ANUNŢ
Privind reluarea Procedurii de acordare a KIT-ului pentru studenții din grupul țintă
al proiectului POCU 130584

SMART Student for Future! Program complex de practică pentru studenții de la Facultatea de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației, în vederea inserției pe piața muncii

Dragi studenţi,

Calendarul de reluare a Procedurii de acordare a KIT-ului pentru studenții din grupul țintă constituit în anul universitar 2021-2022 este următorul:

  • 3-10 octombrie 2022: verificarea eligibilității;
  • 10 octombrie 2022: publicarea rezultatelor provizorii privind eligibilitatea;
  • 11-12 octombrie 2022: depunere contestaţii
  • 13-14 octombrie 2022: soluționare contestații;
  • 14 octombrie 2022: publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea;
  • 17 octombrie -30 noiembrie 2022: distribuirea kit-ului (personal/ prin poștă, curier)

CONSULTĂ:

Manager proiect,
Lect.dr. Liliana Mateescu Suciu

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 Axa prioritară 6 „Educație și competențe”
Componenta ”Stagii de practica pentru studenți – Regiuni mai puțin dezvoltate” 
Titlul proiectului: ”SMART Student for Future! Program complex de practică pentru studenții de la Facultatea de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației, în vederea inserției pe piața
muncii” 
Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Contract POCU/626/6/13/130584


 

 

 

eXTReMe Tracker