatea profesională de predare.

Solicitant: Fundaţia Cartea Călătoare

Parteneri:

 • Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea Bucureşti, Universitatea de Vest Timişoara şi Universitatea din Oradea
 • Centrul Şcolar nr. 1 - Regina Elisabeta, Liceul pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca, Liceul pentru Deficienţi de Vedere Buzău, Liceul Moldova din Târgu Frumos, Liceul pentru Deficienţi de Vedere Sfânta Maria din Arad

Finanţator: Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014

Buget: 137.413 euro.

Asist. cercet. dr. Marian Pădure
Coordonator Centru Local EIN

 

 

 

CASN -  Cursuri accesibile pentru studenții nevăzători

Proiectul a fost coordonat de Fundația Cartea Călătoare în parteneriat cu Departamentul de Psihopedagogie Specială

Obiectivele specifice proiectului au fost:

O1. Crearea a 6 centre de accesibilizare a informaţiilor în cadrul FCC şi în 5 universităţi care să producă cursuri şi cărţi accesibile pentru studenţii cu deficienţe de vedere.

O2. Achiziţionarea de echipamente şi softuri asistive pentru a ajuta 20 de studennti cu deficienţe de vedere.

O3. Acordarea de instruire în utilizare IT&C, asistenţă tehnică şi servicii de accesibilizare tuturor studenţilor cu deficienţe de vedere din cele 5 universităţi.

O4. Crearea unei biblioteci online care să cuprindă toate cursurile accesibilizate pentru studenţi.

Grupul ţintă a fost format din 50 de studenţi cu deficienţe de vedere care urmează cursurile celor 5 universităţi implicate în proiect.

simboluri CASN - nevazator, imprimat Braille, imprimat marit, format audio si DaisyActivităţile principale ale proiectului au constat în:

A1. Dotarea a 7 centre de accesibilizare cu câte o multi-funcţională A3 capabilă să scaneze şi să imprime cu caractere mari, computer si softuri asistive care să convertească imaginile cursurilor scanate în format electronic.

A2 Dotarea centrelor de accesibilizare din Cluj şi de la sediul FCC cu câte o imprimantă Braille.

A3 Acordarea de servicii de accesibilizare a cursurilor prin una din formele:

1. Format electronic, fişiere Word sau Daisy text;

2. Imprimare cu caractere mărite;

3. Imprimare în Braille.

A4.  Acordarea de ajutor financiar studenţilor pentru achiziţionarea de echipamente asistive.

A5. Crearea bibliotecii online www.carteacalatoare.ro care va conţine cursuri accesibilizate în format Daisy text.

harta centrelor CASNLocul de desfăşurare a proiectului:

 • Sediul FCC -Focşani Vrancea;
 • Universitatea Babeş Bolyai din Cluj;
 • Universitatea din Bucureşti;
 • Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
 • Universitatea din Oradea;
 • Universitatea de Vest din Timişoara.

(b) rezultatele proiectului

- S-au înfiinţat la sediul FCC şi în sediile celor 5 universităţi partenere 7 centre de accesibilizare a cursurilor pentru studenţi.

- 50 de studenţi nevăzători au putut beneficia de serviciile noastre de accesibilizare a cursurilor;
În funcţie de gravitatea deficienţei şi marimea venitului familial,  17 studenţi au primit o sumă nerambursabilă şi una rambursabilă cu dobândă 0, pentru achiziţionarea de echipamente asistive care să-i ajute în procesul de instruire.

- S-a creat biblioteca online CarteaCalatoare care va furniza gratuit cursuri gata accesibilizate pentru studenţii nevăzători din toate universităţile din România.

- Proiectul rămâne deschis cu aceleaşi facilităţi şi servicii pentru viitorii studenţi nevăzători din cele 5 universităţi partenere.

(c) rolul organizaţiei şi gradul de implicare in proiect:

Fundaţia Cartea Călătoare a implementat acest proiect împreună cu:

 • Universitatea Babeş Bolyai din Cluj;
 • Universitatea din Bucureşti;
 • Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
 • Universitatea Oradea;
 • Universitatea de Vest din Timişoara;

(d) Costul proiectului 241 000 lei.

(e) Finantatorii proiectului:

 • Fundaţia Orange România a contribuit cu suma de 204 000 lei;
 • FCC a contribuit cu suma de 37 000 lei.

Imagini de la eveniment sunt disponibile pe facebook la adresa: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.524169930982652.1073741827.216450921754556&type=1

Asist. cercet. dr. Marian Pădure
Coordonator rețea CASN

 

 

 

Developing Socio-Emotional Abilities of Children with ASD through Human-Animal Interaction

 

Several studies on the therapy methods aiming at decreasing the social deficits of children with Autistic Spectrum Disorders (ASD) have recently emphasized the necessity of performing this type of interventions in close-to-real life situations with naturally occuring stimuli. Companion animals (dogs) not only provide this type of multisensory, natural stimulation, but the ASD children can better interact with animals than humans.

In this project, we aim to investigate whether the presence of a therapy animal positively affects not only the ASD children (Study 1), but also their relationship with the therapist, since it is known that a proper therapeutic relationship is a major determinant of the success of the therapeutic intervention (Study 2). These two studies will allow us to investigate the physiological mechanisms behind the effects of AAT on the psycho-social and emotional abilities of ASD children, by measuring in a non-invasive way two important indicators of the activation of the oxytocin system (salivary cortisol and heart rate).

The long-term objectives of the projects are: (1) to establish a standard procedure of AAT insertion into standard therapeutic methods for ASD children (i.e. Social Story method) and (2) to better understand the physiological mechanisms of the therapeutic effects of human-animal interactions on clinical population. These objectives will stimulate the development of a solid Research Center for the study of the human-animal interactions.

Title of the project: Psycho-social and physiological mechanisms of the effects of human-animal interaction on the socio-emotional abilities of autistic children

Type of the project: PN-II-RU-TE-3-2011-3-0080

Team members:

2013: Alina S. Rusu (director), Vlad Muresan (technical manager), Anamaria Roman (research assistant), Alexandra Gecea (research assistant), Vlad Vancia Pop (research assistant)

2012: Alina S. Rusu (director), Vlad Muresan (technical manager), Anamaria Roman (research assistant), Alexandra Gecea (research assistant), Vlad Vancia Pop (research assistant), Sebastian Pintea (Senior Researcher),  Raluca Igna (Young Researcher), Ioana Ionicioiu (research assistant), Diana Nagy (research assistant).

WWW


 

 

 

Proiecte coordonate de Lector univ. dr. Laura-Elena Runceanu

 

1. ERASMUS Intensive Programme "Social Inclusion and Exclusion in Education" (Agreement number LLP/AT-230/13/07) (2007 - 2008)

2. "Research in Romania" in collaboration with University of Nevada, Reno (USA) (2006-2008)

3. ERASMUS Intensive Programme "Social Inclusion and Exclusion in Education" (Agreement number 2006-2198/001-001; Reference number 29268-IC-1-2005-1-AT-ERASMUS-IPUC-9) (2006 - 2007)

4. Socrates/Grundtvig 2 "It's all in the mind" (Reference number 05-G2-2-CJ-UK)    (2005 - 2006)

5. Youth for Europe (Action 1) "Bien en vie, bien en vue, bien en VIEWS" (Convention number 1.1-BEFR-28-05-R2) (2004 - 2005)

6. "Teacher training of special educators in the Euro-integration process Bulgarian-Romanian perspective", in collaboration with "St. Kliment Ochridski" University Sofia, Bulgaria (2004 - 2005)

7. Youth for Europe (Action 1) "BODY - Belgium Opens the Doors to the Visually Impaired Youth" (Convention number 1.1-BEFR-19-04-R2) (2003 - 2004)

8. "Curriculum development for the education of children with multiple disabilities and visual impairment", financed by Hilton/Perkins Program (USA): http://www.perkins.org/international-programs/regions/partners.html#Romania (2003 - 2008)


 

 

 

 

logo - Network for Tuning Standards and Quality of Education programmes in Speech and Language Therapy across EuropeTITLE - Network for Tuning Standards and Quality of Education programmes in Speech and Language Therapy across Europe

The Special Education Department is member at NetQues

 

NetQues is the acronym for Network for Tuning Standards and Quality of Education programmes in Speech and Language Therapy across Europe.

- NetQues is an exciting partnership of 65 partners representing all 27 EU member states plus partners from Liechtenstein, Norway and the EU-candidate countries of Iceland and Turkey.

- The three-year long project (2010-2013) is funded by ERASMUSENWA Life Long Learning Programme.
PROJECT NUMBER 177075-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUSENWA

Fore more information please click here.


 

 

 

Screeningul adolescenţilor cu trăsături callous unemotional (CU) din centre de reeducare din România - procedură validată ştiinţific

 

Proiect CNCSIS PD 407 / 2010-2012

Director proiect: Lect. univ. dr. Adrian Roşan

Acest proiect işi propune identificarea adolescenţilor cu trăsături CU (callous unemotional) din trei centre de reeducare din România (Buziaş, Târgu Ocna şi Gaesti) cu ajutorul unei baterii de screening adaptată şi etalonată în acest scop, întrunind toate condiţiile elaborarii unui screening - procedură validată ştiinţific al acestora. Bateria de screening va fi constituită din probe consacrate în screeningul adolescenţilor cu CU din SUA. Un element de noutate introdus este includerea unei probe de evaluare a erorilor în identificarea emoţiilor exprimate la nivel facial şi verbal, ceea ce va da prilejul studierii relaţiei dintre erorile în recunoaşterea expresiilor faciale specifice a patru emoţii (bucurie, tristeţe, frica, mânie), nivelul empatiei şi riscul de manifestare a comportamentelor antisociale severe şi stabile la adolescenţii cu CU. Aceasta baterie de screening va constitui un instrument util în identificarea adolescenţilor cu CU şi va constitui punct de plecare în elaborarea programelor de prevenţie a comportamentelor antisociale severe şi stabile.

Mai multe informatii in pagina proiectului.


 

 

 

 

 Implicatiile implantului cohlear asupra dezvoltarii limbajului verbal ca mediator cognitiv - CNCSIS - PNCDI II

 

Selecții din obiectivele proiectului

- Realizarea si indexarea unei baze de date tehnice, de electronica medicala si fizica acustica cu relevanta pentru implantul cohlear;
- Evaluarea eficientei implantului cohlear asupra capacitatii auditive, pe baza metodelor specifice standardizate aplicate pe plan intern si international;
- Investigarea abilitatilor de procesare fonologica a copiilor cu implant cohlear, pe baza audiometriei vocale si a altor probe de limbaj;

Mai multe informatii in pagina proiectului.


 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker