pps_book.jpg2022_admitere_03.jpg2022_admitere_06.jpgpps_CATA.jpgpps_learnID.jpg2022_admitere_04.jpgpps_SMART.jpg

ORAR Masterat Semestrul 1

Actualizat 27 octombrie 2022

Calendarul activităților nivel Masterat Psihopedagogie Specială:

 • Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive - MCA 1 / MCA 2
 • Terapia limbajului și audiologie educațională - TLA 1 / TLA 2

Vă rugăm să urmăriți cu regularitate anunțurile de pe site-ul Departamentului de Psihopedagogei Specială, Facebook și grupul de MSTeams pentru a fi la curent cu modificările care pot surveni în cadrul orarului. 


 

 

 

Calendarul Activităților Asistate - Învățământ la Distanță

Calendarul Activităților Asistate (online) - Specializarea Psihopedagogie Specială (ID) Învățământ la Distanță

Activitățile asistate pentru semestrul 1 al anului universitar 2022-2023 se vor desfășura online pe platforma TEAMS. Întâlnirile AA sunt programate pentru perioada 29-30 octombrie 2022 și 26-27 noiembrie 2022, după următorul calendar

Vă rugăm să urmăriți cu regularitate anunțurile de pe site-ul Departamentului de Psihopedagogei Specială, Facebook și grupul de MSTeams pentru a fi la curent cu modificările care pot surveni în cadrul orarului. 


 

 

 

 

ORAR semestrul 1

Orar semestrul 1 / Anul universitar 2022/2023 Specializarea Psihopedagogie Specială - Forma de Învățământ cu Frecvență

ANUL 1     /     ANUL 2     /     ANUl 3

Urmăriți cu regularitate anunțurile de pe site-ul Departamentului de Psihopedagogei Specială, Facebook și grupul de MSTeams pentru a fi la curent cu modificările care pot surveni în cadrul orarului. 


 

 

 

Inscrieri - Dezvoltarea profesională în domeniul educației incluzive/speciale

Programul de formare continuă certificat DNFP:
DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
Perioada de înscriere: 05 septembrie – 07 octombrie 2022
 
 • Numărul de credite  transferabile alocate: 22
 • Grup țintă: Personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
 • Temeiul legal al organizării cursului: Acreditat prin ordin de ministru nr. 3673/02.05.2022
 • Criterii de selecţie pentru admitere: dosar personal de înscriere, diploma de licență, diplome corespunzătoare postului
 • Actul de studii eliberat cursantului: Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic şi Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor
 • Număr de locuri:
  • Seria I –  25 locuri
  • Seria II – 25 locuri
   • Ocuparea locurilor se face în ordinea depunerii dosarelor, până la epuizarea celor 25 de locuri/Serie.
   • Cursurile pentru Seria II vor începe în luna martie 2023.
Activitățile programului se vor desfățura on-line.
Durata programului 88 ore. ​
 
Acte necesare pentru înscriere:
 • dosar plic
 • adeverinţă de la instituţia de înv. (se menţionează statutul de cadru didactic)
 • cerere prin care se solicită înscrierea la curs
 • copie legalizată după diploma de licență și Suplimentul de Diplomă (Legalizarea se face la Notar Public sau la înscriere pe baza actelor în original și prezentarea unei copii xerox)
 • copie xerox după diplomă de bacalaureat și Foaia matricolă (nelegalizată)
 • copie dupa certificatul de naștere  xerox
 • copie  dupa certificatul de căsătorie  xerox nelegalizat (daca este cazul)
 • copie după cartea de identitate (CI) xerox
 • Dovada achitării taxei de înscriere 600 Ron (prima tranşă) - plata se efectuează direct la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, sala 2, Strada Sindicatelor nr. 7, zilnic între orele 9-12.
 • Depunerea dosarelor se face începând cu data de 05 septembrie 2022  de luni-vineri, între orele 9-12, Strada Sindicatelor nr. 7, Birou cu publicul, parter
 
Persoana de contact:  Mirela Moteoc, e-mail  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

 

 

Subcategories

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker