The Research Lab team aims at conducting studies and disseminating the results of applicative research on the subjects of early development and intervention for risk and disability in early childhood. The Lab’s activities are centered on the children, their families and the professionals involved in assessment and intervention.


The main research directions of the minilab are:

 1. Psycho-pedagogical assessment and intervention of infants, toddlers and preschoolers exposed to physical, psychosocial and relational risk factors;
 2. Research focused on families and parents of children exposed to risk and disabilities in early childhood;
 3. Psycho-pedagogical support and assistance of professionals involved in the field of early intervention.

 

The main fields of research around which our research interests are centered are:

 • Child psychomotor development under biological, functional, relational, familial and social risk;
 • Screening, assessment and intervention for developmental disorders, in the case of risk and disability;
 • Screening, assessment and intervention in families and children-caregivers dyads, under risk;
 • Early intervention curriculum design and implementation, for risk and disability in early childhood and preschool years;
 • Handbooks and training guides regarding assessment and intervention for child and family;
 • Good practice models in the field of early intervention.

 

General objective:

The research within the Early Intervention Research Laboratory is focused on the developmental characteristics of newborns, infants, toddlers and preschoolers exposed to various risk factors, as well as the way in which early intervention programs contribute to the rehabilitation of deficits identified in the children’s development and the functioning of the system of care.

Specific research objectives:

 • The investigation of the efficacy of early intervention in the development of self-regulation skills of children exposed to various risks;
 • The analysis of the impact of attachment disruptions and child-caregivers relational problems on early childhood development;
 • The exploration of risk factors for infant and young children development;
 • The investigation of the impact that the family system and the primary caregiver (sensitivity, availability, personality, mental health) have on early childhood development;
 • The development and testing of screening and assessment methods and instruments for early childhood development and for parent (caregiver) – child interaction and relationship;
 • The design of training manuals for practitioners in early intervention, containing strategies and applicative programs;
 • The research, design and implementation of effective interventions in the areas of cognitive, language, physical and social-emotional development;
 • The investigation of parent – child interaction under social stress and risks;
 • The research, design and implementation of intervention and training programs for parents and professionals in the field of early intervention.

 

The research lab team:

 • Associate Professor Carolina Bodea Hațegan, PhD.
 • Lecturer Carmen Costea-Bărluţiu, PhD.
 • Associate Professor Andrea Hathazi, PhD.

 

Partnerships, cooperation:

 • Educational institutions: nurseries, kindergartens, special schools, early intervention centers from Romania and abroad;
 • Pediatric, gynecology, neonatology clinics;
 • Higher education institutions from Romania and abroad;
 • Parents’ associations.

 

Contact:

 • Carmen Costea-Bărluţiu: carmen.costea [/at\] @ubbcluj.ro
 • Andrea Hathazi: andrea.hathazi [/at\] ubbcluj.ro
 • Carolina Bodea Hațegan: carolina.bodea [/at\] ubbcluj.ro

 

Relevant affiliations:

 • Carmen Costea-Bărluţiu
  • Romanian College of Psychologists;
  • European Association of Developmental Psychology;
  • „Pro Familia” Family Therapy Association
 • Carolina Bodea Hațegan
  • Asociația Specialiștilor în Terapia Tulburărilor de Limbaj din România-ASTTLR (The Association of Specialists in Language Disorders Therapies from Romania)
  • Asociaţia Europeană a Logopezilor şi Ortofoniştilor- (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’UE/Standing Liaison Committee of E.U. Speech and Language Therapists and Logopedists- CPLOL )
  • Asociația Internațională a Logopezilor și Foniatrilor-(International Association of Logopedics and Phoniatrics-IALP)

 

Conferences and other relevant scientific events:

 • Costea-Bărluţiu, C. (2016). Programe terapeutice bazate pe ataşament - rol în dezvoltarea rezilienţei la copilul cu dizabilităţi severe, workshop conducted at The International Summer School „Comunicarea alternativă şi augmentativă în contextul dizabilităţii multiple”, Special Education Department, UBB Cluj;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2014). Rolul calității relației cu îngrijitorul primar în dezvoltarea psihomotorie și sănătatea mentală a sugarului și copilului mic, Scientific Communication Session „Paşi prin Incluziune – Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale”, Special Education Department, UBB Cluj;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2011). The complex associations between attachment, self evaluation and social and emotional loneliness in young adult women, oral presentation at 20th Ramiro and Zoran Bujas’ Days, Zagreb;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2006). Mecanisme şi factori ai dezvoltării emoţionale în copilăria timpurie, Scientific Communication Session, Social Sciences and Humanities Faculty, Oradea;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2006). Working in a Focusing Way with Severe Chronically Ill Infants in a Clinical Setting, Focusing with Children, 5th International Conference, Cluj-Napoca – member of the organization committee andgroup moderator;
 • Bodea Hațegan, C. (2015). Noi direcții terminologice în terapia tulburărilor de limbaj și comunicare, International Conference ”Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția psihoeducațională, 15 Mai, Arad (keynote speaker);
 • Bodea Haţegan, C., Talaş, D., Trifu, R. (2016). Întârzierea în dezvoltarea limbajului-repere în diagnostic şi intervenţie, National Conference “Abordări terapeutice în contextul recuperării neuro-psiho.motorii la copilul mic”, Consiliul Judeţean Cluj-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului-Centrul Comunitar Judeţean, ASTTLR, ATU Consulting, Colegiul Psihologilor din România, Colegiul Medicilor din România, Asociaţia Română de Psihoterapie Pozitivă, UBB-FSPAC;
 • Bodea-Haţegan, C. (2014). Reabilitarea auditiv-verbală la copiii cu vârste între 0 şi 5 ani (valorificarea resurselor de reabilitare de la Cochlear în diagnostic şi terapie), workshop, Psychology and Sciences of Education Faculty, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, in cooperation with Cochlear, member of the organizing committee;

 

Relevant trainings:

 • Carolina Bodea Hațegan
  • 2013: „Let me be one of you!”, 12-21 July, Varna, Bulgaria, under Youth in Action program, focused on the development of competencies for practitioners in speech therapy regarding the field of early intervention;
 • Carmen Costea-Bărluţiu
  • 2016: „Core Sensitivities”, 18-21 may, conducted by Kent Hoffman, Centrul pentru Ataşament Acord, Cluj-Napoca;
  • 2010: „Particularities of the participation of children in family therapy. The therapeutic potential of dialogue and non-verbal symbols”, workshop conducted by Školka Enikő and Orbán Mária, Cluj-Napoca;
  • 2006: “Play as intervention instrument in the child psychotherapy, from the perspective of client centered approach”, Romanian Association of Person-Centered Psychotherapy;
  • 2004-2006: Focusing-oriented Person Centered Child Therapy, Focus Instituut Schardam (Olanda), Focusing Institut New York (SUA), Schweizerische Gesselschaft für Gesprächstherapie und Personzentrierte Beratung.

 

Relevant publications:

 • Bodea Haţegan, C. (2015). Tulburările de limbaj şi comunicare, in Roşan, A. (coord.). Psihopedagogie specială. Modele de Evaluare şi intervenţie, Polirom, Iaşi p. 212-243;
 • Bodea Haţegan, C. (2015). Tulburările de limbaj şi comunicare, in Roşan, A. (coord.). Psihopedagogie specială. Modele de Evaluare şi intervenţie, Polirom, Iaşi p. 212-243;
 • Bodea Hațegan, C. (2016). Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj- Structuri deschise, București: Editura Trei (one chapter on the language development delay);
 • Bodea Haţegan, C., Prihoi, L., Talaș, D. (2014). Speech Screening and Early Intervention. Case Study Report (Evaluarea vorbirii și intervenția precoce. Studiu de caz), Scientific Communication Session with international participation “Educaţia Transfrontalieră în Contextul Globalizării (Psihologie şi Psihopedagogie specială – Pedagogie – Metodică)”, Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Departamentului Pentru Pregătirea Şi Perfecţionarea Personalului Didactic,  Tom XVIII, Editura Universității din Oradea, Oradea p. 16-22, ISSN: 1224-6239.
 • Bodea Haţegan, C., Talaş, D. (2015). Psycho-pedagogical directions for the training and development of lexical-semantic dimensions of language, Procedia of Interdisciplinarity DSCEI 2014, International Conference: Selected Papers (Oradea: Romania), Section Humanities, AARDVARK Global Publishing,  Utah, USA, p. 66-78, ISBN: 978-1-4276-9640-3.
 • Bodea Haţegan, C., Talaş, D. (2016). Direcții de abordare diagnostică a întârzierii în dezvoltarea limbajului în contextul spasmul hohotului de plâns, International Conference “Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția psihoeducațională”, 5th ed., Arad, Secțiunea a II-a- Tulburările limbajului oral, scris-citit-particularități de abordare în terapie, Editura Școala Vremii, ISSN-2501-6717.
 • Bodea Haţegan, C., Talaş, D., Pop, F.D. (2014). Spatial concepts related to expressive language in preschool children, STUDIA UNIVERSITATIS Babeş-Bolyai Series “Psychologia-Paedagogia", 59 (LIX) 2/2014, p. 13-24.
 • Bodea Haţegan, C.; Gâlgău, A. (2011). Perspectives on the prevention of learning difficulties related to language structure, STUDIA UNIVERSITATIS Babeş-Bolyai Series "Psychologia-Paedagogia", Cluj-Napoca, 2/2011, 56 (LVI), p.55-65.
 • Bodea Haţegan, C.; Talaş, D. (2014).  Communication Matrix – An Assessment Tool Used in a Case of Autism Spectrum Disorders,   The International Conference PSYCHOLOGY AND THE REALITIES OF THE CONTEMPORARY WORLD – 4th EDITION – PSIWORLD 2013, Elsevier-Procedia – Social and Behavioral Sciences, Editor: Mihaela Chraif, Cristian Vasile and Mihai Anitei, 127 (2014), p. 169-173, doi: 10.1016/j.sbspro.2014.03.234.
 • Bodea Haţegan, C.; Talaş, D. (2014). Issues in Bilingualism in the Context of Autism Spectrum Disorders. Case Study Report, Romanian Journal Of Experimental Applied Psychology, Volume 5, Issue 3, p. 8-20.
 • Costea-Bărluţiu, C. (2007).  Mecanismele şi factorii dezvoltării emoţionale a copilului, in Chipea, F., Cioara, I., Hatos, A., Marian, M., Sas, C. (coord.). Cultura, dezvoltare, identitate. Perspective actuale, Expert: Bucureşti;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2007). Generarea şi reglarea emoţiilor în prima perioadă a vieţii, in Educația XXI, IV(1);
 • Costea-Bărluţiu, C. (2009). Perspective asupra achiziţiei şi dezvoltării limbajului copilului în primii ani de viaţă, in Anca, M. (coord şi ed.). Tendinţe psihopedagogice moderne în stimularea abilităţilor de comunicare, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2010). Psychosocial Factors and Conditions Associated with the Non-organic Failure to Thrive in Infants and Young Children, in Studia Universitatis Babes-Bolyai, Psychologia-Paedagogia LV(1), p. 3-19;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2010). Tulburări clinice, factori socio-emoţionali şi relaţionali implicaţi în retardul de limbaj la sugarul şi copilul mic cu tulburări de nutriţie, in Anca, M. (coord. şi ed.). Studii de psihopedagogie specială. Psihopedagogia specială între practică şi cercetare, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2011). Ataşamentul şi starea de bine psihologică la vârsta adultă: asocierea cu stima de sine şi singurătatea, in Milcu, M., Brate, A. (coord.), Cercetări aplicative în educație, sănătate și științele sociale, ed. Universitară, București, book of papers of the conference “Cercetarea modernă în psihologie: direcții și perspective”, Sibiu, 3-5 iunie 2011;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2011). Psychomotor development, social-emotional functioning, quality of the relationship with the caregiver and mental health in early childhood, in Studia Universitatis Babes-Bolyai, Psychologia-Paedagogia, 1, p. 65-76;
 • Costea-Bărluțiu, C. (2011). Screening și evaluare a nivelului de dezoltare a limbajului și comunicării în copilăria timpurie, in Anca, M. (coord. și ed.). Evaluarea și intervenția psihopedagogică. Perspective integrative, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca;
 • Costea-Bărluțiu, C. (2011). The relationship between mother-child interaction, maternal attachment and positive/ negative affect, in 15th European Conference on Developmental Psychology, 23-27 august, Bergen, Norway, Medimond International Proceedings, Bologna;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2012). Evaluarea și stimularea interacțiunii diadice timpurii dintre copil și adult în condițiile deficienței multiple, in Hathazi, A. (coord.). Comunicarea în contextul deficienței multiple, vol I, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca;
 • Costea-Bărluțiu, C. (2013). Modalităţi de evaluare a dezvoltării sugarului și copilului mic: implicații pentru identificarea riscului și intervenția în copilăria timpurie, Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale, Departamentul de Psihopedagogie Speciala - ISBN 978-973-0-15757- 4- volum online, Editor: Adrian Rosan (coord), P. 1-10
 • Costea-Bărluțiu, C. (2015) Elemente de consiliere psihologică și psihoterapie a persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora, in Roșan, A. (coord.) Psihopedagogie specială. Modele de evaluare și intervenție. Iași. Editura Polirom, p. 525-562;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2015). Configuraţia sistemului familial în funcţie de distanţele emoţionale dintre membrii familiei înainte şi după naşterea unui copil: rolul stilului de ataşament, in  Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol 28, Ed. Limes&Argonaut, Cluj-Napoca, p. 257-286;
 • Costea-Bărluțiu, C. (2015). Evaluarea și intervenția timpurie în cazul copiilor la risc și cu dizabilități în perioada copilăriei mici, in Roșan, A. (coord.) Psihopedagogie specială. Modele de evaluare și intervenție. Iași. Editura Polirom, p.411-456;
 • Costea-Bărluţiu, C. (2016). Modelarea structurală a relaţiei complexe dintre calitatea interacţiunii mamă-copil, dimensiuni ale ataşamentului copilului și dezvoltarea socială în copilăria timpurie, in Costea-Bărluţiu, C. (coord. şi ed.). Abordare psiho-socială a dizabilităţii. Modele de evaluare şi intervenţie, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca;
 • Costea-Bărluţiu, C., Bălaş-Baconschi, C., Hathazi, A. (2014). A preliminary investigation of a parental stress measure for parents of children with autism spectrum disorders and down syndrome, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series "Psychologia-Paedagogia”, 2, p.25-41;
 • Hathazi, A. (2009). Abordări noi în terapia tulburărilor de comportament bazate pe teoria ataşamentului, in Transparenţă şi Comunicare în educaţia şi integrarea socio-profesională a persoanelor cu deficienţe de vedere, Editura Risoprint, Cluj-Napoca;
 • Hathazi, A. (2010). Developing and Implementing a curriculum for children with deafblindness- multisensory impairment, in  Educaţia 21, 8, p. 145-151;
 • Hathazi, A. (2011). Milieu Method as a natural approach in the development of communication at children with multiple disabilities, in Anca, M. (ed.). Studii de psihopedagogie specială, Psihopedagogia specială între practică şi cercetare, vol. IV, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 • Hathazi, A. (2012) (coord.). Comunicarea în contextul deficienţei multiple, colecţia Educarea persoanelor cu dizabilităţi multiple, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 335 pg.
 • Moldovan, C. (2001). Theory of Mind" la copiii cu deficienţe vizuale severe congenitale, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, Şcoala Specială Centru de Resurse, Cluj-Napoca, published in the book of papers;

 

Translation and adaptation of assessment instruments:

 • Bodea Haţegan, C.; Talaş, D. (2014). Translation and adaptation to Romanian language of the Auditory Developmental Scale:0-6 Years (Scala de Dezvoltare Auditivă, de la 0-6 ani),
 • http://www.auditoryverbaltraining.com/Aud%20Dvlpmtl%20Scale%20Romanian%20version%20SCALA%20DE%20DEZVOLTARE%20AUDITIV.pdf
 • Bodea Haţegan, C.; Talaş, D. (2014). Communication Matrix, for parents https://www.communicationmatrix.org/Content/Translations/COMMUNICATION_MATRIX_Parents_RO.pdf, Portlad/Oregon.
 • Bodea Haţegan, C.; Talaş, D. (2013). Communication Matrix, for professionals, https://www.communicationmatrix.org/Content/Translations/COMMUNICATION%20MATRIX_RO.pdf Portlad/Oregon
 • Anca, M.; Bodea Haţegan, C. (2012)(coord.). Integrative Development Scale (Scala Integrată de dezvoltare), Cochlear AG Press, CH-4052 Basel, Switzerland.

 

eXTReMe Tracker