Laborator de Cercetări Interdisciplinare a Diferențelor Individuale în Învățare (learn-id) 

 
Coordonatori: Prof. univ. dr. Adrian Roșan, Lect. univ. dr. Carmen David
 
Domenii
 • Tulburări specifice de învăţare 
 • Psihopedagogia elevilor capabili de performanţe înalte
 • Tulburări emoţionale şi de comportament în context şcolar
 • Dificultăţi de învăţare în contextul dizabilităţii

Tematică

 • Investigarea mecanismelor de dezvoltare tipică şi atipică a abilităţilor de citit- scris în contextul particular al limbii române, ca limbă cu ortografie transparentă;
 • Analiza practicilor de diagnostic şi evaluare în cazul tulburărilor specifice de învăţare în Romania;
 • Dezvoltarea unor instrumente psihopedagogice necesare în procesul de evaluare şi diagnostic, adaptate cultural şi valide;
 • Învăţarea autoreglată în contextul tulburărilor specifice de învăţare şi al ADHD
 • Dificultăţile de învăţare în contextul ADHD- ului, al tulburărilor de impuls- control, tulburărilor de conduită şi al tulburărilor de conduită cu CU.
 • Studii privind modele explicative ale tulburărilor specifice de învăţare.
 • Studii privind factorii socio- emoţionali facilitatori ai învăţării la elevii capabili de performanţe înalte
 • Screening şi intervenţie psihopedagogică în tulburările emoţionale şi comportamentale în context şcolar