2018_admitere_vara_licenta_locuri.jpg3_decembrie_03.jpg2018_admitere_vara_MCA_locuri.jpgcnfp.jpg2018_admitere_vara_MCA.jpgcata.jpg2018_admitere_vara_general.jpg2018_admitere_vara_TLA.jpgla_multi_ani_romania.jpgpsihoped.jpg2018_admitere_vara_TLA_locuri.jpgfii_si_tu_psihoped.jpgROMANIA100.jpg2018_admitere_vara_ID.jpgpost_consiliere.jpg

Fișele disciplinelor

Specializarea Psihopedagogie Specială - Nivel Licență

 

Anul 1 Nivel Licență

 

Anul 2 Nivel Licență

 
 

Anul 3 Nivel Licență

 

 


 

Fișele disciplinelor

Specializarea Psihopedagogie Specială - Nivel Masterat

 


Anul 1 Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile inclusive

PMR2201    Managementul  instituţiilor incluzive şi diagnoză organizaţională
PME2202    Metode şi tehnici de evaluare psihopedagogică
PMR2203 Orientarea şcolară şi profesională a persoanelor cu dizabilităţi
PMR2229    Terapii şi activităţi asistate de animale
PMR2208 Consiliere şcolară       
PMR2232    Sisteme de identificare și suport a copiilor capabili de performanțe înalte
PMR2210 Terapia copiilor cu dificultăţi de învăţare
PME2211 Intervenţii psihopedagogice în sindromul Down
PMR2205 Tehnici art-terapeutice aplicate la persoanele cu dizabilităţi   
PMR2206 Terapia tulburărilor articulatorii şi fonologice
PMR2207 Investigaţie socială şi calitatea vieţii la persoanele cu dizabilităţi
PMR2212 Programe de intervenţie psihopedagogică la copiii cu ADHD
PMR2213 Educaţie şi reabilitare psihomotorie
PMR2230    Psihobiologia sexualităţii – modele aplicative

 


Anul 2 Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile inclusive

PMR2215 Metodologia cercetării psihopedagogice şi clinice
PMR2216    Promovarea sănătăţii mintale la copii şi adolescenţi
PMR2217 Intervenţii psihopedagogice în tulburări din spectrul autist
PMR2218 Stagiu practic în managementul instituţiilor incluzive
PMR2222 Incluziune şi intervenţie psihopedagogică în contextul tulburărilor emoţionale
PMR2223 Proceduri de screening şi intervenţie în violenţa şcolară
PMR2224 Stagiu practic în consiliere şi asistenţă psihopedagogică
PMR2225 Proiecte de cercetare-acţiune şi studii de caz
PMR2219 Consilierea şi psihoterapia persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora
PMR2221 Evaluarea şi terapia complexă a persoanelor cu dizabilităţi multiple
PMR2227    Tipologia relaţiilor interpersonale şi managementul rezolvării conflictelor
PMR2220    Comportament organizaţional în instituţiile incluzive
PMR2226 Educaţie raţional-emotivă şi comportamentală
PMR2231    Aplicaţii ale psihologiei pozitive  în instituţiile incluzive

 

 


 


Anul 1 Terapia limbajului și audiologie educațională

PMR2101 Fundamente de fizică acustică   
PMR2102 Psihologia limbajului   
PMR2103 Terapia tulburărilor articulatorii şi fonologice
PME2104 Metode şi tehnici de evaluare psihopedagogică   
PMR2108 Audiologie clinică   
PMR2109 Terapia dislexiei, disgrafiei şi discalculiei
PMR2110 Stagiu practic în logopedie   
PMR2111 Metode de evaluare a limbajului
PMR2105 Terapia complexă în patologia maxilo-facială
PMR2106    Neurobiologia audiţiei şi fonaţiei
PME2127 Intervenţie timpurie în tulburările de limbaj şi în comunicare
PMR2112 Terapia tulburărilor de voce şi vorbire   
PMR2113 Intervenţie şi educaţie timpurie în deficienţele de auz
PMR2114 Elemente de psiholingvistică

 

 

Anul 2 Terapia limbajului și audiologie educațională

PMR2115 Audiologie educaţională
PMR2116 Terapia tulburărilor de deglutiţie (mâncat, băut, înghiţit)
PMR2117 Metodologia cercetării psihopedagogice şi clinice
PMR2118 Stagiu practic în audiologie educaţională
PMR2122 Proiecte de cercetare-acţiune şi studii de caz
PMR2123    Tulburări de limbaj în psihopatologie
PMR2124 Tehnici de comunicare la copiii cu dizabilităţi multiple
PMR2125 Terapii auditiv-verbale   
PMR2119 Tehnici art-terapeutice aplicate la persoanele cu tulburări de limbaj
PMR2120 Evaluarea şi terapia complexă a persoanelor cu dizabilităţi multiple
PMR2121 Consilierea şi psihoterapia persoanelor cu tulburări de limbaj
PMR2126 Coaching-ul abilităţilor de comunicare
PMR2107 Reabilitare psihomotorie în terapia limbajului
PMR2128 Terapia tulburărilor de limbaj cu substrat neurologic


 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker