pps_CATA.jpgpps_book.jpgpps_SMART.jpgpps_fiisiTU.jpgpps_learnID.jpgpps_studii.jpgpps_cnfp.jpg

EEPWVP - Effective Education for People Working with Vulnerable Persons

ERASMUS+

EEPWVP - Effective Education for People Working with Vulnerable Persons

Among the main causes of poverty in Europe are lack of education, lack of employment opportunities, past personal experiences and different cultural backgrounds. During these last decades Europe has experienced a large influx of migrants coming from Africa, the Middle East and Eastern Europe. Most of these persons experience trauma during their voyage to Europe. This will have a negative effect on their social skills. Besides, their level of education will not be recognised by the hosting country and they will thus encounter a lack of employment opportunities. These characteristics will lead to poverty and social exclusion.

The aim of this project is to help educators and workers identify persons who are finding difficult to live, and learn how to educate them in an informal way which will lead to employment and social inclusion. Training will be given to educators who teach workers / front liners and other educators who interact with Third Country Nationals (TCNs) how to identify persons who experienced trauma and how to help them socially interact with others, and what basic skills they need to give them before encouraging TCNs to participate in formal recognized training courses.

 1. Increase employee motivation and job satisfaction among people working with TCNs,
 2. Increase innovation and efficiency in processes, leading to socially including TCNs,
 3. Increase capacity to adopt new technologies, strategies, methods and services being offered,
 4. Increase in the skills levels, competencies needed to do the job well and reduce employee turnover,
 5. Increase the identification of victims of human trafficking or smuggling.
 6. give basic skills to TCNs for future employment; and
 7. have a holistic on-line training to different citizens from different EU Member States.

This project includes organisations from Malta, United Kingdom, Romania and Slovenia. More than 50 persons will be directly participating in the project. These participants will include front liners and educators who work with TCNs, victims of human trafficking and smuggling, administrative staff from the participating organisations, and important stakeholders such as NGOs working with TCNs and government officials.

‘Effective Education for Persons Working with Vulnerable People’ (EEPWVP) will comprise the establishment of three different intellectual outputs: the creation of a training manual, the training e-course and the creation of a mobile application.

These tools will be used in training programmes to help front line staff and educators working with TCNs with practical skills to accurately perform their key duties involving identifying victims, implementing protection systems and dequately safeguarding victims.

The training will address the basic skills needed by these persons, and how to lead them to participate at a community level. It will also highlight immediate services required by persons who experienced human trafficking or smuggling, including safe accommodation, medical care, counseling and education.

The project will include a number of activities including transnational meetings, research, administrative activities, and hands on activities that will lead to the creation of the intellectual outputs and a number of national conferences and training programmes to promote the intellectual outputs. The methodology to be used will be very informal and we will try to change the approach according to the target group of each particular activity.

The expected immediate results are:

 • 400 printed manuals;
 • 500 persons downloading the soft copy of the manual from our websites;
 • around 1,200 participants to undergo online training in the first five years of the e-course
 • around 500 persons will make use of the mobile application; and
 • around 180 persons will attend the conferences and training on the intellectual outputs.

The expected impact and long term benefits include a strengthened relationship amongst all participating organisations and their volunteers and workers, increase int eh level of efficiency of NGOs and workers that interact with TCNs by giving TCNs the requested services and basic skills, help TCNs, especially victims of smuggling and human trafficking to overcome the trauma they passed through, and complement the national policies to integrate TCNs into the local communities.

More information and resources: eepwvpccif.wordpress.com


 

 

 

 

 

Bridging the Gap between Museums and Individuals with Visual Impairments

Erasmus+ BaGMIVI – Bridging the Gap between Museums and Individuals with Visual Impairments

 

www.bagmivi.eu

Departamentul de Psihopedagogie Specială din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj – Napoca este unul din membrii consorțiului din cadrul proiectului Erasmus+ coordonat de Universitatea din Tesalia, Volos, Grecia, proiect care vizează dezvoltarea și asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilitate vizuală la viața culturală, viața comunității, viața socială, alături și împreună cu persoanele fără dizabilitate.

Programul Erasmus+ reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea personală, profesională și academică, atât prin împărtășirea experiențelor internaționale, transfer de invovații și bune practici, cît și prin elaborarea unor metodologii și conținuturi din perspective educaționale și culturale diferite.

Proiectul BaGMIVI se desfășoară pe o perioadă de trei ani, îmtre 2014-2017, iar consorțiul este alcătuit din următorii membrii: Universitatea din Tesalia, Volos, Grecia  (coordonator), Universitatea din Sofia KLIMENT OHRIDSKI din Sofia, Bulgaria, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj –Napoca, România, Universitatea Eotvos Lorand din Budapesta, Ungaria, alături de partenerii din cadrul fiecărei țări pentru a putea crea o rețea de suport și dezvoltare privind implementarea proiectului, parteneri reprezentați de muzee și galerii de artă, dar și de Asociațiile pentru Nevăzători și Școlile de profil din cadrul fiecărei țări. Muzeele participante sunt Nicholas and Dolly Goulandris Foundation Museum of Cycladic Arts (Grecia), City Gallery Szekesfehervar (Ungaria), Muzeul Etnografic al Transilvaniei (Romania) și Galeria de artă Rakursi (Bulgaria).Astfel, relațiile dintre universitățile partnere și expertiza acestora este întărită prin parteneriatele cu muzeele și galeriile de artă care oferă servicii accesibilizate pentru vizitatori, precum și asociațiile care reprezintă beneficiarii direcți, fiind implicate Asociația pentru Educarea copiilor cu dizabilitate vizuală (Bulgaria), Asociația Nevăzătorilor din România (filiala Cluj), școli speciale pentru elevi cu dizabilități vizuale (Grecia, Ungaria, Bulgaria, România).

Reușita proiectului în ceea ce privește diseminarea rezultatelor este asigurată de ICEVI- Europe (International Council for Education and Rehabilitation of people with Visual Impairment, Europe) dar și de EBU (European Blind Union), dar și DB- Data Bank ca și realizator al platformei de interacțiune, suport și bază de date.

Scopul principal al poriectului este de a facilita accesul la cultură și de a crește calitatea vieții prin încurajarea participării la viața culturală și socială, dar și de a asigura dreptul persoanelor cu dizabilitate vizuală la viața comunității.

Obiectivele vizate prin implementarea proiectului sunt:

 • Conștientizarea din partea muzeelor a barierelor care pot exista și care împiedică vizitatorii cu dizabilități vizuale la o participare activă, spontană și funcțională, dar și dobândirea cunoștințelor, tehnicilor și a implicațiilor dizabilității vizuale privind accesul la informație și mediu.
 • Crearea oportunităților de învățare, culturale și sociale pentru persoanele cu dizabilități vizuale și formarea abilităților de self- advocacy privind drepturile ca și vizitatori de muzee și cerințele și standardele unui muzeu incluziv.
 • Promovarea colaborării dintre muzee, asociații și școli pentru persoane cu dizabilități vizuale.
 • Diseminarea exemplelor de bune practici și elaborarea unei metodologii privind crearea muzeelor accesibile și  incluzive.

Activitățile și produsele intelectuale prevăzute în cadrul proiectului sunt:

 1. Realizarea unui studiu de nevoi, prin care se dorește descrierea situației curente și a perspectivei la nivel de acces și incluziune a persoanelor cu dizabilități vizuale conform legislației europene existente, dar și a metodologiilor de implementare și a serviciilor de suport în cadrul fiecărei țări participante. În acest scop, se propune realizarea unei sinteze bibliografice privind literatura de specialitate existentă care abordează această problematică, analiza legislației, identificarea proiectelor și a exemplelor de bune practici, explorarea experiențelor persoanelor cu dizabilități vizuale, a profesorilor din cadrul școlilor pentru elevi cu dizabilități vizuale, a personalului din cadrul muzeelor privind organizarea și desfășurarea vizitelor, a identificării cerințelor și standardelor care  determină un muzeu ca fiind incluziv, atractiv și chiar un mediu prietenos prin serviciile pe care le oferă și interacțiunile realizate.
 2. Dezvoltarea unui suport de curs utilizat în cursul de formare privind personalul muzeului, suport de curs bazat pe rezultatele studiului de analiză de nevoi. Temele abordate în suportul de curs sunt: implicații ale dizabilității vizuale și bariere la niveld de acces și incluziune; strategiile de explorare tactil-kinestezică și hărțile conceptuale; programe ale muzeelor accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități vizuale; principiile design-ului universal.
 3. Dezvoltarea programelor diferențiate și accesibile ale muzeelor. Fiecare muzeu sau galerie de artă va propune, în primul rând, programe educaționale pentru a încuraja vizitele și participarea activă și spontană a persoaneleor cu dizabilități vizuale la expozițiile permanente și  colecțiile de artă. Aceste programe vor fi accesate în cadrul viziteleor organizate, în urma cărora, prin etapa de fed-back, se vor putea lua decizii pe baza informațiilor ofertite chiar de către persoanele cu dizabilități vizuale care au participat la aceste vizite.
 4. Rezultatele proiectului vor fi diseminate în cadrul unor conferințe naționale și internaționale.

Conf. univ. dr. Andrea Hathazi
Coordonator România- proiect BaGMIVI


 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker