Laborator de Cercetare Psihopedagogică a Dificultăţilor de Învăţare 

 
Coordonatori: Lect. univ. dr. Carmen David, Lect. univ. dr. Cristina Bălaș-Baconschi
 
Obiective:
  • Investigarea mecanismelor de dezvoltare atipică a abilităţilor matematice prin prisma noilor teorii din psihologia dezvoltării, izolat şi în asociere cu deficitul de atenţie şi hiperactivitate.
  • Investigarea mecanismelor de dezvoltare atipică a abilităţilor matematice în asociere cu deficienţele de auz
  • Investigarea mecanismelor de dezvoltare atipică a abilităţilor matematice în asociere cu deficienţele de vedere
  • Investigarea mecanismelor de dezvoltare atipică a abilităţilor de citit- scris în contextul particular al limbii române, ca limbă cu ortografie fonetică.
  • Analiza practicilor de diagnostic şi evaluare în cazul dificultăţilor de învăţare în Romania
  • Investigarea eficienţei metodelor de intervenţie psihopedagogică în dificultăţile de învăţare, pornind de la corelarea evaluării cu intervenţia
  • Dezvoltarea unor instrumente psihopedagogice necesare în procesul de evaluare şi diagnostic
  • Investigarea rolului funcţiilor executive în învăţarea de tip şcolar şi în dificultăţile de învăţare
  • Cercetarea valenţelor compensatorii ale suporturilor informative în cazul dificultăţilor de învăţare propriu- zise sau secundare deficienţelor senzoriale

 
 
 
eXTReMe Tracker