2022_admitere_06.jpgpps_book.jpg2022_admitere_03.jpg2022_admitere_04.jpgpps_CATA.jpgpps_learnID.jpgpps_SMART.jpg

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023/2024

aprobat în baza Hotărârii Senatului nr. 141 din 12.12.2022 

 

A. CONDIŢII GENERALE DE ADMITERE

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea  nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi în temeiul HG nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, al HG nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, conform O.M. nr. 3102/08.02.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cu modificările și completările ulterioare al art. 13, alin. (3) din HG nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările și completările ulterioare, admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat se face prin concurs. Admiterea se organizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au în structură specializări acreditate şi specializări care au obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie.

Regulamentul integral poate fi consultat aici.


 

 

 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker