Informații despre taxele de școlarizare la specializarea psihopedagogie specială

 

Taxa de școlarizare se achită de către studenți integral sau în rate. Facilitatea de plată în rate operează astfel:

  • la confirmarea locului pentru studenții anului I, respectiv până în data de 15 octombrie pentru studenții din ceilalți ani de studiu, cel puțin 25% din taxa anuală
  • până la 5 decembrie, cel puțin 50% din taxa anuală
  • până la 15 martie, cel puțin 75% din taxa anuală
  • până la 15 mai, 100% din taxa anuală datorată

 

PENTRU PLATA INTEGRALĂ A TAXEI DE ȘCOLARIZARE PÂNĂ LA MOMENTUL CONFIRMĂRII LOCULUI, STUDENȚILOR ANULUI 1 LI SE ACORDĂ O REDUCERE DE 10%.

REDUCEREA DE 10% SE APLICĂ ȘI PENTRU CEILALȚI ANI DE STUDII, CU CONDIȚIA PLĂȚII INTEGRALE A TAXEI PÂNĂ LA DATA DE 15 OCTOMBRIE PENTRU CEI CU FRECVENȚĂ, RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE 31 OCTOMBRIE PENTRU SPECIALIZARILE LA DISTANTȚĂ/FĂRĂ FRECVENȚĂ.

 

În termen, taxa se poate plăti la Casieria Facultății sau la orice Oficiu Poștal, prin mandat poștal.

  • La destinatar mentionați: Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
  • Cont: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj, cod fiscal: 4305849

 

TAXELE de școlarize se pot achita și online, direct din contul de ACADEMICinfo.

 

Detalii, regulamente precum și lista completă cu taxele la nivel de universitate se pot consulta pe pagina Facultății de Psihologie și Științe ale Educației.