cata.jpgcustom_pps.jpg2017_admitere_locuri.jpg2017_admitereMCA_locuri.gifpsihoped.jpgcnfp.jpg2017_admitereTLA_simplu.jpgfii_si_tu_psihoped.jpg2017_admitereMCA_simplu.jpg2017_admitere_simplu.jpgpost_consiliere.jpg2017_admitere_id.gif2017_admitereTLA_locuri.gif

Informații despre susținerea lucrărilor de disertație - sesiunea IULIE 2017

Susținerea lucrărilor de disertație sesiunea iulie 2017 se va desfășura în sala 13 (Amf. Al. Roșca) cu începere de la ora 9. Prezentările power point vor fi încărcate pe calculator de către toți masteranzii de la ora 8:30 la 9:00.

Prezentările pot fi în format power point 2003-2016 și vor avea forma "Nume Prenume".

Pentru evitarea timpului de așteptare și aglomerației la încărcarea prezentărilor pe calculator, acestea pot fi transmise prin e-mail la paduremarian [/at\] yahoo.com până cel târziu miercuri, 5 iulie 2017, ora 7:30 cu subiectul disertație MCA sau TLA!


 

 

 

Informații despre examenul scris vizând cunoștințele fundamentale și de specialitate, și susținerea lucrării de licență - sesiunea IULIE 2017

Examenul va începe de la ora 9, în data de 3 iulie 2017 și se va desfășura în Amf. Al. Roșca (sala 13).

Studenții înscriși pentru examenul de licență sesiunea iulie 2017, vor intra în sală în intervalul 8:30 - 8:45, în ordine alfabetică, pe baza Cărții de Identitate sau a Pașaportului.  

Studenților le este permisă intrarea în sală cu instrumente de scris, cu pastă sau cerneală, de culoare albastră.

Studenților nu le este permisă intrarea în sală cu materiale suplimentare, de orice natură sau cu telefoanele mobile. Telefoanele mobile vor rămâne închise pe toată perioada de desfășurare a examenului, din momentul intrării în sala de examen.

Durata examenului este de 2 ore.

 


 

Susținerea lucrărilor de licență sesiunea iulie 2017 se va desfășura în sala 13 (Amf. Al. Roșca) cu începere de la ora 9. Prezentările power point vor fi încărcate pe calculator de către toți studenții de la ora 8:30 la 9:00.

Prezentările pot fi în format power point 2003-2016 și vor avea forma "Nume Prenume".

Pentru evitarea timpului de așteptare și aglomerației la încărcarea prezentărilor pe calculator, acestea pot fi transmise prin e-mail la paduremarian [/at\] yahoo.com până cel târziu marți, 4 iulie 2017, ora 7:30 !


 

 

 

 

Programarea examenelor ID - semestrul 2

Calendarul Sesiunii de Examene MAI-IUNIE 2017 Specializarea Psihopedagogie Specială Învăţământ la Distanţă poate fi consultat aici.


 

 

 

 

Calendarul Activităților Asistate Învățământ la Distanță

Activitățile Asistate pentru studenții de la Specializarea Psihopedagogie Specială Învățământ la Distanță se vor desfășura în zilele de 10-11 martie 2017 și 5-6 mai 2017, conform calendarului (Actualizat in 2 mai 2017).

Urmăriți constant anunțurile postate pe site-ul Departamentului și pe facebook pentru a fi la curent cu eventualele modificări care pot să apară la orar.


 

 

 

 

ORAR Nivel MASTERAT - MCA și TLA - semestrul 2

Calendarul activităților la Masteratele Departamentului de Psihopedagogie Specială aferent semestrului II al Anului Universitar 2016/2017:

 • Masteratul de Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive - Anul 1 (14.03.2017) / Anul 2
 • Masteratul de Terapia limbajului și audiologie educațională - Anul 1 (07.03.2017) / Anul 2 (14.03.2017)

 Urmăriți anunțurile postate pe site-ul Departamentului dar și pe pagina noastră de facebook pentru a fi la curent cu eventualele modificări care pot surveni la orar.


 

 

 

ORAR Psihopedagogie Specială Nivel licență ZI - semestrul 2

Orarul Specializării Psihopedagogie Specială nivel licență ZI, valabil pentru semestrul II al anului universitar 2015-2016.

Anul 1     /     Anul 2     /      Anul 3

Urmăriți anunțurile postate pe site-ul Departamentului dar și pe pagina noastră de facebook pentru a fi la curent cu eventualele modificări care pot surveni la orar.


 

 

 

 

Calendar - Curs postuniversitar Intervenţii psihopedagogice pentru copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora

PROGRAM
VINERI  20.01.2017
 
16 - 18
Programe de intervenție în ADHD
Conf.univ.dr. Adrian Roşan
18 - 20
Programe de intervenție în ADHD/ Evaluarea psihopedagogică a copiilor cu dizabilități
Conf.univ.dr. Adrian Roşan
 
SÂMBĂTĂ 21.01.2017
 
9 - 11
Abordări  moderne în terapia  tulburărilor de limbaj oral și scris
Conf.univ.dr. Carolina Bodea Haţegan
11-13
Abordări  moderne în terapia tulburărilor de limbaj oral și scris/ Evaluarea psihopedagogică a copiilor cu dizabilități
Conf.univ.dr. Carolina Bodea Haţegan
13 - 14
Pauza de masă
 
14 - 16
Demersuri psihopedagogice integrate în tulburările din spectrul autist
Lector univ.dr. Cristina Bălaş-Baconschi
16- 18
Demersuri psihopedagogice integrate în tulburările din spectrul autist/ Evaluarea psihopedagogică a copiilor cu dizabilități
Lector univ.dr. Cristina Bălaş-Baconschi
 
DUMINICĂ 22.01.2017
9-11
Elemente de consiliere a familiilor copiilor cu dizabilități
Lector univ.dr. Carmen Costea Bărluţiu
11-13
Elemente de consiliere a familiilor copiilor cu dizabilități/ Evaluarea psihopedagogică a copiilor cu dizabilități
Lector univ.dr. Carmen Costea Bărluţiu
13-14
Pauza de masă
 
14-16
Intervenții psihopedagogice și educaționale în sindromul Down
Conf. univ.dr. Andrea Hathazi
16-18
Intervenții psihopedagogice și educaționale în sindromul Down / Evaluarea psihopedagogică a copiilor cu dizabilități
Conf. univ.dr. Andrea Hathazi

 


 

 

 

 

 

Deschiderea Activităților cursului CNFP

DESCHIDEREA  ACTIVITĂŢILOR CURSULUI  
“DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE “(Program de formare continuă certificat CNFP)

Activităţile didactice din cadrul cursului  “DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE” se vor desfăşura astfel:

 • Vineri 25 noiembrie 2016  (orele 16-20), Str.Sindicatelor nr.7, parter
 • Sâmbătă  26 noiembrie 2016 (orele 9-13 si 14-18), Str.Sindicatelor nr.7, parter

Calendarul pentru următoarele întâlniri va fi transmis vineri 25 noiembrie 2016 la curs.


 

 

 

Deschiderea Activităților cursului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă

DESCHIDEREA  ACTIVITĂŢILOR CURSULUI “Intervenţii psihopedagogice pentru copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora” - Curs postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă


Activităţile didactice din cadrul cursului  “Intervenţii psihopedagogice pentru copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora” se vor desfăşura conform următorului calendar:

 • 20 ianuarie 2017, orele 16-20, sala Al.Roşca,et.I
 • 21 ianuarie 2017, orele 9-18, sala Al.Roşca, et.I
 • 22 ianuarie 2017, orele 9-18, sala Al.Roşca, et.I

 

 

 

PORTAL ID și suporturi de curs

Astăzi au fost activate conturile pentru PORTAL-ul ID și suporturile de curs aferente fiecărui an de studiu.

Pentru orice problemă de acces, vă rugăm să ne contactați.


 

 

 

 

Inscrieri curs CNFP - "Dezvoltare profesională în domeniul educației incluzive/speciale"

Înscrierile pentru programul de “Dezvoltare profesională în domeniul educaţiei incluzive/speciale (Program de formare continuă certificat CNFP) au loc în perioada 23 - 29 noiembrie 2016, 5 - 20 decembrie 2016, 9 - 30 ianuarie 2017, fără sâmbătă și duminică, în programul de lucru (luni - vineri, intre orele 9-12). Perioada de înscrieri a fost prelungită până în data de 24 februarie 2017!

Persoană de contact: Secretar șef Mirela Moteoc, 0264.590559


 

 

 

Punctul de vedere al Departamentului de Psihopedagogie Specială - Către Colegiul Psihologilor din România

Punctul de vedere al Departamentului de Psihopedagogie Specială

Către,
Colegiul Psihologilor din România

În atenţia
Domnului Preşedinte al Colegiului Psihologilor din România Prof. univ. dr. Mihai Aniţei

Departamentul de Psihopedagogie specială, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai îşi exprimă dezacordul, se opune propunerii cu privire la standardul ocupaţional înaintat spre aprobare Colegiului Psihologilor din România de către Asociaţia Logopezilor din România (ALR) şi susţine formarea unei comisii de experţi constituită din specialişti în domeniul terapiei tulburărilor de limbaj şi comunicare, cadre didactice universitare cu expertiză în domeniu care să realizeze acest standard. Argumentele care stau la baza acestei poziţii sunt:
 • - formarea competenţelor în domeniul terapiei tulburărilor de limbaj şi comunicare este necesar să se realizeze prin urmarea curriculumului următoarele discipline:
  • - Psihologia dezvoltării în contextul dizabilităţii,
  • - Psihodiagnostic pentru persoanele cu dizabilităţi,
  • - Metode şi tehnici de evaluare a copiilor cu CES,
  • - Introducere în logopedie,
  • - Tehnici speciale de terapia limbajului,
  • - Sisteme de comunicare alternative şi augmentative.
 
În completarea competenţelor specialistului în terapia limbajului, care îşi desfăşoară activitatea cu copii cu dizabilităţi auditive şi/sau dizabilităţi senzoriale multiple, este necesar ca următoarele discipline să fie parcurse:
 • - Psihopedagogia deficienţilor de auz,
 • - Metode şi tehnici de recuperare a deficienţilor de auz,
 • - Educarea persoanelor cu dizabilităţi multiple.
 
În vederea ieşirii de sub supervizare a specialistului în terapia limbajului (psiholog în domeniul psihopedagogiei speciale) absolvenţii trebuie să fi parcurs:
 • - două cursuri de specialitate nivel licenţă (ex. Introducere în logopedie, Terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare, Tehnici speciale de terapia limbajului),
 • - cinci cursuri de specialitate nivel masterat (ex. Terapia tulburărilor articulatorii şi fonologice, Terapia tulburărilor de voce şi vorbire, Tulburări de limbaj în psihopatologie, Terapia tulburărilor de limbaj cu substrat neurologic, Terapia tulburărilor de deglutiţie).
 
Argumentul adus de ALR privind deficitele în formarea specialiştilor la nivel universitar este nefondat, având în vedere disciplinele menţionate mai sus, care se găsesc în planurile de învăţământ de la specializarea nivel licenţă Psihopedagogie specială şi masteratul de Terapia limbajului şi audiologie educaţională, precum şi stagiile de practică nivel licenţă (Anul I 3 ore/săptămână, anul II-4 ore /săptămână, Anul III-4 ore /săptămână), iar la nivel de masterat (1 stagiu de practică în logopedie şi 1 stagiu practic în audiologie educaţională, fiecare cu câte 2 ore săptămânal).
 
Standardul ocupaţional este necesar să fie operaţionalizat în mod ştiinţific din profilul ocupaţional care este rezultatul unor studii sistematice ale competenţelor profesionale specifice terapiei limbajului şi cerinţelor pieţii, deoarece orice angajator îşi doreşte angajarea în baza unor competenţe reale, nu în baza unor cursuri de formare continuă şi dezvoltare profesională, de multe ori cu nivele discutabile la nivelul cunoştinţelor teoretice şi a intervenţiilor specifice (conţinut şi durată) care, implicit, pun în pericol profesia de specialist în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare, iar pe termen lung apare pericolul deprofesionalizării.
 
Departamentul de Psihopedagogie specială aderă la poziţia CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’UEStanding Liaison Committee of E.U. Speech and Language Therapists and Logopedists, www.cplol.eu) privind profilul ocupaţional (vezi standardul ocupaţional şi competenţele cheie ale specialistului în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare traduse în limba română) rezultate în urma derulării proiectului european Netques privind standardul ocupaţional comun pentru 23 de limbi din UE şi limba turcă şi chineză (www.netques.eu).
 
Departamentul de Psihopedagogie specială îşi exprimă disponibilitatea şi interesul de a contribui cu expertiza şi specialiştii consacraţi la nivel naţional şi internaţional în realizarea unui standard ocupaţional pentru specialiştii în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare.
 
Decan,
Prof. univ. dr. Călin Felezeu
 
Director departament,
Conf. univ. dr Adrian Roșan
adrian.rosan [at] ubbcluj.ro

 

 

 

Suport pentru studenţii dislexici din Balcani

Proiectul iSheds oferă resurse şi suport pentru studenţii dislexici din Europa Centrală şi regiunea Balcanilor.

Prin acest proiect s-au dezvoltat resurse pentru a facilita studenţilor posibilitatea atingerii potenţialului lor maxim, în decursul studiilor pe care le urmează. De asemenea, studenţii vor beneficia de informare, precum şi de resurse utile.

Aceste resurse pot fi găsite folosind link-urile din stânga, ele incluzând (unele resurse sunt în curs de dezvoltare):

- instrumente de auto-evaluare pentru studenţii dislexici;
- e-learning (posibilităţi de învăţare electronică) pentru studenţii dislexici;
- e-learning (posibilităţi de învăţare electronică) pentru cei care oferă suport studenţilor dislexici;
- o hartă conceptuală gratuită în varianta online în limba bosniacă, croată, engleză, maghiară, română şi slovacă;
- un sistem de reamintire gratuit, în variantă online, în limba bosniacă, croată, engleză, maghiară, română, sârbă şi slovacă;
- reglementări legale şi grile.

Mai multe informaţii: http://www.isheds.eu/index.php?Itemid=130
http://cata.centre.ubbcluj.ro/index.php/noutati/111-suportpentrustudentiidislexicidinbalcaniJoomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker