Masterat Terapia Limbajului și Audiologie Educațională

 

Informații despre perioada de înscrieri și calendarul admiterii se regăsesc în secțiunea Admitere!

Masterat acreditat !!!

 

Drept de liberă practică în Psihopedagogie Specială

Absolvenţii Specializării Psihopedagogie Specială, pe baza legislaţiei în vigoare, pot să obţină drept de liberă practică de la CPR - Colegiul Psihologilor din România în domeniul Psihopedagogiei Speciale.

 

Programul de „Terapia limbajului si audiologie educationala”, nivel master zi se integreaza in politica generala a Universitatii “Babes-Bolyai”, fiind astfel construit incat parcurgerea sa sa asigure absolventului cunostintele necesare derularii la un inalt nivel de profesionalism al activitatilor presupuse de diferitele directii de cariera pe care absolventii le pot urma.

Intrucat studiile de masterat constituie ciclul al II-lea al studiilor universitare, ele trebuie sa asigure atat specializarea intr-o profesie, cum este cea de specialist in terapia limbajului si audiolog educational, cat si obtinerea unor competente complementare din alte domenii cum sunt cele ale aplicatiilor tehnologice in domeniul psihopedagogic, precum si a abordarii din perspectiva consilierii si psihoterapiei persoanelor cu dizabilitati auditive si verbale, inclusiv a familiilor acestora. Totodata, studiile masterale vin sa dezvolte capacitatile de cercetare stiintifica. Actualul program masteral prezinta un cert caracter interdisciplinar intrucat include in pachetele de discipline optionale, mai mult de doua discipline din alte programe de masterat ale universitatii; metionam disciplinele: „Educatia rational-emotiva si comportamentala”; „Psihologie clinica si psihoterapii individuale si de grup”, „Cercetari actuale cu aplicatii tehnologice” si „Programe de recuperare si dezvoltare cognitiva”. Acest masterat imbina directia cercetarii stiintifice cu cea a formarii profesionale.

In conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea studiilor universitare de masterat la universitatea „Babes-Bolyai” din 16.07.2007, articolul 15, acest program masteral are un pronuntat caracter interdisciplinar fiind sustinut de cadre didactice de la patru catedre ale Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, de cadre didactice apartinand unor colective de cercetare din Institutul de Tehnologii al UBB si cadre didactice universitare de la Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu”, din Cluj-Napoca.

Dezvoltarea acestui program masteral a fost angrenata si de numarul mare al lucrarilor de licenta elaborate de studentii si masteranzii de la specializarile Catedrei de Psihopedagogie speciala, aspect care demonstreaza interesul absolventilor pentru domeniul circumscris prin acest program masteral propus. De asemenea, tematica lucrarilor de gardul I, alese sau solicitate de profesorii care s-au prezentat la colocviul de gradul I din anii anteriori, dar mai ales din acest an este una care evidentiaza si se incadreaza in tematica delimitata prin programul masteral propus spre acreditare.

In elaborarea planului de invatamant al programului de masterat s-a avut in vedere si compatibilizarea acestuia cu planuri ale unor specializari similare din tara: de la Universitatea din Bucuresti: Masteratul „Terapia logopedica in procesele de comunicare si limbaj” si de la Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa”, din Iasi cu denumirea „Logopedie pediatrica”. De asemenea, program masteral a fost compatibilizat si cu programe similare din strainatate: Universitatea din Parma, Italia care pregateste absolventi pentru profesia de logoped, cu programul oferit de Departamentul de Logopedie, Foniatrie si Audiologie, de la Universitatea Lund, din Suedia, cu programul Terapia limbajului, de la Departamentul de Educatie si Stiinte Sociale de la Universitatea Jacobs Bremen din Germania, cu programul de logopedie oferit de Facultatatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din Louvain la Neuve si Facultatea de Medicina din Bruxelles, Belgia. De asemenea , in elaborarea ofertei curriculare am utilizat si un model asiatic, depasind cadrele europene in vederea surprinderii faptului ca fenomenul tulburarilor de auz si limbaj este unul cu un impact social crescut la nivelul intregii lumi. Specializarea indiana pregateste specialisti in domeniul Audiologiei si patologiei limbajului, iar institutia care deruleaza programul de pregatire este „Rehabilitation Council of India”, Hew Delhi.

Absolventii masteratului propus vor fi specialisti in terapia tulburarilor de limbaj si audiologie educationala. Obiectul activitatii acestor specialisti este recuperarea si reabilitarea persoanelor cu tulburari de limbaj si auz, ceea ce contribuie la cresterea sanselor de insertie scolara si socio-profesionala a copiilor, tinerilor si adultilor care prezinta astfel de dizabilitati. Abordarea procesului terapeutic din perspectiva interdisciplinara, va facilita cresterea gradului de eficienta prin formarea de competente transversale, competente reclamate de specificul realitatilor socio-profesionale existente.

O directie particulara deschisa prin acest masterat este aceea de formare a unor competente de utilizare a aplicatiilor tehnologice in terapia tulburarilor de limbaj si audiologie educationala. Acest aspect este materializat in contextul formarii masteranzilor prin valorificarea cercetarilor actuale din domeniul tehnologiilor, cercetari de echipa sub cupola Institutului de Tehnologii al Universitatii „Babes-Bolyai”.

Astfel, grupul tinta care este vizat prin acest program masteral este constituit atat din absolventi cu formare initiala in domeniul stiintelor socio-umane, cat si din absolventi din domeniul stiintelor exacte sau medicale. In acest fel se pot deschide perspective de valorificare a competentelor dobandite prin formarea initiala, in cele doua mari domenii ale stiintei (socio-uman si exacte) pentru a atinge un nivel distinct de profesionalizare, intr-un domeniu configurat in plan interdisciplinar.

Prin planul de invatamant propus, prin programele analitice elaborate si prin selectia cadrelor didactice s-a vizat asigurarea pregatirii profesionale pentru interventia logoterapeutica pe mai multe planuri: prevenire, depistare, evaluare complexa si diagnosticare, planificarea interventiilor terapeutice, desfasurarea terapiei tulburarilor de limbaj in conformitate cu specificul acestora si cu particularitatile beneficiarilor. Interventia de specialitate va conduce la dezvoltarea si/sau reabilitatrea laturii comprehensive si expresive a limbajului, astfel incat sa fie posibila comunicarea cu anturajul, insusirea si valorificarea cunostintelor scolare si sa creasca sansele de integrare in societate a acestor persoane.

Limbajul si comunicarea constituie camp de studiu si aplicatii pentru mai multe domenii si implicit pentru numeroase discipline. Prin urmare, absolventii acestui masterat vor putea sa isi insuseasca o serie de cunostinte: medicale, lingvistice, psihologice, psihopedagogice si mai ales de metodica speciala; sa stapaneasca principiile, metodele si tehnicile acestor discipline si sa puna in lucru competente care sunt de natura pluri- si interdisciplinara. Exista o reala penurie de specialisti in domeniile vizate si se constata ocuparea unor posturi de logoped/terapeut al limbajului de catre persoane fara o serioasa specializare in domeniu. Acest aspect este evidentiat si de cererea substantiala pentru urmarea cursului postuniversitar de perfectionare, curs pe care Catedra de Psihopedagogie speciala il deruleaza incepand cu anul 2001, curs aprobat prin consiliul de curriculum al Universitatii „Babes-Bolyai”: „Abordari moderne in terapia limbajului”. Prin acest curs se probeaza experienta catedrei in domeniul terapiei limbajului.

 

Competențe profesionale dobândite

 

Elaborează și implementează strategii și programe de prevenție, depistare și intervenție timpurie în tulburările de limbaj, vorbire și auz.

Rezultate ale învățării

 • Absolventul identifică factorii de risc în contextul tulburărilor de limbaj și de comunicare și al dizabilității auditive, cu scopul prevenirii instalării acestor tablouri patologice.
 • Absolventul cunoaște factorii etiologici ai diferitelor tablouri patologice din sfera limbajului și a funcționării auditive.
 • Absolventul identifică și elaborează strategii de prevenție în tulburările de limbaj și auz.
 • Absolventul elaborează demersuri de depistare a tulburărilor de limbaj și a auz.
 • Absolventul elaborează programe de intervenție timpurie în tulburările de limbaj și auz.
 • Absolventul folosește evaluarea de progres pentru a revizui programul terapeutic implementat.
 • Absolventul utilizează instrumentar psihopedagogic și logopedic specific intervalului de vârstă 0-3 ani în vederea prevenirii și intervenției timpurii în contextul tulburărilor de limbaj și a dizabilității auditive.
 • Absolventul cunoaște metode și programe validate empiric adecvate intervenției timpurii în domeniul limbajului și al auzului.
 • Absolventul elaborează, aplică și coordonează programe de intervenție timpurie adresate părinților copiilor cu tulburări de limbaj și dizabilități auditive.

 

Realizează un demers diagnostic complex și de diagnostic diferențial în contextul tulburărilor de limbaj şi al dizabilităților auditive, prin utilizarea instrumentarului psihopedagogic și audiologic.

Rezultate ale învățării

 • Absolventul cunoaște teste, probe, instrumente formale de evaluare specifice diferitelor tablouri patologice din contextul tulburărilor de limbaj și al dizabilităților auditive.
 • Absolventul cunoaște și aplică în selecția instrumentelor de evaluare diagnostică criterii de calitate psihometrică riguroase aferente acestei funcții a evaluării.
 • Absolventul realizează diagnosticul diferențial între diferitele tipuri de tulburări de limbaj și comunicare și dizabilități auditive, și alte dizabilități, folosind instrumentarul de specialitate adecvat, precum și rezultatele evaluărilor realizate de alți specialiști (psihologi clinicieni, medici O.R.L, etc.).
 • Absolventul elaborează instrumente informale sau adaptează instrumente existente care să informeze cât mai acurat și non-discriminativ procesul de diagnostic.
 • Absolventul realizează recomandări privind efectuarea unor evaluări suplimentare (de natură medicală, psihologică, audiologică, kinetoterapeutică, etc.) în vederea delimitării corecte a tabloului patologic.
 • Absolventul reevaluează și monitorizează evoluția cazurilor de tulburări de limbaj și comunicare în vederea identificării celor mai potrivite soluții terapeutice.

 

Elaborează și implementează demersuri de intervenție adecvate copiilor cu deficite la nivelul auzului și cu tulburări de  limbaj și comunicare, în contextul tendințelor actuale, în plan educațional și terapeutic.

Rezultate ale învățării:

 • Absolventul elaborează planuri/ programe de intervenție și consemnează orice modificare în aceste planuri în vederea ajustării continue a demersului de intervenție din contextul tulburărilor de limbaj și a dizabilității auditive.
 • Absolventul selectează modalitățile terapeutice adecvate și le corelează cu conținuturile și resursele potrivite, în vederea dezvoltării de abilități și competențe funcționale pentru persoanele cu tulburări de limbaj și dizabilități auditive.
 • Absolventul corelează stilurile cognitive specifice elevilor cu tulburări de limbaj și dizabilități auditive, cu strategiile de instruire și cu resurse educaționale / terapeutice corespunzătoare.
 • Absolventul utilizează și interpretează evaluările audiologice în vederea proiectării unor intervenții de terapia tulburărilor de limbaj și audiologice, eficiente. 
 • Absolventul desfășoară activități de terapie auditiv-verbală prin valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniile: fizicii acustice, audiologiei clinice, audiologiei educaționale, neuropsihologiei, psiholingvisticii, psihomotricităţii, biotehnologiilor, terapiilor ocupaționale, consilierii familiei și persoanelor cu dizabilități. 
 • Absolventul proiectează și implementează design-uri de cercetare în domeniul tulburărilor de limbaj și al audiologiei educaționale, în vederea îmbunătățirii demersului terapeutic.
 • Absolventul cunoaște diferite modalități de implementare a teleterapiei logopedice sub aspectul constrângerilor metodologice, legale, al cerințelor tehnice, dar și al limitărilor, inclusiv în ceea ce privește evidențele științifice actuale. 
 • Absolventul realizează demersuri de consiliere a părinților și aparținătorilor, în vederea selectării  informate a unui  program de intervenție. 

 

Proiectarea și implementarea de design-uri de cercetare în domeniul tulburărilor de limbaj și al audiologiei educaționale.

Rezultate ale învățării:

 • Absolventul cunoaște conținutul, utilitatea și limitele principalelor metodologii de cercetare calitativă și cantitativă aplicabile specificului evaluării și intervenției în domeniul tulburărilor limbajului, comunicării și al dizabilităților auditive.
 • Absolventul aplică adecvat diferitele metode de cercetare în raport cu problematica, dar și cu specificul tulburărilor de limbaj/ dizabilităților auditive.
 • Absolventul analizează critic (putere statistică, limite,  interpretări) rezultatele cercetărilor pentru a le valorifica în propria activitate terapeutică sau pentru a identifica noi problematici de cercetare.
 • Absolventul implementează cercetări-acțiune.
 • Absolventul identifică și evidențiază subiecte / teme actuale de cercetare în domeniul evaluării și al intervenției în tulburările de limbaj, comunicare și de auz.
 • Absolventul cunoaște cel puțin un program de prelucrare statistică a datelor.
 • Absolventul deține abilități de prezentare / diseminare / raportare a rezultatelor cercetării.

 

Competențe transversale dobândite:

 

Aplicarea principiilor și a normelor de deontologie profesională fundamentate pe opțiuni valorice explicite în relație cu drepturile și demnitatea persoanelor cu dizabilități. 

Rezultate ale învățării

 • Absolventul cunoaște codul de etică și deontologie profesională al domeniului terapiei limbajului și al audiologiei educaționale. 
 • Absolventul îndeplinește cu responsabilitate sarcinile profesionale materializând principiile codului de etică profesională în vederea asigurării unui demers de evaluare și terapie adecvat în contextul tulburărilor de limbaj și a dizabilității auditive. 
 • Absolventul identifică situațiile în care sunt abateri de la codul de etică și normele deontologice profesionale. 
 • Absolventul analizează abordările diagnostice și terapeutice cu scopul de a asigura respectarea normele de etică și deontologie profesională.
 • Absolventul realizează demersuri de evaluare și intervenție în sfera tulburărilor de limbaj și comunicare respectând drepturile fundamentale ale omului, normele legislative și demnitatea umană. 
 • Absolventul contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor de terapia tulburărilor de limbaj, la dezvoltarea domeniului şi a profesiei și respectă codul de etică profesională.

 

Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfășurării proiectelor și programelor din domeniul științelor educației. 

Rezultate ale învățării: 

 • Absolventul colaborează cu membri ai familiei și cu ceilalți specialiști în cadrul echipei multidisciplinare formate din: specialiști în terapia limbajului, psihopedagogi, audiologi educaționali, psihologi, profesori de sprijin/ itineranți, medici, asistenți sociali, etc. 
 • Absolventul asigură consiliere și informare de specialitate membrilor echipei interdisciplinare cu privire la particularitățile tablourilor de tulburare de limbaj și a dizabilităților auditive. 
 • Absolventul integrează elementele de diagnostic ale întregii echipe, în vederea identificării unor soluții terapeutice adecvate domeniului terapiei limbajului și audiologiei educaționale. 
 • Absolventul demonstrează abilități de comunicare eficientă în raporturile cu ceilalți membri ai echipei de lucru. 
 • Absolventul realizează o abordare interdisciplinară a cazurilor de tulburări de limbaj și comunicare, pe baza informațiilor oferite de echipa multidisciplinară. 
 • Absolventul deține tehnici de rezolvare a conflictelor în cadrul muncii în echipă. 

 

Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții, în vederea formării și dezvoltării profesionale continue. 

Rezultate ale învățării

 • Absolventul utilizează platformele de e-learning, a învățării de tip blended learning și a bazelor de date internaţionale pentru dezvoltarea personală și profesională. 
 • Absolventul identifică nevoia de învățare continuă, precum și soluțiile adecvate. 
 • Absolventul analizează critic noile direcții de evaluare și intervenție din domeniul terapiei tulburărilor de limbaj și comunicare. 
 • Absolventul utilizează bazele de date internaționale și resursele digitale, în vederea învățării continue. 
 • Absolventul deține competențe digitale care îi permit învățarea continuă.
 • Absolventul deține abilități de integrare eficientă a competențelor de învățare clasice și moderne pentru a-și asigura învățare continuă.

 

In ceea ce priveste activitatea de cercetare stiintifica, programul de studii acopera componentele fundamentale ale politicii cercetarii la nivel de universitate:

 • (1) cercetarea fundamentala si aplicativa,
 • (2) dezvoltarea (generarea de produse si servicii prototip inovative) si
 • (3) inovarea (implementarea in mediul socio-economic a serviciilor si produselor inovative).
 

In acest sens, programul formeaza abilitati de baza in cercetarea stiintifica si metodologia acesteia, astfel ca studentul poate opta ulterior, pentru continuarea studiilor la nivel doctoral, fie spre o cariera in practica psihopedagogica, fie spre o cariera de cercetare.

 

pliant admitere TLA 2024