#FiișiTUpsihoped

Informații utile despre Sesiunea de ADMITERE 2024

 

Dacă în secțiunea Admitere crezi că nu ai găsit răspunsurile la întrebările tale,

ne poți contacta prin mesaj pe WhatsApp - 0757 420 159 sau pe Facebook.

 

Colegii noștrii sunt pregătiți să îți răspundă la orice întrebare despre procesul de admitere la Specializarea Psihopedagogie Specială - nivel LICENȚĂ și MASTERAT. 

 

 

Ai lucrat cu copii sau ai vrea să lucrezi cu aceştia?
Simţi că îl poţi ajuta pe cel care are nevoie de tine?

 

Ce înseamnă să fii psihopedagog?

Înseamnă să poţi ajuta eficient copiii și tinerii cu dizabilități / cerințe educaționale speciale şi familiile acestora prin programe educaționale de evaluare și consiliere psihopedagogică, prin intervenții psihopedagogice bazată pe evidențe și cercetări aplicative.

Nu rămâne decât să te înscrii la Specializarea Psihopedagogie Specială care îţi oferă programe de formare la standarde internaţionale şi posibilităţi ca după absolvire să lucrezi fie în România, fie în ţări ale UE sau SUA. Singura condiţie este să îţi alegi o formare pentru o viitoare carieră de succes, aducătoare de autentice satisfacții profesionale și sociale.

 

 

Drept de liberă practică în Psihopedagogie Specială

Absolvenţii specializării Psihopedagogie Specială, pe baza legislaţiei în vigoare, pot să obţină drept de liberă practică de la Colegiul Psihologilor din România în Psihopedagogie Specială.

 

 

Durata şi activităţi

Pe parcursul celor 3 ani de studiu veţi dobândi competențe de evaluare, de elaborare și implementare de activități și intervenții psihopedagogice pentru persoanele cu dizabilități și cerințe educaționale speciale. 

Vă puteți specializa în domenii cum ar fi: tulburările de neurodezvoltare (dizabilități intelectuale, tulburăi ale limbajului și comunicării, tulburări de spectru autist, tulburări specifice de învățare, dizabilități senzoriale, dizabilități neuromotorii). 

Prin stagiile de practică din în instituţii de învăţământ (grădiniţe, şcoli, cabinete de asistență psihopedagogică, cabinete de logopedie, cabinete individuale de psihologie), clinici, ONG-uri, aveţi oportunitatea de a aplica cunoștințe și a vă forma competențe profesionale. 

Pregătirea profesională este asigurată de cadre didactice cu experiență națională și internațională recunoscută în domeniul psihopedagogiei speciale și a practicilor educaționale incluzive. 

 

 

 

pliant fata 1 pliant fata 2
pliant fata 3 pliant fata 4
   
   

 

 

 

Perspective în carieră

Absolvenţii specializării au următoarele perspective de carieră: profesori psihopedagogi, logopezi, consilieri şcolari, profesori de sprijin, profesori itineranţi, profesori educatori.

 

 

Activitate profesională

Pot să desfăşoare activităţi instructiv-educative, terapii corectiv-compensatorii, terapie logopedică, terapie ocupaţională şi pot să se specializeze în psihoterapie şi consiliere (pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora).

 

IFrame

Unde trebuie să mă înscriu? 

ONLINE pe platforma admitere.ubbcluj.ro.

Platfirma va fi activa in perioada concursului de admitere, conform calendarului admiterii.

 

 

Câte zile sunt programate pentru înscrieri?

Înscrierile pentru nivel licență/masterat se pot face online în zilele de 15,16,17,18 iulie 2024. Calendarul Admiterii poate fi consultat AICI.

 

 

Care sunt pașii pentru înscriere? 

Deoarece platforma a fost actualizată pentru ați oferi o experiență ușoară și rapidă de înscriere și plată, consulta ghidul online [DISPONIBIL ÎN CURÂND]

Foarte important ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR NIVEL LICENȚĂ: alegeți ambele obțiuni (ZI și Învățământ la distanță)

 

 

Înscrierea la nivel licență / masterat este doar online?

DA! Completarea formularului, alegerea opțiunilor și încărcarea documentelor se face în platforma online a Universității Babeș-Bolyai - admitere.ubbcluj.ro

 

 

De unde pot lua formularele de înscriere?

Fișele sunt generate automat de platformă de admitere. 

 

 

Dacă nu mă pot înscrie online?

Ne poți contacta pentru o programare și vei putea veni la sediul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, între orele 9-13, dar numai pentru situațiile excepționale.

 

 

Care este cuantumul taxei de admitere?

Taxa de admitere se stabilește prin regulamentul de admitere și va actualizată curând, aceasta este formată din (a) taxa de procesare admitere și (b) taxa de înscriere. 

 

 

Unde plătesc taxa de admitere?

Taxa de admitere se plătește online cu cardul, direct în contul creat personal în portalul de ADMITERE.

Atenție: dacă vă înscrieți la mai multe specializări, trebuie să creați câte un dosar pentru fiecare specializare și să achitați câte o taxă integrală pentru fiecare dosar. 

Atenție: dacă vă înscrieți la nivel licență cu frecvență și învățământ la distanță / specializare, veți achita o singură taxă

 

 

Cine poate fi scutit de taxa de admitere?

DA, sunt scutiți de taxa de înscriere / procesare / admitere, integral sau parțial, următoarele categorii de candidați: 

 • (a) angajaţii şi copiii angajaţilor UBB (scutiți de taxa de înscriere)
 • (b) angajaţii şi copiii angajaţilor Bibliotecii Centrale Universitare (scutiți de taxa de înscriere)
 • (c) copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar (scutiți de taxa de înscriere)
 • (d) candidați proveniți din plasament (scutiți de taxa de admitere)
 • (e) orfani de ambii părinţi (scutiți de taxa de admitere)

FOARTE IMPORTANT: Scutirea de taxă de admitere este numai pentru o singură specializare. La înscriere, candidatul este obligat să declare dacă s-a mai înscris la o altă facultate / specializare din
Universitatea "Babeş–Bolyai" sau la o altă instituţie de învăţământ superior.

 

 

Trebuie să aduc actele în original sau copii legalizate - nivel licență/masterat?

La înscriere online actele se vor încărca scanate lizibil. Dacă un document are mai mult de foi, vă recomandăm să scanați documentul într-un singur fișier PDF.

Atenție: La confirmarea locului ocupat prin concurs, fiecare candidat declarat ADMIS pe un loc eligibil (buget, taxă, id) pentru a confirma locul ocupat prin concurs, OBLIGATORIU, după procedurile online, candidatul va aduce dosarul cu actele în original la sediul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, conform regulamentului și calendarului admiterii. 

Atenție: candidatul declarat ADMIS, care nu va efectua (1) procedura online de confirmare și (2) depunerea dosarului cu actele la sediul facultății, va pierde automat locul ocupat prin concurs în etapa următoare.

 

 

Test scris sau eseu pentru admiterea la nivel licență?

NU! În cadrul concursului de admitere 2024, candidații vor trebui să încarce un eseu online.

Media finală de admitere la Specializarea Psihopedagogie Specială nivel licență (cu frecvență sau învățământ la distanță) este formată din 50% media de la examenul de Bacalaureat și 50% nota obținută la eseul încărcat. 

 
 
 

În ce constă eseul de admitere la nivel licență?

Vom reveni cu informații suplimentare în timp util!

 

 

Dacă nu încarc eseul? 

Pentru finalizarea procesului de admitere și intrarea în procesul de evaluare și repartizare pe un loc în cadrul concursului de admitere, fiecare candidat are obligația de a încărca eseul. În cazul în care un candidat înscris nu încarcă eseul dosarul de admitere al acestuia va fi respins în etapa următoare.

 

 

Unde încarc eseul pentru admiterea la nivel licență?

Vom reveni cu informații suplimentare în timp util!

 

 

Trebuie să fac contract pentru modulul psihopedagogic I nivel licență (DPPD)?

NU! Disciplinele aferente Modulului I pentru specializarea Psihopedagogie Specială sunt incluse în planul de îmvățământ. Deci, nu trebuie să încărcați documentele sau eseurile pentru DPPD în formularul de înscriere.

 

 

Trebuie să fac contract pentru modulul psihopedagogic II nivel masterat?

DA! Pentru Modulului II trebuie să încărcați documentele necesare pentru completarea contractului. 

 

 

 

pliant admitere MCA 2024

  

 

 

Pentru admiterea la masterat trebuie susținut un proiect?

DA! Media finală de admitere la masteratul de MCA (Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive) / TLA (Terapia limbajului și audiologie educațională) este formată din 50% media de la examenul de Licență și 50% nota obținută la susținerea proiectului

Susținerea proiectului se va face ONLINE, pe baza programărilor ce vor fi anunțate de către Comisia de Admitere.

Lista cu programările va fi anunțată pe site-ul facultății și pe site-ul Departamentului de Psihopedagogie Specială conform calendarului admiterii.

Află mai multe informații despre proiectul de cercetare / referat la nivel masterat AICI

 

 

Unde încarc proiectului pentru admiterea la masterat?

Proiectul de cercetare / referatul pentru admiterea la masteratul de MCA (Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive) și/sau masteratul TLA (Terapia limbajului și audiologie educațională) va fi predat în ziua susținerii. 

 

 

pliant fata 1 pliant fata 2
pliant fata 3 pliant fata 4

 

 

 

Cum se va desfășura sesiunea de susținere a proiectului la masterat?

Susținerea proiectului se va face OLINE, pe baza programărilor anunțate de către Comisia de Admitere. Lista cu programările va fi anunțată în timp util, conform calendarului admiterii.

Proiectele / referatele vor fi susținute ONLINE.  Fiecărui candidat îi vor fi alocate 10-12 minute pentru susținerea proiectului/referatului.
Modalitatea de susținere a proiectului / referatului revine candidatului: prezentare liberă, prezentare multimedia.  

 

 

Ce acte îmi sunt necesare pentru confirmarea locului - nivel licență? 

Pentru confirmarea locului, candidații declarați ADMIȘI pe loc ELIGIBIL (zi buget, zi taxă, ID) vor trebui: 

 1. să confirme locul online în contul creat pentru înscriere pe platforma online a Universității Babeș-Bolyai admitere.ubbcluj.ro
 2. să aducă dosarul cu actele din lista de mai jos la sediul facultății, conform etapelor și calendarului admiterii

​Ce va trebui să conțină dosarul care îl veți aduce la sediul facultății:

 1. Fișa tip de înscriere, semnată (generată de platforma de admitere) 
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaia matricolă) sau diploma echivalentă acesteia sau adeverință de promovare a examenului național de bacalaureat (doar pentru absolvenții promoției curente, cărora nu le-a fost încă eliberată diploma de bacalaureat până la data înscrierii)  Cetățenii străini UE vor încărca originalul însoțit de traducerea legalizată după actele de studii, însoțită de echivalarea studiilor 
 3. Certificatul de naștere (față-verso, daca are cnp-ul pe verso) 
 4. Cartea de identitate
 5. Adeverință medicală care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un ciclu de studii superioare 
 6. Alte documente menționate la cazurile particulare (adeverința în baza căreia se solicită scutirea de taxă, cererea de loc de rrom, loc de protecție socială, adeverințe doveditoare a aparteneței la categoria de rrom sau protecție socială, certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu dizabilități sau cerficia CES, diploma de olimpic, etc.). 

Atenție:  asigurați-vă că sunt documentele care au fost încărcate online, în momentul înscrierii.

 

 

Ce presupune confirmarea locului online? 

Candidații declarați admiși pe un loc eligibil vor trebui să efectueze următoarele proceduri în contul creat în platforma online a Universității Babeș-Bolyai admitere.ubbcluj.ro:

 • ADMIS pe loc ZI BUGET (licență sau masterat) - va confirma locul prin completarea, semnarea și încărcarea contractului de școlarizare
 • ADMIS pe loc ZI TAXĂ (licență sau masterat) - (1) va achita prima rata din taxa de școlarizare și (2) va confirma locul prin completarea, semnarea și încărcarea contractului de școlarizare. 
 • ADMIS pe loc ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ CU TAXĂ (licență) - (1) va achita prima rata din taxa de școlarizare și (2) va confirma locul prin completarea, semnarea și încărcarea contractului de școlarizare. 

Atenție Taxa anuală de școlarizare se achită în 4 rate. Prima rată se achită la confirmarea locului. Rata 2, 3 și 4 va putea fi achitată conform calendarului de taxe după începerea anului universitar în contul de ACADEMIC INFO. (După înmatriculare fiecare student/masterand va beneficia de un cont pe platforma ACADEMIC INFO unde va putea consulta traiectoria școlară, notele, achita taxele etc.)

Atenție Candidații care doresc să achite taxa de școlarizare integral, vor beneficia de o reducere de 10%. În momentul efectuării plății editați câmpul cu suma și intrdouceți manul suma integrală minus 10%. 

 

 

Ce acte îmi sunt necesare pentru confirmarea locului - nivel masterat? 

Pentru confirmarea locului, candidații declarați ADMIȘI pe un loc ELIGIBIL (zi buget, zi taxă, ID) vor trebui: 

 1. să confirme locul online în contul creat pentru înscriere pe platforma online a Universității Babeș-Bolyai admitere.ubbcluj.ro
 2. să aducă dosarul cu actele din lista de mai jos la sediul facultății, conform etapelor și calendarului admiterii

​Ce va trebui să conțină dosarul care îl veți aduce la sediul facultății:

 1. Fișa tip de înscriere, semnată (generată de platforma de admitere) 
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaia matricolă) sau diploma echivalentă
 3. diploma de licență și suplimentul de diplomă sau adeverința de licență (doar pentru absolvenții promoției curente, cărora nu le-a fost încă eliberată diploma de licență până la data înscrierii). Cetățenii străini UE vor încărca originalul însoțit de traducerea (în limba română) legalizată după actele de studii, însoțită de echivalarea studiilor 
 4. ​Certificatul de naștere (față-verso, daca are cnp-ul pe verso) 
 5. Cartea de identitate - Cetățenii străini UE vor încărca pașaportul, dacă e cazul și viza de ședere 
 6. Adeverință medicală care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un ciclu de studii superioare 
 7. Certificat de competență lingvistică în una din limbile de circulație internațională (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană), nivel minim B1, în termen de valabilitate, sau certificate sau atestate lingvistice acceptate conform listei https://psiedu.ubbcluj.ro/51-competenta-lingvistica.  
 8. Alte documente menționate la cazurile particulare (adeverința în baza căreia se solicită scutirea de taxă, certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu dizabilități sau cerficia CES, etc.).  

Atenție:  asigurați-vă că sunt documentele care au fost încărcate online, în momentul înscrierii.

 

 

 

pliant admitere TLA 2024 

 

  

Sunt masteratele acreditate? 

DA. Cele două programe de masterat din cadrul Departamentului de Psihopedagogie Specială - ”Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive” și ”Terapia limbajului și audiologie educațională” - sunt acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

Începând cu anul universitar 2019-2020 cele două masterate sunt acreditate și de Colegiul Psihologilor din România.

 

 

Sunt olimpic național sau internațional, ce acte trebuie să aduc? 

Un candidat poate participa la admitere concomitent la mai multe domenii/programe de studii/specializări din Universitatea “Babeş-Bolyai” sau din alte instituţii de învăţământ superior, în condiţiile stabilite de Senatele acestora, dar poate fi admis la o singură specializare/ un singur program de studii pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat, indiferent de categoria de loc pe care candidează. Candidatul admis la mai multe specializări trebuie să opteze pentru acea specializare la care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original. Excepţie fac olimpicii internaţionali, care pot beneficia de două specializări/programe finanţate de la bugetul de stat, indiferent de specializarea aleasă și disciplina la care este olimpic. Candidatul poate fi admis la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de nivelul de studii.

Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale performanţe recunoscute la olimpiade și concursuri naționale sau internaționale recunoscute de ministerul de resort (lista olimpiadelor și concursurilor școlare se găsește aici: https://www.edu.ro/olimpiade-si-concursuri), pot fi înmatriculaţi conform regulamentului de admitere al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei pe locuri finanțate de la buget, la nivel licență, fără admitere, la specializări (domeniul Psihologie / Ştiinţe ale Educaţiei) corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, în următoarele condiţii:

 1. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, la specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, care au obţinut distincţii (locul I, II, III, menţiune) la olimpiadele sau concursurile şcolare nivel internaţional,
 2. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, la specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, care au obţinut premiul I sau medalia de aur la olimpidele sau concursurile şcolare nivel naţional.

Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului. Candidaţii olimpici sunt consideraţi admiși, cu media de admitere 10 (zece). Candidații olimpici care satisfac aceste criterii nu sunt declarați automat admiși, aceștia trebuie să parcurgă procedurile de înscriere și confirmare a locului.

Atenție:  Candidații care au obţinut în perioada studiilor liceale performanţe recunoscute la olimpiade și concursuri naționale sau internaționale recunoscute de ministerul de resort SUNT RUGAȚI SĂ CONTACTEZE COMISIA DE ADMITERE PENTRU VERIFICAREA DIPLOIMEI ÎNAINTE DE ÎNSCRIERE ONLINE.

 

 

Cât este taxa de școlarizare anuală?

Taxele de şcolarizare, aferente fiecarei specializări pot fi consultate accesând pagina: https://psiedu.ubbcluj.ro/41-taxe-scolarizare

 

 

Ce presupune Învățământul la distanță (ID)? 

În fiecare semestru sunt programate una sau două întâlniri de activități asistate. Examenele se vor susține în format fizic la sediul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației conform structurii anului universitar 2024-2025.

 

 

Pot să am bursă dacă sunt la ID? 

Studenții care optează pentru învățământul la distanță (ID) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) primesc începând cu anul universitar 2017-2018, burse care vor ajung până la 25% din valoarea taxei de şcolarizare, în funcție de media de semestru și numărul de burse alocate.

 

 

Dacă mai am și alte întrebări? 

Ai mai multe modalități de informare:

 

Contact

Departamentul de Psihopedagogie Specială

Str. Sindicatelor nr.  7 Cluj-Napoca CLUJ 400029
Telefon: +40 264 405 337, Fax: +40 264 590 559

 

pliant fata 1