2023_fiisitupsihoped.jpg2023_fiisitupsihoped-2.jpgpps_learnID.jpgpps_CATA.jpgpps_book.jpg

Funcțiile executive și reglarea emoțională – repere ale funcționării în context social

Funcțiile executive și reglarea emoțională – repere ale funcționării în context social PN-III-P1-1.1-TE-2021-0355

Scopul proiectului: Prin intermediul acestui proiect ne propunem să cercetăm asocierea dintre funcțiile executive (FE) și reglarea emoțională (RE) la copiii cu tulburare din spectrul autismului (TSA). În cazul copiilor cu autism, atât funcțiile executive, cât și reglarea emoțională sunt deficitare, de aceea ne-am propus să cercetăm dacă cele două se află într-o relație de asociere și dacă acestea influențează comunicarea lor socială. De asemenea, prin acest proiect ne propunem să dezvoltăm un instrument care măsoară FE și RE, pe care să îl validăm pentru copiii cu TSA. În etapa finală pe baza studiilor realizate vom dezvolta un ghid de bune practici pentru profesori și vom susține o serie de workshop-uri pentru a crește conștientizarea cu privire la importanța funcțiilor executive și reglării emoționale în cazul copiilor cu tulburări de neurodezvoltare.   

Echipa proiectului:

 • Director de proiect: Lect. univ. dr. Cristina-Anamaria Costescu

Membrii echipei:

 • Prof. univ. dr. Adrian Marian Roșan
 • Lect. univ. dr. Carmen David
 • Stud. mstrd. Lia-Maria Cozma
 • Stud. mstrd. Andrada Calota

Durata proiectului: 24 de luni (05.2022 – 04.2024)

Proiect finanțat de UEFISCDI PNIII Dezvoltarea sistemului național de CD – Subprogramul 1.1. Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente PN-III-P1-1.1-TE-2021-0355

Publicații: 

 • Autism – Europe Internatioanl Congress 2022: 7-9 octombrie, Cracovia (ediția 13) - “Happy Journey through Life”  
 • Costescu, Lechintan, David & Roșan, (2022 October 7-9). The role of executive functions and emotion regulation strategies in mental health of children with neurodevelopmental disorders [poster presentation]. 2022 Autism-Europe Congress, Cracow, Poland.
 • Cercetare modernă în psihologie – Cercetarea științifică în context atipice: noi direcții și perspective 2022: 17-20 noiembrie, Sibiu (ediția a 16-a)
 • Costescu & Roșan, (2022 November 17-20). Funcțiile executive – perspective inovative în evaluare și intervenție [workshop presentation]. 2022 Workshopuri ASCIP, Sibiu, România.
 • ICAPAPP 2023: 17. International Conference on Assessment Psychology, Assessment Process and Procedures: 6-7 martie, Roma
 • Costescu, David & Roșan, (2023 March 6-7). Emotion Regulation and Executive Functioning Scale for Children and Adolescents (REMEX): Scale Development [conference presentation]. 2023 ICAPAPP, Rome, Italy.

Rezumatul activităților din 2022: 

 • Obiectivul 1: investigarea relației dintre funcțiile executive și strategiile de reglare emoțională în contextul unui diagnostic de tulburare din spectrul autismului 
  • Activitate 1: Identificarea unei relații între funcțiile executive și strategiile de reglare emoțională. Pentru a îndeplini acest obiectiv am realizat meta-analiză în cadrul căreia am investigat legătura dintre funcțiile executive și strategiile de reglare emoționale, respectiv problemele afective.
  • Activitate 2: Testarea unui model teoretic cu privire la asocierea dintre funcțiile executive și strategiile de reglare emoțională. Pentru formularea și testarea acestui model teoretic am realizat un studiu non-experimental corelațional în cadrul căruia am investigat legătura dintre funcțiile executive și strategiile de reglare emoțională pe un lot de 60 de copiii cu diagnostic de tulburare din spectrul autismului cu vârste între 6-9 ani, din 6 școli din Cluj-Napoca.
 • Obiectivul 2: dezvoltarea unui instrument care măsoară deficitele de la nivelul funcțiilor executive și strategiile de reglare emoțională utilizate, validarea instrumentului și testarea eficacității lui într-un context școlar 
  • Activitatea 1: dezvoltarea conținuturilor psihologice ale instrumentului care măsoară funcțiile executive și strategiile de reglare emoțională. Pentru a dezvolta acest instrument un prim pas a fost implementarea a 3 focus grupuri realizate cu câte 8-10 specialiști din domeniu (profesori, psihopedagogi sau psihologi) care au împărtășit din propria lor experiență informații legat de sarcinile care măsoară memoria de lucru, atenția susținută, flexibilitatea cognitivă, planificare, inhibiția și strategiile de reglare emoțională.

Mai multe detalii în curând site-ul proiectului: www.remexproject.ro


 

 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker