fii_si_tu_psihoped.jpgcata.jpgpost_consiliere.jpgpsihoped.jpgcnfp.jpg

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

 

I.    CONDIŢII GENERALE DE ADMITERE

 

În conformitate cu prevederile art. 138,142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199,  200 şi 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea  nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, precum şi în temeiul HG nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare al HG nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, al HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat şi al   HG nr185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare. Admiterea se organizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au în structură specializări acreditate şi specializări care au obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie.

 

Regulamentul integral poate fi consultat aici.


 

 

 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker