pps_book.jpgpps_learnID.jpg2023_fiisitupsihoped-2.jpgpps_CATA.jpg2023_fiisitupsihoped.jpg

Funcțiile executive și reglarea emoțională – repere ale funcționării în context social

Funcțiile executive și reglarea emoțională – repere ale funcționării în context social PN-III-P1-1.1-TE-2021-0355

Scopul proiectului: Prin intermediul acestui proiect ne propunem să cercetăm asocierea dintre funcțiile executive (FE) și reglarea emoțională (RE) la copiii cu tulburare din spectrul autismului (TSA). În cazul copiilor cu autism, atât funcțiile executive, cât și reglarea emoțională sunt deficitare, de aceea ne-am propus să cercetăm dacă cele două se află într-o relație de asociere și dacă acestea influențează comunicarea lor socială. De asemenea, prin acest proiect ne propunem să dezvoltăm un instrument care măsoară FE și RE, pe care să îl validăm pentru copiii cu TSA. În etapa finală pe baza studiilor realizate vom dezvolta un ghid de bune practici pentru profesori și vom susține o serie de workshop-uri pentru a crește conștientizarea cu privire la importanța funcțiilor executive și reglării emoționale în cazul copiilor cu tulburări de neurodezvoltare.   

Echipa proiectului:

 • Director de proiect: Lect. univ. dr. Cristina-Anamaria Costescu

Membrii echipei:

 • Prof. univ. dr. Adrian Marian Roșan
 • Lect. univ. dr. Carmen David
 • Stud. mstrd. Lia-Maria Cozma
 • Stud. mstrd. Andrada Calota

Durata proiectului: 24 de luni (05.2022 – 04.2024)

Proiect finanțat de UEFISCDI PNIII Dezvoltarea sistemului național de CD – Subprogramul 1.1. Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente PN-III-P1-1.1-TE-2021-0355

Publicații: 

 • Autism – Europe Internatioanl Congress 2022: 7-9 octombrie, Cracovia (ediția 13) - “Happy Journey through Life”  
 • Costescu, Lechintan, David & Roșan, (2022 October 7-9). The role of executive functions and emotion regulation strategies in mental health of children with neurodevelopmental disorders [poster presentation]. 2022 Autism-Europe Congress, Cracow, Poland.
 • Cercetare modernă în psihologie – Cercetarea științifică în context atipice: noi direcții și perspective 2022: 17-20 noiembrie, Sibiu (ediția a 16-a)
 • Costescu & Roșan, (2022 November 17-20). Funcțiile executive – perspective inovative în evaluare și intervenție [workshop presentation]. 2022 Workshopuri ASCIP, Sibiu, România.
 • ICAPAPP 2023: 17. International Conference on Assessment Psychology, Assessment Process and Procedures: 6-7 martie, Roma
 • Costescu, David & Roșan, (2023 March 6-7). Emotion Regulation and Executive Functioning Scale for Children and Adolescents (REMEX): Scale Development [conference presentation]. 2023 ICAPAPP, Rome, Italy.

Rezumatul activităților din 2022: 

 • Obiectivul 1: investigarea relației dintre funcțiile executive și strategiile de reglare emoțională în contextul unui diagnostic de tulburare din spectrul autismului 
  • Activitate 1: Identificarea unei relații între funcțiile executive și strategiile de reglare emoțională. Pentru a îndeplini acest obiectiv am realizat meta-analiză în cadrul căreia am investigat legătura dintre funcțiile executive și strategiile de reglare emoționale, respectiv problemele afective.
  • Activitate 2: Testarea unui model teoretic cu privire la asocierea dintre funcțiile executive și strategiile de reglare emoțională. Pentru formularea și testarea acestui model teoretic am realizat un studiu non-experimental corelațional în cadrul căruia am investigat legătura dintre funcțiile executive și strategiile de reglare emoțională pe un lot de 60 de copiii cu diagnostic de tulburare din spectrul autismului cu vârste între 6-9 ani, din 6 școli din Cluj-Napoca.
 • Obiectivul 2: dezvoltarea unui instrument care măsoară deficitele de la nivelul funcțiilor executive și strategiile de reglare emoțională utilizate, validarea instrumentului și testarea eficacității lui într-un context școlar 
  • Activitatea 1: dezvoltarea conținuturilor psihologice ale instrumentului care măsoară funcțiile executive și strategiile de reglare emoțională. Pentru a dezvolta acest instrument un prim pas a fost implementarea a 3 focus grupuri realizate cu câte 8-10 specialiști din domeniu (profesori, psihopedagogi sau psihologi) care au împărtășit din propria lor experiență informații legat de sarcinile care măsoară memoria de lucru, atenția susținută, flexibilitatea cognitivă, planificare, inhibiția și strategiile de reglare emoțională.

Mai multe detalii în curând site-ul proiectului: www.remexproject.ro


 

 

Alliance of Universities to Reinforce teacher training curricula to Outcast Radicalism and promote equality in Asian societies (AURORA)

logo Erasmus Plus2 logo proiect AURORA

 

 
Alliance of Universities to Reinforce teacher training curricula to Outcast Radicalism and promote equality in Asian societies (AURORA) 
 
Erasmus+ KA2 Capacity Building – Higher Education 
610297-EPP-1-2019-1-IN-EPPKA2-CBHE-JP 
 
15.01.2020- 14.01.2023
 • http://auroraerasmus.org/
 • https://www.facebook.com/groups/253736366202818/

 

Coordinating Institution: Banasthali Vidyapith University, India 

Partner Institutions: 
 • Universidad de Málaga, Spain
 • University College Cork, Ireland
 • Masaryk University, Czech Republic
 • Universidad Babeș-Bolyai, Romania
 • ANUGRAHA, India
 • Edulab Educational Exchange Private Limited, India
 • Pokhara University, Nepal
 • National Law College Pvt. Ltd., Nepal
 • Managing Committee of Kalinga Institute Of Social Sciences, India
 • The Savitribai Phule Pune University, India
 • Tribhuvan University, Nepal

 

Project Description
 
The aim of the project is to create a program for Curricular Reform in India and Nepal that will promote inclusive education through teacher training programs at BA/MA levels by developing new courses in educational programs, faculty and Teacher workshops, student leadership training and student activities to foster gender equality, democratic values and combat radicalism to be applied from early stages in the school. The project covers the regional priority for Asia through Curriculum development and Education. training and life-long learning. 
The specific objectives are:
 1. To enhance the quality of academic education for teacher training through the development and modernization of courses that tackle gender equality, respect for human rights and democracy and radicalism.
 2. To disseminate and sustain new courses extending them to other dept., HEIs and primary/secondary Schools.
 3. To establish AURORA Clubs at HEIs and at Schools to enhance social inclusive and democratic values.
 4. To enhance cooperation between HEI with other educational centers.
The project follows the EHEA vision that everyone has the right to quality and inclusive education, training and life-long learning in order to maintain and acquire skills that enable them to participate fully in society and manage successfully transitions in the labour market. Four European countries University of Malaga, University College Cork, Masaryk University, Babes-Bolyai University will design and develop training modules on inclusive education, equality and radicalism, which will subsequently be delivered in 8 universities in India and Nepal. The project aims also to develop student associations “AURORA Clubs” to promote inclusive education and workshops to promote leadership skills among students. 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker