pps_SMART.jpg2022_admitere_03.jpgpps_CATA.jpgpps_learnID.jpg2022_admitere_06.jpgpps_book.jpg2022_admitere_04.jpg

Resurse pentru Studenți

 

 

 

Ghid practic de organizare a activităților online

Carolina Bodea-Hațegan, Dorina Anca Talaș - ISBN 978-606-37-0978-4 Presa Universitară Clujeană 2020

cpăerta carte Carolina Bodea HateganExtras din Cuvântul Introductiv

Învăţarea este un proces cumulativ cu rol de dezvoltare, care abordată din perspectivă comportamentalistă, implică învăţarea unor noi comportamente ca urmare a trăirii unor situaţii noi problematice, cu scopul producerii unor schimbări la nivel personal. In acelaşi timp, cercetările asupra creierului uman relevă că procesul de învăţare antrenează întreaga fiziologie a creierului, fiind procesate simultan gânduri, emoţii şi imaginaţie. In acest sens, interacţiunile sinaptice sunt conectate integral cu percepţia şi interpretarea experienţelor de învăţare. Utilizarea platformelor educaţionale online care, sintetic spus, îşi propun să ofere experienţe de învăţare este necesar să ţină seama, în mod obligatoriu, de o serie de condiţii şi anume: (1) învăţarea implică atenţie focusată şi periferică, iar creierul absoarbe informaţia de care este direct conştient şi căreia îi acordă atenţie, dar, totodată, absoarbe direct şi informaţia şi semnalele din jur. Acest fapt implică procese conştiente şi subconştiente pentru că majoritatea semnalelor pe care le percepem periferic intră în creier fără să conştientizăm şi interacţionează la nivel subconştient, astfel încât ne amintim ce am experienţiat, nu doar ceea ce ni se spune. (2) căutarea sensului este înnăscută, creierul are nevoie şi înregistrează automat familiarul în timp ce, simultan, caută şi răspunde la noi stimuli. (3) creierul are două tipuri de memorie: un sistem de memorie spaţială şi unul de învăţare prin repetiţie, astfel încât înţelege şi îşi aminteşte mai bine atunci când faptele şi abilităţile sunt încorporate. (4) creierul percepe şi generează template-uri, iar în cadrul template-urilor emoţiile sunt esenţiale pentru că facilitează stocarea şi amintirea informaţiei. (5) tot ceea ce învăţăm este organizat şi influenţat de emoţii şi de setul mental care include: aşteptări, prejudecăţi, stimă de sine şi nevoia de interacţiune socială. (6) fiecare creier este unic, deşi avem acelaşi set de sisteme, inclusiv simţurile şi emoţiile de bază, acestea sunt integrate diferit. Prof. univ. dr. Adrian ROȘAN

 [consultați volumul online]


 

 

 

 

Service-Learning for Teachers in Higher Education Institutions - Învățarea orientată spre comunitate (Service-Learning) pentru personalul didactic din învățământul superior

ISBN 978-973-109-958-3 / ISBN 978-973-109-957-6 - Cluj-Napoca: Argonaut, 2020

Acest manual a fost elaborat ca parte a proiectului “Service learning in higher education – fostering the third mission of universities and civic engagement of students” Acronim: SLIHE (www.slihe.eu)

Proiectul SLIHE a fost implementat de către Universitatea Matej Bel (Slovacia), Universitatea Babeș-Bolyai (România), Universitatea Palackeho v Olomouci (Republica Cehă), Sveuciliste u Rijeci, Filozofsky Fakultet u Rijeci (Croația), Universitatea Fuer Weiterbildung Krems (Austria), Universitatea Katholische Eichstatt – Ingolstadt (Germania), cu partenerii asociați: Centrul pentru Dezvoltarea Service-Learning în America Latină (Argentina) și Asociația Internațională “Open Interactive School” (Bosnia și Herzegovina), fiind finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul programului Erasmus +, număr contract: 2017-1-SK01-KA203-035352.

Scopul acestui manual este de a oferi asistență și ghidare personalului academic (profesorilor) care decid să susțină cursuri bazate pe SL în orice tip de Instituție de învățământ superior. Manualul este structurat în cinci capitole, care oferă o imagine de ansamblu a problemelor cheie ale înțelegerii și implementării SL în învățământul superior, precum și o serie de exerciții, instrumente de lucru și exemple de bune practici testate în cadrul proiectului SLIHE.

Membrii echipei UBB în cadrul proiectului SLIHE: Conf. Dr. Alina S. Rusu (coordonator și cercetător), Lector Dr. Carmen Costea-Bărluți (cercetător), Dr. Iulia Copaci (cercetător), Dr. Meda Pop (cercetător), Asistent de cercetare Dr. Marian Pădure (tehnician), Ec. Bogdan Vaida (responsabil financiar), Ec. Laura Torja (responsabil financiar).

 

 
Versiunea în Limba Română
 
     coperta manual limba romana     
 
English Version 
 
     coperta versiunea in limba engleza    

 

 

 

Management și bune practici educaționale în contextul provocărilor lumii contemporane

Adrian Roșan, Gligor Hagău (coordonatori) - ISBN 978-973-109-729-9 (Argonaut) / ISBN 978-606-799-228-1 (Limes) 2017

coperta volum Adrian Rosan si Gligor Hagau coordonatoriPrefață

Volumul Management și bune practici educaționale în contextul provocărilor lumii contemporane, rezultat al lucrărilor simpozionului național URME VII… SPRE ȘCOALA ROMÂNEASCĂ DE MÂINE a implicat eforturile cognitive și experiența managerială și educațională a unor cadre didactice și manageri din învățământul preuniversitar și universitar. Ideea unui simpozion care să aducă la un loc atât experiențele manageriale și educaționale din învățământul preuniversitar, cât și din învățământul universitar este un prilej fericit de întâlnire științifică care înainte de toate transmite un mesaj clar și anume acela, că atât managemntul educational, cât și practica educațională de la clasă sunt eficiente doar în virtutea coexistenței, după cum relația reală dintre învățământul preuniversitar și cel academic este o îmbinare utilă în contextul provocărilor lumii contemporane. Un principiu de bază, care în contextul educației românești este încă în dezvoltare este munca în echipă și aici facem referire la munca în echipă la nivelul managementului educațional, la munca în echipă privind conținuturile programelor școlare, la munca în echipă privind activitățile instructiv-educative, la munca în echipă în activitățile educaționale și cele incluzive cu elevii cu cerințe educaționale speciale, la munca în echipă privind mangementul conflictelor de la nivel institutional sau de la nivelul clasei de elevi, la munca în echipă manageri școlari-cadre didactice-părinți. [continuarea în interiorul volumului]

 

 

 


 

 

 

Effective Education for People Working with Vulnerable Persons

Manualul este elaborat în cadrul proiectului Educație eficientă pentru specialiștii care lucrează cu persoane vulnerabile, finanțat de Erasmus +. Proiectul este implementat printr-un parteneriat dintre Malta, Slovenia, România și Marea Britanie. Ghidul a fost proiectat în scopul dezvoltării unor activități de conștientizare și de formare profesională privind copiii și adulții vulnerabili care prezintă riscul de a devein victim ale exploatării şi ale traficului uman.

Parteneri: Cross Culture International Foundation – Malta, Institute for African Studies – Slovenia, niversitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Psihopedagogie specială – România, ECPAT UK – Marea Britanie  

Membrii proiectului România: Prof.univ.dr. Adrian Roşan, Conf.univ.dr. Andrea Hathazi, Cadru didactic asociat Dr. Viorel Sîrca, Lector univ.dr. Cristina Bălaş Baconschi, Lector univ.dr. Carmen Costea Bărluţiu, Asist. de cercetare dr. Marian Pădure

O parte din exercițiile cuprinse în ghid au fost preluate şi adaptate din ghidul ‘Combaterea Traficului Sexual al Copiilor: Ghid de formare’, realizat de ECPAT Europe Law Enforcement Group. ECPAT Marea Britanie adresează mulțumiri ECPAT Olanda, organizațiilor partenere și unui mare număr de experți din cadrul diferitelor organizații și instituții care au oferit sprijin în elaborarea manualului original.

Manual de formare pentru profesioniștii care lucrează cu grupuri vulnerabile - Versiunea în limba română (17Mb) / english (14Mb)!

EEPWVP romana      

Aplicația CCIF compatiblă Android poate fi descărcată de aici (24Mb).

Publicat de ECPAT UK.
Copyright © ECPAT UK Februarie 2016

Autori: Debbie Beadle și Bharti Patel, ECPAT UK., Design și editare SAMAZ Ltd Malta, Coperta: foto Kevin Cash President Malta Institute of Professional Photography (MIPP), Editori manual în limba română: Adrian Roşan şi Andrea Hathazi


 

 

 

Abordarea psiho-socială a dizabilității. Modele de evaluare și intervenție.

coperta carete coordonata de Carmen Costea BarlutiuCarmen Costea-Bărluțiu (Coordonator și editor)

Editura Presa Universitară Clujeană - Cluj-Napoca, ISBN 978-606-37-0094-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Volumele Simpozionului Național Educație și formare în contextul provocării lumii contemporane - 2016

Educaţie şi formare în contextul provocărilor lumii contemporane - Editori: Adrian Roșan, Vasile Timiș, Gligor Hagău (4Mb)

coperta volum - Educatie si formare in contextul provocarilor lumii contemporaneDescrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

EDUCAŢIE şi formare în contextul provocărilor lumii contemporane

Editori: Adrian Roşan, Vasile Timiş, Glogor Hagău.

Cluj-Napoca : Argonaut, Limes, 2016. - 409 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-109-690-2 (Argonaut) / ISBN 978-606-799-025-6 (Limes)

 

 

 

 

 

 

 

Educaţie şi formare - perspective actuale - Editori: Gligor Hagău; Daniela Onofrei; Marian Pădure (17Mb)

coperta volum - educatie si formare - perspective actualeDescrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

EDUCAŢIE şi formare: perspective actuale / Editori: Gligor Hagău; Daniela Onofrei; Marian Pădure

Cluj-Napoca : Argonaut, Limes, 2016. - 409 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-109-661-2 (Argonaut) / ISBN 978-606-799-025-6 (Limes)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Volum Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale

Pe sit-ul Departamentului de Psihopedagogie Specială, puteți consulta volumul lucrărilor din cadrul Manifestării Științifice Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale, organizată de Departamentul de Psihopedagogie Specială în perioada 3-5 decembrie 2013.

Lucrările sunt publicate într-un volum online (ISBN 978-973-0-15757-4) și pe CD-ROM (ISBN 978-973-0-15758-1), coordonator Conf. univ. dr. Adrian Roșan.

volum - Cartea Alba a Psihopedagogiei Speciale

 

 

 

Programul Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice”

Axa prioritara 2 - "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare” / Autoritatea contractanta - Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica / Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro .

Ghiduri de utilizare a platformelor / colectiilor de reviste


 

 

 

Dictionar de Limbaj Mimico Gestual - online  

CLICK pentru a accesa - dictionar de limbaj mimico gestual online


 

 

 

Biblioteca digitală Cartea Călătoare

Cărţile electronice cuprinse în această bibliotecă sunt destinate în exclusivitate persoanelor cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire. Dacă doriţi să consultaţi lista cărţilor electronice accesibilizate, intrați în pagina Catalog din meniul principal. Dacă doriţi să descărcați o carte din această bibliotecă, trebuie să deţineţi un cont de utilizator şi să vă autentificaţi. Pentru a crea un cont de utilizator mergeţi la creare cont. Inainte de a utiliza serviciile acestei Biblioteci va rugăm să studiaţi rubrica  Termeni şi condiţii.

www.carteacalatoare.ro


 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker